Cesta: OMA » Slovensko » Bratislavský kraj » vzdelanie » základná škola

Základná škola, Bratislavský kraj

Základná škola v Bratislavský kraj

V Bratislavský kraj sa nachádza 322 kusov základná škola.

základná škola inde

Bratislava (231x), Ružinov (65x), okres Bratislava II (62x), Nové Mesto (54x), Petržalka (51x), Staré Mesto (49x), okres Bratislava V (48x), okres Bratislava IV (48x), okres Bratislava III (41x), okres Bratislava I (34x), okres Pezinok (34x), okres Senec (30x), okres Malacky (30x), Vinohrady (26x), Dúbravka (23x), Karlova Ves (22x), Lúky (21x), Háje (20x), Dvory (16x), Podunajské Biskupice (14x), Nivy (14x), Modra (12x), Rača (12x), Vrakuňa (12x), Pezinok (11x), Devín (10x), Pošeň (9x), Trávniky (9x), Trnávka (9x), Oblasť Dunajská (9x)

Základná škola, Bratislavský kraj:, 1 z 6

Gymnázium F. G. Lorcu, Elokované pracovisko ZUŠ Jozefa Kresánka, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Karola Adlera, Základná škola Bieloruská 1, Gymnázium Matky Alexie, Základná umelecká škola, Základná škola, Evanjelické lýceum, Deutsche Schule Bratislava, Obchodná akadémia, Spojená škola Mokrohájska 3, Súkromná základná škola GALILEO SCHOOL, Základná škola I. Bukovčana 3, Súkromné gymnázium Galileo School, Súkromná spojená škola francúzsko-slovenská, British International School Bratislava, Spojená škola sv. Františka Assiského, Súkromná stredná odborná škola - Gastroškola, Cirkevná stredná odborná škola elektrotechnická P. G. Frassatiho, Súkromná stredná odborná škola pedagogická, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Gymnázium Ladislava Sáru, ZŠ Matky Alexie, Základná škola Rajčianska 3, Bratislava, Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií, ZŠ Sokolíkova ul.2, Bilingválne gymnázium C.S.Lewisa, ZŠ Beňovského 1, Základná škola Pri kríži, ZŠ Nevädzová, Gymnázium Bilíkova, Základná škola, Záhorácka, Základná škola s materskou školou, Základná škola s materskou školou sv. Jána Pavla II., Gymnázium Ladislava Novomeského, Stredná odborná škola polygrafická, Spojená škola Svätej Rodiny - ZŠ svätej rodiny, Gymnázium svätej rodiny, Základná škola Alexandra Dubčeka, Súkromná stredná športová škola, Gymnázium Antona Bernoláka, Základná škola Plavecký Štvrtok, Súkromná základná škola Sv. Michala, Bulharská základná škola a gymnázium Christo Boteva, Súkromné konzervatórium Alkana, Gymnázium Grösslingová 18, Gymnázium sv. Uršule, ZŠ Miloslavov, Základná škola s materskou školou Za kasárňou, Gymnázium Jura Hronca, katolícka škola, Súkromná základná škola FELIX, LEAF Academy, LEAF Academy, Základná umelecká škola, Slovensko-Ruská základná škola v Bratislave, Základná škola Kalinkovo, Základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, Neškola, Základná škola, Súkromná základná škola Edulienka

Základná škola, Bratislavský kraj:, 2 z 6

Súkromné gymnázium FELIX, Základná škola Jakubov, ZŠ Štúrova, Spojená škola sv. Františka z Assisi, Základná škola Ostredková 14, Základná škola s materskou školou Riazanská, SOA Liberta, Základná škola s materskou školou, Rehabilitačné stredisko ROSA, Akadémia írskeho tanca Avalon, Základná škola Kalinčiakova, Základná škola Pavla Marcelyho, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským A. Molnára Szencziho, Základná škola Hamuliakovo, Stredná škola poľnohodpodárská Juraja Gagarina, Základná umelecká škola Františka Oswalda Daliborovo námestie 2 - Elokované pracovisko Gessayova 8, Jazyková škola Class, ZŠ Jána de La Salle, Stredná odborná škola technická, Obchodná akadémia, Račianska 107, Bratislava, ZŠ Milana Hodžu, Základná škola Borodáčova 2, Obchodná akadémia Nevädzová 3, Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru, Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským, Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským, Stredná odborná škola pedagogická, Základná škola, Javorová Alej, Súkromná stredná priemyselná škola animovanej tvorby, ZŠ Milana Hodžu, Gymnázium Ivana Horvátha, Základná škola s materskou školou Vysoká pri Morave, Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Evanjelické lýceum a základná škola Palisády, Spojená škola Dolinského 1, Základná umelecká škola Istrijská, Paneurópska súkromná základná škola, Základná umelecká škola Františka Oswalda, Základná škola Malokarpatské námestie 1, Základná škola Dr. J. Dérera, Kings School International, Súkromná ZŠ s MŠ Marie Montessori, Stredná priemyselná škola strojnícka, Základná Škola Rohožník, Stredná odborná škola podnikania, SZUŠ Art Pegas, Základná škola Pavla Horova, Základná škola Karloveská, English International School of Bratislava, ZŠ Pankúchova, Základná umelecká škola Jána Albrechta, Súkromná základná umelecká škola, Základná škola s materskou školou M. R. Štefánika, ZŠ Košická, Základná škola Medzilaborecká, Základná škola, Biskupická 21, Bratislava, Spojená škola internátna, Hrdličkova 17, Gymnázium Alberta Einsteina, Súkromná stredná odborná škola veterinárna, Spojená škola Dúbravská cesta 1

