Cesta: OMA » Slovensko » Bratislavský kraj » vzdelanie » základná škola

Základná škola, Bratislavský kraj

Základná škola v Bratislavský kraj

V Bratislavský kraj sa nachádza 316 kusov základná škola.

Základná škola, Bratislavský kraj:, 1 z 6

Spojená škola Mokrohájska 3, multi, Bilingválne gymnázium C.S.Lewisa, Gymnázium Ladislava Novomeského, Evanjelické lýceum, ZŠ Matky Alexie, Bulharská základná škola a gymnázium Christo Boteva, Spojená škola Svätej Rodiny - ZŠ svätej rodiny, Gymnázium svätej rodiny, Nemecká škola v Bratislave, Súkromná základná škola Felix, Rehabilitačné stredisko ROSA, Základná škola Kalinčiakova, ZŠ Bieloruská 1, Základná umelecká škola Františka Oswalda Daliborovo námestie 2 - Elokované pracovisko Gessayova 8, ZŠ Jána de La Salle, Základná škola, Záhorácka, Obchodná akadémia, Račianska 107, Bratislava, Stredná odborná škola technická, Cirkevná materská škola Kráľovnej anjelov, ZŠ Milana Hodžu, Spojená škola sv. Františka z Assisi, Súkromná stredná priemyselná škola animovanej tvorby, Stredná odborná škola pedagogická, ZŠ Milana Hodžu, Evanjelické lýceum a základná škola Palisády, Stredná škola poľnohodpodárská Juraja Gagarina, Základná umelecká škola Františka Oswalda, Základná škola Malokarpatské námestie 1, Základná škola Medzilaborecká, základná škola, GAMČA - Gymnázium Grösslingová 18, Stredná priemyselná škola strojnícka, ZŠ Pankúchova, Základná umelecká škola Jána Albrechta, Základná škola Tupolevova 20, Slovenský inštitút vzdelávania, Základná škola s materskou školou Riazanská, Súkromná stredná odborná škola automobilová Duálna akadémia, Základná škola s materskou školou J.A. Komenského, základná škola, Súkromná základná škola pre žiakov s intelektovým nadaním, Súkromné gymnázium Mercury, Súkromná základná škola waldorfská, Základná škola Nejedlého 8, Základná umelecká škola, Základná škola Šenkvice, ZŠ Štúrova, Súkromná základná škola Wonderschool, Autoškola Alma - H, s. r. o., Základná škola, Základná umelecká škola Eugena Suchoňa, ZŠ Budatínska 61, ZŠ Gessayova 2, Základná škola Tbiliská, ZŠ Prokofievova 5, Základná umelecká škola Jozefa Kresánka, ZŠ Beňovského 1, Základná škola Rajčianska, Spojená škola s organizačnými zložkami Odborné učilište a Praktická škola, Stredná zdravotnícka škola

Základná škola, Bratislavský kraj:, 2 z 6

Základná škola Jelenia 16, Gymnázium Alberta Einsteina, Súkromná stredná odborná škola ochrany osôb a majetku, Základná škola Pavla Marcelyho, Súkromné gymnázium Kremnická, Súkromná hotelová akadémia, Základná škola Pri kríži, Základná umelecká škola Jozefa Kresánka, Základná škola Lachova 1, ZŠ Mudroňova, Základná škola s materskou školou, Česká 10, Gymnázium Pankúchova, Gymnázium Matky Alexie, Jazyková škola English4You, Cirkevná základná škola Narnia, Výcviková škola pre vodiacich psov, Špeciálna základná škola s materskou školou, Základná škola internátna pre žiakov so zrakovým postihnutím, Súkromné gymnázium Česká 10, Základná škola Vrútocká 58, Súkromná základná škola Harmónia, Základná škola s materskou školou Sibírska, Gymnázium Metodova, Chefparade, Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Súkromná základná škola pre intelektovo nadaných žiakov, Obchodná akadémia Imricha Karvaša, 1. súkromné gymnázium, Základná škola s materskou školou, Jazyková škola, Súkromné gymnázium Cogitatio, Centrum voľného času, Gymnázium Jura Hronca, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, ZŠ Košická, Základná škola Dudova 2, Súkromné konzervatórium Alkana, Obchodná akadémia Dudova, Základná Škola Rohožník, Gymnazium, Gymnázium Antona Bernoláka, ZŠsMŠ Častá - Materská škola, ZŠ Miloslavov, ZŠ s MŠ Častá, Reedukačné centrum Sološnica, Základná škola Sološnica, Gymnázium, Elokované pracovisko ZUŠ Jozefa Kresánka Karloveská 3, Blok H, základná škola, Francúzska škola a Súkromná športová stredná odborná škola, Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským, Základná škola, ZŠ Dubová, základná umelecká škola Eugena suchoňa, základná škola, Základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, základná škola, základná škola

