Cesta: OMA » Slovensko » Bratislavský kraj » vzdelanie » základná škola

Základná škola, Bratislavský kraj

Základná škola v Bratislavský kraj

V Bratislavský kraj sa nachádza 329 kusov základná škola.

Základná škola, Bratislavský kraj:, 1 z 6

Spojená škola Mokrohájska 3, multi, Bilingválne gymnázium C.S.Lewisa, Gymnázium Ladislava Novomeského, ZŠ Matky Alexie, Evanjelické lýceum, Bulharská základná škola a gymnázium Christo Boteva, Spojená škola Svätej Rodiny - ZŠ svätej rodiny, Gymnázium svätej rodiny, Nemecká škola v Bratislave, Súkromná základná škola Felix, Rehabilitačné stredisko ROSA, ZŠ Bieloruská 1, Konzervatórium, Základná umelecká škola Daliborovo námestie - Elokované pracovisko Gessayova 8, Základná škola, Záhorácka, Základná škola Kalinčiakova, ZŠ Jána de La Salle, Obchodná akadémia, Račianska 107, Bratislava, Stredná odborná škola technická, Cirkevná materská škola Kráľovnej anjelov, ZŠ Milana Hodžu, Súkromná stredná priemyselná škola animovanej tvorby, Spojená škola sv. Františka z Assisi, Stredná odborná škola pedagogická, ZŠ Milana Hodžu, Evanjelické lýceum a základná škola Palisády, Stredná škola poľnohodpodárská Juraja Gagarina, Základná umelecká škola Františka Oswalda, Základná škola Malokarpatské námestie 1, Základná škola Medzilaborecká, základná škola, GAMČA - Gymnázium Grösslingová 18, Stredná priemyselná škola strojnícka, ZŠ Pankúchova, Základná umelecká škola Jána Albrechta, Základná škola Tupolevova 20, Slovenský inštitút vzdelávania, Základná škola s materskou školou Riazanská, základná škola, Súkromná základná škola pre žiakov s intelektovým nadaním, Súkromná stredná odborná škola automobilová Duálna akadémia, Základná škola s materskou školou J.A. Komenského, Súkromné gymnázium Mercury, Súkromná základná škola waldorfská, Základná škola Nejedlého 8, Základná umelecká škola, ZŠ Štúrova, Základná škola Šenkvice, Súkromná základná škola Wonderschool, Základná škola, Základná umelecká škola Eugena Suchoňa, Autoškola Alma - H, s. r. o., ZŠ Budatínska 61, ZŠ Gessayova 2, Základná umelecká škola Jozefa Kresánka, ZŠ Beňovského 1, Základná škola Tbiliská, ZŠ Prokofievova 5, Základná škola Rajčianska, Spojená škola s organizačnými zložkami Odborné učilište a Praktická škola

Základná škola, Bratislavský kraj:, 2 z 6

Súkromná stredná odborná škola ochrany osôb a majetku, Stredná zdravotnícka škola, Základná škola Jelenia 16, Gymnázium Alberta Einsteina, Súkromné gymnázium Kremnická, Základná škola Pavla Marcelyho, Súkromná hotelová akadémia, Základná škola Lachova 1, Základná škola Pri kríži, Základná umelecká škola Jozefa Kresánka, Gymnázium Matky Alexie, ZŠ Mudroňova, Gymnázium Pankúchova, Základná škola s materskou školou, Česká 10, Súkromné gymnázium Česká 10, Špeciálna základná škola s materskou školou, Základná škola Vrútocká 58, Výcviková škola pre vodiacich psov, Základná škola internátna pre žiakov so zrakovým postihnutím, Cirkevná základná škola Narnia, Jazyková škola English4You, Základná škola s materskou školou Sibírska, Súkromná základná škola Harmónia, Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Chefparade, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Súkromná základná škola pre intelektovo nadaných žiakov, Obchodná akadémia Imricha Karvaša, 1. súkromné gymnázium, Jazyková škola, Základná škola s materskou školou, Gymnázium Jura Hronca, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Gymnázium Metodova, Centrum voľného času, Súkromné gymnázium Cogitatio, ZŠ Košická, Základná škola Dudova 2, Obchodná akadémia Dudova, Súkromné konzervatórium Alkana, Základná Škola Rohožník, Gymnazium, Gymnázium Antona Bernoláka, ZŠsMŠ Častá - Materská škola, ZŠ Miloslavov, ZŠ s MŠ Častá, Základná škola Sološnica, Reedukačné centrum Sološnica, Gymnázium, Elokované pracovisko ZUŠ Jozefa Kresánka Karloveská 3, Blok H, základná škola, Francúzska škola a Súkromná športová stredná odborná škola, Základná škola, ZŠ Dubová, Špeciálna základná škola, základná umelecká škola Eugena suchoňa, základná škola, základná škola, Základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou

Základná škola, Bratislavský kraj:, 3 z 6

základná škola, základná škola, Základná škola Pavla Horova, Základná škola 1. - 4. ročník, Základná umelecká škola, základná škola, Základná škola Nobelovo námestie 6, základná škola, Základná škola internátna pre sluchovo postihnutých, ZŠ Alexandra Dubčeka, základná škola, Základná škola Jána Pavla II, základná škola, základná škola, základná škola, Základná umelecká škola Ivanka pri Dunaji, Gymnázium Ivana Horvátha, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola M.R.Štefánika, základná škola, ZŠ Černyševského 8, English in the City - jazyková škola, základná škola, základná škola, základná škola, Súkromná základná škola Ružová dolina 29, Základná škola Ružová dolina 29, základná škola, Súkromná pedagogická a sociálna akadémia, Súkromné gymnázium ESPRIT, Základná umelecká škola, Základná škola, Stredná odborná škola, Základná umelecká škola sv. Cecílie, základná škola, Spojená škola Tilgnerova, SZUŠ Art Pegas, Základná škola Turnianska 10, základná škola, základná škola, základná škola, Základná Škola, Stredná zdravotnícka škola, základná škola, Stredná odborná škola, Elokované pracovisko súkromná základná umelecká škola, Športové gymnázium Ostredkova 10, Združená stredná škola potravinárska, Základná škola Ostredková 14, základná škola, Stredná priemyselná škola dopravná, Materská škola, Základná škola, Tanečná akadémia Muguela Mendeza, základná škola, základná škola

Základná škola, Bratislavský kraj:, 4 z 6

Základná umelecká škola Miloša Ruppeldta, ZUŠ Ľudovíta Rajtera, Stredná priemyselná škola dopravná, Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským, Základná škola, základná škola, Gymnázium sv. Uršule, Goethe Inštitút, základná škola, základná škola, Základná škola Borodáčova 2, Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Základná škola sv. Uršule, ZŠ Pekníkova, Základná škola Železničná, základná škola, Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium, Stredné odborné učilište strojárske, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Základná umelecká škola, ZŠ Cádrova - 1. stupeň, Spojená škola Tokajícka 24, ZUŠ Ľudovíta Rajtera, základná škola, Autoškola 1, základná škola, Stredná odborná škola polygrafická, Špeciálna základná škola, Základná škola Holíčska 50, ZŠ Nevädzová, základná škola, základná škola, Základná umelecká škola Júliusa Kowalského, Stredná priemyselná škola dopravná, British Council, ZŠ Cádrova - 2. stupeň, Obchodná akadémia Nevädzová 3, základná škola, Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským, Základná škola Vazovova 4, ZŠ Kulíškova, Základná škola, základná škola, základná škola, Akadémia Policajného Zboru, základná škola, Jazyková škola STORM, základná škola, základná škola, SOA Liberta, základná škola, Základná škola Žitavská, Spojená škola sv. Vincenta de Paul, Súkromná ZŠ s MŠ Marie Montessori, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Základná umelecká škola Eugeňa Suchoňa, základná škola

Základná škola, Bratislavský kraj:, 5 z 6

základná škola, základná škola, Spojená škola, Jazyková škola Class, základná škola, Gymnázium Karola Štúra, Materská škola, Základná škola s materskou školou Plickova (zavretá), základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola M.R.Štefánika, základná škola, základná škola, Základná škola, základná škola, ZŠ 1.-9. ročník, základná škola, Ekonomická Univerzita, Základná umelecká škola, ZŠ Gajary, základná škola, základná škola, Základná škola, Ekonomická Univerzita, ZŠ Gajary, Materská škola na Vŕškoch, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola kpt.Nálepku, ZŠ Malinovo, základná škola, základná škola, Stredná vinársko-ovocinárska škola, Základná škola Ľudovíta Štúra, ZŠ Vajanského, Modra, základná škola, Základná škola, Gymnázium A.M. Szencziho, Základná škola, Základná škola, základná škola, Stredná združená škola, základná škola, Základná škola, základná škola, ZŠ Holubyho, základná škola, základná škola, ZŠ Mlynská, Základná škola, Materská škola, Základná umelecká škola, Základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola s materskou školou, základná škola

Základná škola, Bratislavský kraj:, 6 z 6

Materská škola Báhoň, základná škola, Základná škola, Základná škola, Základná škola, ZŠ Kuchyňa, základná škola, základná škola, , Cirkevná základná škola, základná škola, Materská Škola, Základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Stredná odborná škola Policajného zboru, základná škola, základná škola, Obchodná akadémia, základná škola, Bél Mátyás Alapiskola, Základná škola s MŠ Orešie, Základná škola, Základná škola s materskou školou Lakšárska Nová Ves, základná škola, základná škola, základná škola

základná škola inde

Bratislava (214x), okres Bratislava II (79x), okres Bratislava V (60x), Ružinov (56x), okres Bratislava III (54x), okres Bratislava IV (51x), Petržalka (49x), Staré Mesto (46x), okres Bratislava I (46x), okres Senec (43x), Nové Mesto (37x), okres Pezinok (34x), okres Malacky (33x), Dúbravka (23x), Háje (22x), Dvory (19x), Karlova Ves (17x), Nivy (16x), Lúky, Bratislava (15x), Vinohrady (15x), Senec (15x), Podunajské Biskupice (14x), Modra (13x), Vrakuňa (12x), Pezinok (11x), Oblasť Žilinská (9x), Oblasť Obchodná (9x), Rača (9x), Oblasť Partizánska (9x), Pošeň (9x)
základná škola v Bratislava
základná škola v okres Bratislava II
základná škola v okres Bratislava V

Podobné, Bratislavský kraj:

642x vzdelavanie, 329x základná škola, 229x skôlka, 40x univerzita, 24x stredná škola, 20x autoškola
Hľadáme zakladna-skola, OSM tagy: amenity = 'school'.
ilustračný obrázok k Základná škola, Bratislavský kraj

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://bratislavsky-kraj.oma.sk/vzdelavanie/zakladna-skola

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.