Základná škola, Bratislavský kraj:, 3 z 6

Základná škola, Hlboká cesta 4, Súkromná základná škola pre žiakov s intelektovým nadaním, Základná škola, Komenského 3, Bernolákovo, ZŠ Budatínska 61, Základná škola s materskou školou, Hotelová akadémia, Spojená škola Tilgnerova, Stredná odborná škola, Ivanská cesta 21, Základná škola Jelenia 16, Základná škola Marianka, Námestie 4. apríla 16, Základná škola s materskou školou J.A. Komenského, Brilliant Stars, Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium, Súkromné gymnázium Mercury, Základná škola Tupolevova 20, Stredná odborná škola obchodu a služieb Samuela Jurkoviča, Základná umelecká škola, Súkromná základná škola waldorfská, Základná umelecká škola Eugena Suchoňa, Združená stredná škola potravinárska, Základná škola Nejedlého 8, Duálna akadémia, Cambridge International School, Špeciálna základná škola s materskou školou, SOU pre sluchovo postihnutých, Základná škola Kataríny Brúderovej, Základná škola s materskou školou Odborárska 2, Spojená škola Ostredková 10, Základná škola kpt.Nálepku, Základná škola sv. Uršule, ZŠ Prokofievova 5, Súkromná základná škola Wonderschool, Základná škola, Podzáhradná 51, Bratislava, Súkromná základná umelecká škola, ZŠ Gessayova 2, Základná škola Vinosady, Súkromné gymnázium ESPRIT, Základná umelecká škola Jozefa Kresánka, Súkromná základná škola pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním, Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Stredná priemyselná škola dopravná, Spojená škola s organizačnými zložkami Odborné učilište a Praktická škola, Základná škola Tbiliská, Základná umelecká škola sv. Cecílie, Stredná zdravotnícka škola, Základná škola Žitavská 1, Bratislava, Základná škola, Železničná 14, Bratislava, Základná škola s materskou školou, Slovenský Grob, ZUŠ Ľudovíta Rajtera, Súkromná stredná odborná škola ochrany osôb a majetku, Stredná zdravotnícka škola, Základná škola Ružová dolina 29, Základná škola Šenkvice, Stredná odborná škola chemická, Základná škola s materskou školou, Základná škola s materskou školou Chorvátsky Grob, Súkromná stredná odborná škola, Základná umelecká škola Jozefa Kresánka, Stredná odborná škola technológií a remesiel, Základná škola Lachova 1

