Cesta: OMA » Slovensko » Bratislavský kraj » vzdelanie » základná škola

Základná škola, Bratislavský kraj

Základná škola v Bratislavský kraj

V Bratislavský kraj sa nachádza 327 kusov základná škola.

Základná škola, Bratislavský kraj:, 1 z 6

Spojená škola Mokrohájska 3, ZŠ Matky Alexie, multi, Bilingválne gymnázium C.S.Lewisa, Gymnázium Ladislava Novomeského, Evanjelické lýceum, Bulharská základná škola a gymnázium Christo Boteva, Spojená škola Svätej Rodiny - ZŠ svätej rodiny, Gymnázium svätej rodiny, Nemecká škola v Bratislave, Súkromná základná škola Felix, Rehabilitačné stredisko ROSA, ZŠ Bieloruská 1, Základná umelecká škola Františka Oswalda Daliborovo námestie 2 - Elokované pracovisko Gessayova 8, Základná škola Kalinčiakova, Základná škola, Záhorácka, ZŠ Jána de La Salle, Jazyková škola Class, Obchodná akadémia, Račianska 107, Bratislava, Stredná odborná škola technická, Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru, Cirkevná materská škola Kráľovnej anjelov, ZŠ Milana Hodžu, Spojená škola sv. Františka z Assisi, Súkromná stredná priemyselná škola animovanej tvorby, Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským, British International School Bratislava, Stredná odborná škola pedagogická, ZŠ Milana Hodžu, Evanjelické lýceum a základná škola Palisády, Gymnázium Matky Alexie, Stredná škola poľnohodpodárská Juraja Gagarina, Základná umelecká škola Istrijská, Spojená škola sv. Františka Assiského, Základná umelecká škola Františka Oswalda, Základná škola Dr. J. Dérera, Základná škola Malokarpatské námestie 1, Základná škola Medzilaborecká, základná škola, Základná škola Karloveská, GAMČA - Gymnázium Grösslingová 18, Stredná priemyselná škola strojnícka, ZŠ Pankúchova, Základná škola M.R.Štefánika, Základná umelecká škola Jána Albrechta, ZŠ Alexandra Dubčeka, Základná škola Tupolevova 20, Slovenský inštitút vzdelávania, Základná škola s materskou školou Riazanská, Súkromná základná škola pre žiakov s intelektovým nadaním, Stredná odborná škola, Základná škola s materskou školou J.A. Komenského, Duálna akadémia, základná škola, Súkromná základná škola waldorfská, Súkromné gymnázium Mercury, Základná škola Nejedlého 8, Základná umelecká škola, Združená stredná škola potravinárska, ZŠ Štúrova, Súkromná základná škola Wonderschool

Základná škola, Bratislavský kraj:, 2 z 6

Základná umelecká škola, Základná škola, Autoškola Alma - H, s. r. o., Základná umelecká škola Eugena Suchoňa, ZŠ Gessayova 2, ZŠ Budatínska 61, Gymnázium Bilíkova, ZŠ Mudroňova, ZŠ Beňovského 1, Základná umelecká škola Jozefa Kresánka, ZŠ Prokofievova 5, Základná škola Tbiliská, Súkromné gymnázium ESPRIT, Stredná priemyselná škola Karola Adlera, Základná umelecká škola sv. Cecílie, Základná škola Jelenia 16, Základná škola Šenkvice, Základná škola Rajčianska, Stredná zdravotnícka škola, Gymnázium Alberta Einsteina, Spojená škola s organizačnými zložkami Odborné učilište a Praktická škola, Súkromná stredná odborná škola ochrany osôb a majetku, Súkromné gymnázium, Súkromné gymnázium Kremnická, Súkromná hotelová akadémia, Súkromná základná škola, Základná škola Pavla Marcelyho, Základná umelecká škola Jozefa Kresánka, Základná škola Lachova 1, Základná škola Pri kríži, Základná škola s materskou školou, Česká 10, ZŠ Nevädzová, ZŠ a MŠ Cádrova, Gymnázium Pankúchova, Základná škola Vrútocká 58, Špeciálna základná škola s materskou školou, Základná škola internátna pre žiakov so zrakovým postihnutím, Súkromné gymnázium Česká 10, Výcviková škola pre vodiacich psov, Cirkevná základná škola Narnia, Jazyková škola English4You, Základná škola s materskou školou Sibírska, Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium, Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Chefparade, Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Obchodná akadémia Imricha Karvaša, Súkromná základná škola pre intelektovo nadaných žiakov, 1. súkromné gymnázium, Základná škola s materskou školou Odborárska 2, Jazyková škola, Základná škola s materskou školou, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Gymnázium Jura Hronca, Súkromné gymnázium Cogitatio, Centrum voľného času, Gymnázium Metodova, ZŠ Kulíškova, ZŠ Košická

