Cesta: OMA » Slovensko » Bratislavský kraj » vzdelanie » základná škola

Základná škola, Bratislavský kraj

Základná škola v Bratislavský kraj

V Bratislavský kraj sa nachádza 320 kusov základná škola.

Základná škola, Bratislavský kraj:, 1 z 6

Spojená škola Mokrohájska 3, ZŠ Matky Alexie, multi, Bilingválne gymnázium C.S.Lewisa, Gymnázium Ladislava Novomeského, Evanjelické lýceum, Bulharská základná škola a gymnázium Christo Boteva, Spojená škola Svätej Rodiny - ZŠ svätej rodiny, Gymnázium svätej rodiny, Nemecká škola v Bratislave, Súkromná základná škola Felix, Rehabilitačné stredisko ROSA, Základná škola Kalinčiakova, ZŠ Bieloruská 1, Základná umelecká škola Františka Oswalda Daliborovo námestie 2 - Elokované pracovisko Gessayova 8, Základná škola, Záhorácka, ZŠ Jána de La Salle, Obchodná akadémia, Račianska 107, Bratislava, Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru, Stredná odborná škola technická, Cirkevná materská škola Kráľovnej anjelov, ZŠ Milana Hodžu, Spojená škola sv. Františka z Assisi, Súkromná stredná priemyselná škola animovanej tvorby, Stredná odborná škola pedagogická, Gymnázium Matky Alexie, ZŠ Milana Hodžu, Evanjelické lýceum a základná škola Palisády, Stredná škola poľnohodpodárská Juraja Gagarina, Základná umelecká škola Františka Oswalda, Základná škola Malokarpatské námestie 1, Základná škola Medzilaborecká, základná škola, GAMČA - Gymnázium Grösslingová 18, Stredná priemyselná škola strojnícka, ZŠ Pankúchova, Základná umelecká škola Jána Albrechta, ZŠ Alexandra Dubčeka, Základná škola Tupolevova 20, Základná škola s materskou školou Riazanská, Slovenský inštitút vzdelávania, Základná škola s materskou školou J.A. Komenského, základná škola, Súkromná základná škola pre žiakov s intelektovým nadaním, Súkromná stredná odborná škola automobilová Duálna akadémia, Súkromné gymnázium Mercury, Súkromná základná škola waldorfská, ZŠ Štúrova, Základná škola Nejedlého 8, Základná umelecká škola, Združená stredná škola potravinárska, Autoškola Alma - H, s. r. o., Súkromná základná škola Wonderschool, Základná škola, Základná umelecká škola Eugena Suchoňa, ZŠ Budatínska 61, ZŠ Gessayova 2, Základná umelecká škola Jozefa Kresánka, Základná škola Tbiliská, ZŠ Mudroňova, ZŠ Prokofievova 5

Základná škola, Bratislavský kraj:, 2 z 6

Súkromné gymnázium ESPRIT, Základná škola Rajčianska, ZŠ Beňovského 1, Základná škola Jelenia 16, Základná škola Šenkvice, Gymnázium Alberta Einsteina, Spojená škola s organizačnými zložkami Odborné učilište a Praktická škola, Stredná zdravotnícka škola, Súkromná stredná odborná škola ochrany osôb a majetku, Súkromná hotelová akadémia, Základná škola Pavla Marcelyho, Súkromné gymnázium Kremnická, Základná umelecká škola Jozefa Kresánka, Základná škola Pri kríži, Základná škola Lachova 1, Základná škola s materskou školou, Česká 10, Špeciálna základná škola s materskou školou, Gymnázium Pankúchova, Výcviková škola pre vodiacich psov, Základná škola internátna pre žiakov so zrakovým postihnutím, Súkromné gymnázium Česká 10, Cirkevná základná škola Narnia, Jazyková škola English4You, Základná škola Vrútocká 58, Základná škola s materskou školou Sibírska, Súkromná základná škola Harmónia, Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb, Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Chefparade, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Obchodná akadémia Imricha Karvaša, 1. súkromné gymnázium, Súkromná základná škola pre intelektovo nadaných žiakov, Jazyková škola, Základná škola s materskou školou, Centrum voľného času, Gymnázium Jura Hronca, Súkromné gymnázium Cogitatio, Gymnázium Metodova, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, ZŠ Košická, ZŠ Kulíškova, Základná škola Dudova 2, Súkromné konzervatórium Alkana, Obchodná akadémia Dudova, Základná Škola Rohožník, Gymnazium, Gymnázium Antona Bernoláka, ZŠsMŠ Častá - Materská škola, ZŠ Miloslavov, ZŠ s MŠ Častá, Základná škola Sološnica, Reedukačné centrum Sološnica, Gymnázium, Elokované pracovisko ZUŠ Jozefa Kresánka Karloveská 3, Blok H, základná škola, Francúzska škola a Súkromná športová stredná odborná škola, Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským, ZŠ Dubová