Základná škola, Bratislavský kraj:, 4 z 6

ZŠ Mudroňova, Súkromná základná škola, Gymnázium Pankúchova, Základná škola s materskou školou, Česká 10, ZŠ a MŠ Cádrova, Liečebno-výchovné sanatórium, Súkromné gymnázium Česká 10, Cirkevná základná škola Narnia, Základná škola Vrútocká 58, Gymnázium Metodova, Gymnázium Hubeného, Jazyková škola English4You, Špeciálna základná škola s materskou školou, Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva, Stredná odborná škola pôdohospodárska a veterinárna, Stredná odborná škola dopravná, Obchodná akadémia Imricha Karvaša, 1. súkromné gymnázium, Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium, Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb, Súkromná základná škola pre intelektovo nadaných žiakov, Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Stredná odborná škola IT, Základná škola Dudova 2, ZŠ Kulíškova, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Fenix Glass design, Gymnázium Jána Papánka, Spojená škola sv. Vincenta de Paul, Reedukačné centrum Sološnica, Základná škola s materskou školou, Základná škola Sološnica, Spojená škola, Súkromné slovanské gymnázium, Stredná odborná škola vinársko - ovocinárska, Základná škola s materskou školou, Gymnazium, Gymnázium, Základná škola Rovinka, Obchodná akadémia, ZŠsMŠ Častá - Materská škola, ZŠ s MŠ Častá, Základná škola Jozefa Gregora Tajovského, Spojená škola sv. Františka z Assisi, Fadruszova 10, British Council, Základná škola s materskou školou Dubová 1, Základná škola Nobelovo námestie 6, Základná škola 1. - 4. ročník, Základná umelecká škola, Základná škola internátna pre sluchovo postihnutých, Základná škola s materskou školou, Hargašova 5, Bratislava, základná škola, základná škola, Základná umelecká škola Ivanka pri Dunaji, základná škola, ZŠ Černyševského 8, základná škola, základná škola, základná škola

Základná škola, Bratislavský kraj:, 5 z 6

Bisla, Základná škola Turnianska 10, Tutu - škola baletu, základná škola, Elokované pracovisko súkromná základná umelecká škola, základná škola, základná škola, Materská škôlka Kolískova, Základná umelecká škola Miloša Ruppeldta, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, základná škola, Stredná odborná škola elektrotechnická, Základná škola Sibírska, ZŠ Cádrova - 1. stupeň, Skolsky Klub Deti, základná škola, Stredné odborné učilište strojárske, základná škola, Spojená škola Tokajícka 24, Gymnázium Tokajícka 24, Základná škola Holíčska 50, ZUŠ Ľudovíta Rajtera, Stredná odborná škola umeleckopriemyselná Tokajícka 24, Špeciálna základná škola, Základná umelecká škola Júliusa Kowalského, Stredná odborná škola, ZŠ Cádrova - 2. stupeň, Základná škola Vazovova 4, Základná umelecká škola, Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským, Základná umelecká škola Vrbenského, základná škola, základná škola, základná škola, Gymnázium Karola Štúra, Materská škola, Spojená škola, základná škola, Základná umelecká škola Eugena Suchoňa, základná škola, Základná škola s materskou školou, základná škola, ZŠ Na bielenisku, Základná škola, základná škola, Základná umelecká škola, Základná škola, základná škola, Materská škola na Vŕškoch, základná škola, Spojená škola, Základná škola s MŠ Orešie, ZŠ Gajary, ZŠ Gajary, ZŠ Jána Kupeckého, ZŠ Vajanského, Modra, ZŠ Fándlyho 11, základná škola, Základná škola Ľudovíta Štúra, základná škola

Základná škola, Bratislavský kraj:, 6 z 6

Základná škola, ZŠ Malinovo, Základná umelecká škola Eugeňa Suchoňa, Základná škola s vyučovacím jazykom slovenským, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským a vyučovacím jazykom slovenským, Stredná združená škola, Stredná vinársko-ovocinárska škola, Základná škola, základná škola, Základná umelecká škola, ZŠ Mlynská, Základná škola, Základná škola, Základná škola, Základná škola, ZŠ Kuchyňa, Cirkevná základná škola, Základná škola, základná škola, Základná škola, základná škola, základná škola

základná škola inde

Bratislava (231x), Ružinov (65x), okres Bratislava II (62x), Nové Mesto (54x), Petržalka (51x), Staré Mesto (49x), okres Bratislava V (48x), okres Bratislava IV (48x), okres Bratislava III (41x), okres Bratislava I (34x), okres Pezinok (34x), okres Senec (30x), okres Malacky (30x), Vinohrady (26x), Dúbravka (23x), Karlova Ves (22x), Lúky (21x), Háje (20x), Dvory (16x), Podunajské Biskupice (14x), Nivy (14x), Modra (12x), Rača (12x), Vrakuňa (12x), Pezinok (11x), Devín (10x), Pošeň (9x), Trávniky (9x), Trnávka (9x), Oblasť Dunajská (9x)
základná škola v Bratislava
základná škola v Ružinov
základná škola v okres Bratislava II

Podobné, Bratislavský kraj:

322x základná škola, 298x skôlka, 40x univerzita, 33x autoškola, 8x stredná škola
Hľadáme zakladna-skola, OSM tagy: amenity = 'school'.
Základná škola, Bratislavský kraj

Viac o nás

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku bratislavsky-kraj.oma.sk vzdelavanie zakladna-skola

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.