Základná škola, Bratislavský kraj:, 3 z 6

Základná škola Dudova 2, Obchodná akadémia, Súkromné konzervatórium Alkana, Súkromná stredná odborná škola, Základná škola s materskou školou Veľké Leváre, Základná Škola Rohožník, Súkromné slovanské gymnázium, Gymnazium, Gymnázium Antona Bernoláka, ZŠsMŠ Častá - Materská škola, ZŠ Miloslavov, Obchodná akadémia, ZŠ s MŠ Častá, Základná škola Sološnica, Reedukačné centrum Sološnica, Gymnázium, Blok H, Elokované pracovisko ZUŠ Jozefa Kresánka Karloveská 3, základná škola, Francúzska škola a Súkromná športová stredná odborná škola, Základná škola, ZŠ Dubová, základná umelecká škola Eugena suchoňa, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, Základná škola Pavla Horova, Základná škola 1. - 4. ročník, Základná umelecká škola, základná škola, základná škola, Základná škola Nobelovo námestie 6, základná škola, Základná škola internátna pre sluchovo postihnutých, základná škola, Základná škola Jána Pavla II, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Základná umelecká škola Ivanka pri Dunaji, Gymnázium Ivana Horvátha, základná škola, základná škola, ZŠ Černyševského 8, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Súkromná pedagogická a sociálna akadémia, základná škola, Základná škola Ružová dolina 29, Súkromná základná škola Ružová dolina 29, základná škola, základná škola, SZUŠ Art Pegas, Spojená škola Tilgnerova, základná škola

Základná škola, Bratislavský kraj:, 4 z 6

základná škola, Základná škola Turnianska 10, Stredná odborná škola, základná škola, základná škola, Stredná zdravotnícka škola, základná škola, Základná Škola, Základná umelecká škola Vrbenského, Športové gymnázium Ostredkova 10, základná škola, Základná škola Ostredková 14, Elokované pracovisko súkromná základná umelecká škola, Materská škola, Tanečná akadémia Muguela Mendeza, základná škola, Stredná priemyselná škola dopravná, základná škola, ZUŠ Ľudovíta Rajtera, Základná umelecká škola Miloša Ruppeldta, English in the City - jazyková škola, Gymnázium sv. Uršule, Základná škola Železničná, základná škola, Základná škola sv. Uršule, Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, základná škola, Goethe Inštitút, Základná škola Borodáčova 2, Stredné odborné učilište strojárske, ZŠ Cádrova - 1. stupeň, ZUŠ Ľudovíta Rajtera, Spojená škola Tokajícka 24, Základná umelecká škola, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, základná škola, Základná umelecká škola Júliusa Kowalského, Základná škola Holíčska 50, Stredná priemyselná škola dopravná, základná škola, Stredná odborná škola polygrafická, Autoškola 1, Stredná odborná škola elektrotechnická, základná škola, Špeciálna základná škola, Stredná priemyselná škola dopravná, Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským, základná škola, Základná škola Vazovova 4, British Council, ZŠ Cádrova - 2. stupeň, Obchodná akadémia Nevädzová 3, základná škola, základná škola, základná škola, Súkromná ZŠ s MŠ Marie Montessori, Základná škola Žitavská, základná škola, Spojená škola sv. Vincenta de Paul, Akadémia Policajného Zboru

Základná škola, Bratislavský kraj:, 5 z 6

základná škola, SOA Liberta, Základná škola, základná škola, základná škola, Jazyková škola STORM, základná škola, základná škola, Základná umelecká škola Eugeňa Suchoňa, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Spojená škola, Základná škola s materskou školou Plickova (zavretá), Materská škola, Gymnázium Karola Štúra, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola M.R.Štefánika, základná škola, Základná škola, základná škola, ZŠ 1.-9. ročník, Ekonomická Univerzita, základná škola, Základná škola, základná škola, Ekonomická Univerzita, základná škola, ZŠ Gajary, Materská škola na Vŕškoch, ZŠ Gajary, Základná umelecká škola, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola kpt.Nálepku, ZŠ Malinovo, Stredná vinársko-ovocinárska škola, Základná škola Ľudovíta Štúra, základná škola, základná škola, ZŠ Vajanského, Modra, Základná škola, Základná škola, základná škola, Gymnázium A.M. Szencziho, základná škola, Materská škola Báhoň, Stredná združená škola, Základná škola, ZŠ Holubyho, základná škola, ZŠ Mlynská, Materská škola, Základná škola, základná škola

Základná škola, Bratislavský kraj:, 6 z 6

Základná škola, Základná umelecká škola, základná škola, základná škola, Základná škola s materskou školou, Základná škola, ZŠ Kuchyňa, Základná škola s vyučovacím jazykom slovenským, základná škola, základná škola, Základná škola, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským a vyučovacím jazykom slovenským, Základná škola, základná škola, Cirkevná základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Stredná odborná škola Policajného zboru, Základná škola s MŠ Orešie, Základná škola, Základná a materská škola Javorová alej, základná škola, základná škola

základná škola inde

Bratislava (220x), okres Bratislava II (59x), Ružinov (57x), Petržalka (51x), okres Bratislava IV (49x), okres Bratislava V (48x), Staré Mesto (47x), okres Senec (42x), Nové Mesto (39x), okres Pezinok (37x), okres Bratislava III (32x), okres Malacky (31x), okres Bratislava I (31x), Háje (23x), Dúbravka (23x), Dvory (20x), Vinohrady (18x), Karlova Ves (18x), Nivy (17x), Lúky, Bratislava (16x), Senec (15x), Podunajské Biskupice (14x), Vrakuňa (12x), Modra (12x), Pezinok (11x), Rača (11x), Pošeň (9x), Oblasť Žilinská (8x), Oblasť Dunajská (8x), Oblasť Obchodná (8x)
základná škola v Bratislava
základná škola v okres Bratislava II
základná škola v Ružinov

Podobné, Bratislavský kraj:

642x vzdelavanie, 327x základná škola, 234x skôlka, 40x univerzita, 22x autoškola, 19x stredná škola
Hľadáme zakladna-skola, OSM tagy: amenity = 'school'.
ilustračný obrázok k Základná škola, Bratislavský kraj

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://bratislavsky-kraj.oma.sk/vzdelavanie/zakladna-skola

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.