Cesta: OMA » Slovensko » Bratislavský kraj » vzdelanie » základná škola

Základná škola, Bratislavský kraj

Základná škola v Bratislavský kraj

V Bratislavský kraj sa nachádza 324 kusov základná škola.

Základná škola, Bratislavský kraj:, 1 z 6

Spojená škola Mokrohájska 3, ZŠ Matky Alexie, multi, Bilingválne gymnázium C.S.Lewisa, Gymnázium Ladislava Novomeského, Evanjelické lýceum, Bulharská základná škola a gymnázium Christo Boteva, Spojená škola Svätej Rodiny - ZŠ svätej rodiny, Gymnázium svätej rodiny, Nemecká škola v Bratislave, Súkromná základná škola Felix, Rehabilitačné stredisko ROSA, ZŠ Bieloruská 1, Základná umelecká škola Františka Oswalda Daliborovo námestie 2 - Elokované pracovisko Gessayova 8, Základná škola Kalinčiakova, Základná škola, Záhorácka, ZŠ Jána de La Salle, Obchodná akadémia, Račianska 107, Bratislava, Stredná odborná škola technická, Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru, Cirkevná materská škola Kráľovnej anjelov, ZŠ Milana Hodžu, Súkromná stredná priemyselná škola animovanej tvorby, Spojená škola sv. Františka z Assisi, British International School Bratislava, Stredná odborná škola pedagogická, ZŠ Milana Hodžu, Evanjelické lýceum a základná škola Palisády, Stredná škola poľnohodpodárská Juraja Gagarina, Gymnázium Matky Alexie, Základná umelecká škola Istrijská, Základná umelecká škola Františka Oswalda, Základná škola Malokarpatské námestie 1, Základná škola Medzilaborecká, základná škola, Základná škola Karloveská, Stredná priemyselná škola strojnícka, GAMČA - Gymnázium Grösslingová 18, ZŠ Pankúchova, Základná umelecká škola Jána Albrechta, ZŠ Alexandra Dubčeka, Základná škola Tupolevova 20, Základná škola s materskou školou Riazanská, Slovenský inštitút vzdelávania, Duálna akadémia, Základná škola s materskou školou J.A. Komenského, základná škola, Súkromná základná škola pre žiakov s intelektovým nadaním, Súkromné gymnázium Mercury, Základná škola Nejedlého 8, Súkromná základná škola waldorfská, ZŠ Štúrova, Základná umelecká škola, Súkromná základná škola Wonderschool, Združená stredná škola potravinárska, Základná škola, Základná umelecká škola Eugena Suchoňa, Autoškola Alma - H, s. r. o., ZŠ Budatínska 61, ZŠ Gessayova 2, ZŠ Beňovského 1

Základná škola, Bratislavský kraj:, 2 z 6

Základná umelecká škola Jozefa Kresánka, Základná škola Tbiliská, Základná škola Rajčianska, Gymnázium Bilíkova, Stredná priemyselná škola Karola Adlera, ZŠ Prokofievova 5, Súkromné gymnázium ESPRIT, Základná škola Šenkvice, Stredná zdravotnícka škola, Súkromná stredná odborná škola ochrany osôb a majetku, Základná škola Jelenia 16, Gymnázium Alberta Einsteina, Spojená škola s organizačnými zložkami Odborné učilište a Praktická škola, Súkromná základná škola, Základná škola Pavla Marcelyho, Súkromná hotelová akadémia, Súkromné gymnázium, Súkromné gymnázium Kremnická, Základná umelecká škola Jozefa Kresánka, Základná škola Lachova 1, Základná škola Pri kríži, ZŠ a MŠ Cádrova, ZŠ Mudroňova, Gymnázium Pankúchova, Špeciálna základná škola s materskou školou, Základná škola s materskou školou, Česká 10, Jazyková škola English4You, Základná škola internátna pre žiakov so zrakovým postihnutím, Cirkevná základná škola Narnia, Základná škola Vrútocká 58, Výcviková škola pre vodiacich psov, Súkromné gymnázium Česká 10, Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium, Základná škola s materskou školou Sibírska, Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb, Chefparade, Súkromná základná škola pre intelektovo nadaných žiakov, 1. súkromné gymnázium, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Obchodná akadémia Imricha Karvaša, Základná škola s materskou školou, Základná škola s materskou školou Odborárska 2, Jazyková škola, Gymnázium Metodova, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Súkromné gymnázium Cogitatio, Centrum voľného času, Gymnázium Jura Hronca, ZŠ Košická, ZŠ Kulíškova, Základná škola Dudova 2, Súkromná obchodná akadémia AMOS, Súkromné konzervatórium Alkana, Základná škola s materskou školou Veľké Leváre, Základná Škola Rohožník, Gymnazium, Gymnázium Antona Bernoláka, ZŠsMŠ Častá - Materská škola, ZŠ Miloslavov