Základná škola, Bratislavský kraj:, 3 z 6

základná umelecká škola Eugena suchoňa, Základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola Pavla Horova, Základná škola 1. - 4. ročník, základná škola, základná škola, Základná škola Nobelovo námestie 6, Základná umelecká škola, Základná škola internátna pre sluchovo postihnutých, Základná škola, základná škola, Základná škola Jána Pavla II, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Základná umelecká škola Ivanka pri Dunaji, základná škola, základná škola, Gymnázium Ivana Horvátha, Základná škola M.R.Štefánika, základná škola, základná škola, ZŠ Černyševského 8, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola Ružová dolina 29, základná škola, Súkromná základná škola Ružová dolina 29, Súkromná pedagogická a sociálna akadémia, Základná škola, Základná umelecká škola, Spojená škola Tilgnerova, Základná umelecká škola sv. Cecílie, základná škola, základná škola, základná škola, SZUŠ Art Pegas, Stredná odborná škola, Základná škola Turnianska 10, Stredná zdravotnícka škola, Stredná odborná škola, základná škola, Základná Škola, základná škola, Elokované pracovisko súkromná základná umelecká škola, základná škola, Materská škola, Základná škola Ostredková 14, Športové gymnázium Ostredkova 10, Základná škola, English in the City - jazyková škola, Základná škola, Základná umelecká škola Miloša Ruppeldta

Základná škola, Bratislavský kraj:, 4 z 6

Stredná priemyselná škola dopravná, základná škola, základná škola, základná škola, Tanečná akadémia Muguela Mendeza, ZUŠ Ľudovíta Rajtera, ZŠ Pekníkova, Základná škola sv. Uršule, Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Základná škola Borodáčova 2, základná škola, základná škola, Základná škola Železničná, Gymnázium sv. Uršule, základná škola, Goethe Inštitút, ZUŠ Ľudovíta Rajtera, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Spojená škola Tokajícka 24, Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium, Stredné odborné učilište strojárske, ZŠ Cádrova - 1. stupeň, Základná umelecká škola, ZŠ Nevädzová, základná škola, základná škola, Špeciálna základná škola, základná škola, Stredná odborná škola polygrafická, Stredná priemyselná škola dopravná, Základná umelecká škola Júliusa Kowalského, Autoškola 1, Základná škola Holíčska 50, Stredná priemyselná škola dopravná, Obchodná akadémia Nevädzová 3, Základná škola Vazovova 4, Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským, British Council, ZŠ Cádrova - 2. stupeň, základná škola, základná škola, Spojená škola sv. Vincenta de Paul, Základná škola Žitavská, základná škola, základná škola, SOA Liberta, základná škola, Akadémia Policajného Zboru, základná škola, Základná škola, základná škola, Súkromná ZŠ s MŠ Marie Montessori, Jazyková škola STORM, základná škola, základná škola, základná škola, Základná umelecká škola Eugeňa Suchoňa, základná škola, základná škola, základná škola

Základná škola, Bratislavský kraj:, 5 z 6

základná škola, Jazyková škola Class, Spojená škola, Základná škola s materskou školou Plickova (zavretá), Gymnázium Karola Štúra, Materská škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola M.R.Štefánika, Základná škola, základná škola, základná škola, ZŠ 1.-9. ročník, základná škola, základná škola, základná škola, Materská škola na Vŕškoch, Základná škola, ZŠ Gajary, Ekonomická Univerzita, Základná umelecká škola, Ekonomická Univerzita, ZŠ Gajary, základná škola, základná škola, Základná škola kpt.Nálepku, základná škola, ZŠ Malinovo, Stredná vinársko-ovocinárska škola, základná škola, Základná škola Ľudovíta Štúra, ZŠ Vajanského, Modra, základná škola, Základná škola, Základná škola, Gymnázium A.M. Szencziho, Základná škola, základná škola, Stredná združená škola, Základná škola, základná škola, ZŠ Holubyho, základná škola, ZŠ Mlynská, Základná škola, Materská škola, Základná škola, základná škola, základná škola, Základná umelecká škola, Základná škola s materskou školou, základná škola, Materská škola Báhoň, Základná škola, základná škola, Základná škola, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským a vyučovacím jazykom slovenským

Základná škola, Bratislavský kraj:, 6 z 6

ZŠ Kuchyňa, základná škola, základná škola, Základná škola, Základná škola s vyučovacím jazykom slovenským, , Cirkevná základná škola, základná škola, Základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Stredná odborná škola Policajného zboru, základná škola, Obchodná akadémia, Základná škola s MŠ Orešie, Základná škola, základná škola, základná škola

základná škola inde

Bratislava (214x), okres Bratislava II (58x), Ružinov (56x), Petržalka (49x), okres Bratislava IV (49x), okres Bratislava V (46x), Staré Mesto (45x), okres Senec (42x), Nové Mesto (38x), okres Pezinok (37x), okres Bratislava I (31x), okres Bratislava III (30x), okres Malacky (29x), Dúbravka (24x), Háje (22x), Dvory (19x), Karlova Ves (18x), Nivy (16x), Vinohrady (16x), Lúky, Bratislava (15x), Senec (15x), Podunajské Biskupice (14x), Modra (12x), Vrakuňa (12x), Pezinok (11x), Oblasť Žilinská (9x), Pošeň (9x), Oblasť Obchodná (9x), Rača (9x), Devínska Nová Ves (8x)
základná škola v Bratislava
základná škola v okres Bratislava II
základná škola v Ružinov

Podobné, Bratislavský kraj:

629x vzdelavanie, 320x základná škola, 225x skôlka, 40x univerzita, 24x stredná škola, 20x autoškola
Hľadáme zakladna-skola, OSM tagy: amenity = 'school'.
ilustračný obrázok k Základná škola, Bratislavský kraj

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://bratislavsky-kraj.oma.sk/vzdelavanie/zakladna-skola

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.