Základná škola, Bratislavský kraj:, 3 z 6

základná škola, Základná škola Pavla Horova, Základná škola 1. - 4. ročník, Základná škola Nobelovo námestie 6, Základná umelecká škola, základná škola, základná škola, Základná škola internátna pre sluchovo postihnutých, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola Jána Pavla II, základná škola, Gymnázium Ivana Horvátha, základná škola, základná škola, Základná umelecká škola Ivanka pri Dunaji, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola M.R.Štefánika, základná škola, ZŠ Černyševského 8, základná škola, základná škola, základná škola, Súkromná základná škola Ružová dolina 29, Základná škola Ružová dolina 29, ZŠ Alexandra Dubčeka, Súkromná pedagogická a sociálna akadémia, základná škola, Súkromné gymnázium ESPRIT, Základná škola, Základná umelecká škola, Základná škola Turnianska 10, Stredná odborná škola, základná škola, základná škola, SZUŠ Art Pegas, Základná umelecká škola sv. Cecílie, základná škola, Spojená škola Tilgnerova, Stredná odborná škola, Gymnázium sv. Uršule, základná škola, základná škola, Stredná zdravotnícka škola, Základná Škola, Základná škola Ostredková 14, Materská škola, Združená stredná škola potravinárska, základná škola, Stredná priemyselná škola dopravná, Elokované pracovisko súkromná základná umelecká škola, Športové gymnázium Ostredkova 10, Tanečná akadémia Muguela Mendeza, Základná škola, Základná umelecká škola Miloša Ruppeldta, základná škola, English in the City - jazyková škola

Základná škola, Bratislavský kraj:, 4 z 6

ZUŠ Ľudovíta Rajtera, základná škola, Základná škola, základná škola, Stredná priemyselná škola dopravná, Základná škola sv. Uršule, Základná škola Borodáčova 2, základná škola, základná škola, ZŠ Pekníkova, Základná škola Železničná, základná škola, Goethe Inštitút, Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Stredné odborné učilište strojárske, ZŠ Cádrova - 1. stupeň, Základná umelecká škola, ZUŠ Ľudovíta Rajtera, Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium, Spojená škola Tokajícka 24, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, ZŠ Nevädzová, základná škola, základná škola, Základná škola Holíčska 50, Autoškola 1, Stredná priemyselná škola dopravná, Špeciálna základná škola, Stredná odborná škola polygrafická, základná škola, Základná umelecká škola Júliusa Kowalského, základná škola, základná škola, Obchodná akadémia Nevädzová 3, Základná škola Vazovova 4, British Council, Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským, ZŠ Cádrova - 2. stupeň, Základná škola Žitavská, Jazyková škola STORM, Akadémia Policajného Zboru, Súkromná ZŠ s MŠ Marie Montessori, Spojená škola sv. Vincenta de Paul, Základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, ZŠ Kulíškova, základná škola, SOA Liberta, základná škola, základná škola, Základná umelecká škola Eugeňa Suchoňa, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola

Základná škola, Bratislavský kraj:, 5 z 6

Spojená škola, Jazyková škola Class, Gymnázium Karola Štúra, základná škola, Základná škola s materskou školou Plickova (zavretá), Materská škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola, základná škola, Základná škola M.R.Štefánika, ZŠ 1.-9. ročník, základná škola, Ekonomická Univerzita, Základná škola, základná škola, ZŠ Gajary, Základná umelecká škola, Ekonomická Univerzita, Materská škola na Vŕškoch, základná škola, ZŠ Gajary, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola kpt.Nálepku, ZŠ Malinovo, Stredná vinársko-ovocinárska škola, ZŠ Vajanského, Modra, základná škola, základná škola, Základná škola Ľudovíta Štúra, základná škola, Základná škola, Základná škola, Gymnázium A.M. Szencziho, Základná škola, základná škola, Materská škola Báhoň, Základná škola, Stredná združená škola, základná škola, ZŠ Holubyho, základná škola, ZŠ Mlynská, Základná škola, Materská škola, Základná škola, základná škola, Základná umelecká škola, základná škola, Základná škola s materskou školou, základná škola, Základná škola, Základná škola, Základná škola, ZŠ Kuchyňa

Základná škola, Bratislavský kraj:, 6 z 6

základná škola, , Cirkevná základná škola, základná škola, Základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Stredná odborná škola Policajného zboru, základná škola, Obchodná akadémia, Základná škola s MŠ Orešie, Základná škola, základná škola, základná škola

základná škola inde

Bratislava (213x), okres Bratislava II (58x), Ružinov (56x), Petržalka (49x), okres Bratislava IV (48x), okres Bratislava V (46x), Staré Mesto (45x), okres Pezinok (38x), okres Senec (37x), Nové Mesto (37x), okres Bratislava I (31x), okres Malacky (30x), okres Bratislava III (30x), Dúbravka (23x), Háje (22x), Dvory (19x), Karlova Ves (17x), Nivy (16x), Lúky, Bratislava (15x), Vinohrady (15x), Senec (15x), Podunajské Biskupice (14x), Modra (13x), Vrakuňa (12x), Pezinok (11x), Oblasť Žilinská (9x), Oblasť Obchodná (9x), Rača (9x), Pošeň (9x), Devínska Nová Ves (8x)
základná škola v Bratislava
základná škola v okres Bratislava II
základná škola v Ružinov

Podobné, Bratislavský kraj:

624x vzdelavanie, 316x základná škola, 223x skôlka, 40x univerzita, 25x stredná škola, 20x autoškola
Hľadáme zakladna-skola, OSM tagy: amenity = 'school'.
ilustračný obrázok k Základná škola, Bratislavský kraj

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://bratislavsky-kraj.oma.sk/vzdelavanie/zakladna-skola

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.