Základná škola, Bratislavský kraj:, 3 z 6

ZŠ s MŠ Častá, Základná škola Sološnica, Reedukačné centrum Sološnica, Gymnázium, Jazyková škola Class, Blok H, Obchodná akadémia, Elokované pracovisko ZUŠ Jozefa Kresánka Karloveská 3, základná škola, Francúzska škola a Súkromná športová stredná odborná škola, Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským, Základná škola, ZŠ Dubová, základná umelecká škola Eugena suchoňa, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, základná škola, Základná škola Pavla Horova, Základná škola 1. - 4. ročník, základná škola, Základná umelecká škola, základná škola, Základná škola Nobelovo námestie 6, základná škola, Základná škola internátna pre sluchovo postihnutých, Základná škola Jána Pavla II, základná škola, základná škola, Základná umelecká škola Ivanka pri Dunaji, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Gymnázium Ivana Horvátha, základná škola, základná škola, Základná škola M.R.Štefánika, základná škola, ZŠ Černyševského 8, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Súkromná základná škola Ružová dolina 29, Súkromná pedagogická a sociálna akadémia, základná škola, Základná škola Ružová dolina 29, Základná škola, Základná umelecká škola, základná škola, Základná umelecká škola sv. Cecílie, základná škola, SZUŠ Art Pegas, Spojená škola Tilgnerova, základná škola, Stredná odborná škola, Základná škola Turnianska 10, Stredná zdravotnícka škola

Základná škola, Bratislavský kraj:, 4 z 6

Základná umelecká škola Vrbenského, Základná Škola, Stredná odborná škola, základná škola, Základná škola Ostredková 14, základná škola, Elokované pracovisko súkromná základná umelecká škola, Materská škola, Športové gymnázium Ostredkova 10, English in the City - jazyková škola, základná škola, ZUŠ Ľudovíta Rajtera, základná škola, Tanečná akadémia Muguela Mendeza, Základná umelecká škola Miloša Ruppeldta, Stredná priemyselná škola dopravná, Stredná priemyselná škola dopravná, Gymnázium sv. Uršule, Základná škola Železničná, základná škola, Goethe Inštitút, základná škola, Základná škola sv. Uršule, Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Základná škola Borodáčova 2, základná škola, ZŠ Cádrova - 1. stupeň, Základná umelecká škola, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Stredné odborné učilište strojárske, Spojená škola Tokajícka 24, ZUŠ Ľudovíta Rajtera, Stredná odborná škola elektrotechnická, Stredná odborná škola polygrafická, Autoškola 1, Základná umelecká škola Júliusa Kowalského, základná škola, Špeciálna základná škola, Stredná priemyselná škola dopravná, Základná škola Holíčska 50, základná škola, ZŠ Nevädzová, základná škola, Obchodná akadémia Nevädzová 3, základná škola, Základná škola Vazovova 4, British Council, ZŠ Cádrova - 2. stupeň, Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským, základná škola, Spojená škola sv. Vincenta de Paul, Jazyková škola STORM, SOA Liberta, Akadémia Policajného Zboru, základná škola, základná škola, Základná škola, základná škola, Súkromná ZŠ s MŠ Marie Montessori, základná škola

Základná škola, Bratislavský kraj:, 5 z 6

Základná škola Žitavská, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Základná umelecká škola Eugeňa Suchoňa, základná škola, Spojená škola, základná škola, základná škola, Gymnázium Karola Štúra, základná škola, Základná škola s materskou školou Plickova (zavretá), Materská škola, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola, Základná škola M.R.Štefánika, základná škola, základná škola, ZŠ 1.-9. ročník, Ekonomická Univerzita, Ekonomická Univerzita, Základná škola, základná škola, Materská škola na Vŕškoch, ZŠ Gajary, základná škola, ZŠ Gajary, základná škola, Základná umelecká škola, základná škola, základná škola, Základná škola kpt.Nálepku, základná škola, ZŠ Malinovo, základná škola, ZŠ Vajanského, Modra, základná škola, Stredná vinársko-ovocinárska škola, Základná škola Ľudovíta Štúra, základná škola, Základná škola, Gymnázium A.M. Szencziho, Základná škola, Materská škola Báhoň, Stredná združená škola, základná škola, Základná škola, ZŠ Holubyho, základná škola, ZŠ Mlynská, Základná škola, Materská škola, základná škola, základná škola, Základná škola, Základná umelecká škola, Základná škola s materskou školou

Základná škola, Bratislavský kraj:, 6 z 6

základná škola, Základná škola, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským a vyučovacím jazykom slovenským, základná škola, Základná škola, základná škola, Základná škola s vyučovacím jazykom slovenským, základná škola, ZŠ Kuchyňa, Základná škola, , Cirkevná základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Stredná odborná škola Policajného zboru, základná škola, Základná škola s MŠ Orešie, Základná škola, základná škola, základná škola

základná škola inde

Bratislava (218x), okres Bratislava II (58x), Ružinov (55x), Petržalka (50x), okres Bratislava IV (49x), okres Bratislava V (47x), Staré Mesto (46x), okres Senec (42x), Nové Mesto (39x), okres Pezinok (37x), okres Bratislava III (33x), okres Bratislava I (31x), okres Malacky (29x), Dúbravka (23x), Háje (22x), Dvory (20x), Vinohrady (18x), Karlova Ves (18x), Nivy (16x), Senec (15x), Lúky, Bratislava (15x), Podunajské Biskupice (14x), Vrakuňa (12x), Modra (12x), Rača (11x), Pezinok (11x), Pošeň (9x), Oblasť Partizánska (9x), Oblasť Žilinská (8x), Oblasť Obchodná (8x)
základná škola v Bratislava
základná škola v okres Bratislava II
základná škola v Ružinov

Podobné, Bratislavský kraj:

629x vzdelavanie, 324x základná škola, 226x skôlka, 40x univerzita, 20x autoškola, 19x stredná škola
Hľadáme zakladna-skola, OSM tagy: amenity = 'school'.
ilustračný obrázok k Základná škola, Bratislavský kraj

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://bratislavsky-kraj.oma.sk/vzdelavanie/zakladna-skola

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.