Cesta: OMA » Slovensko » Bratislavský kraj » vzdelanie

vzdelanie v Bratislavský kraj

vzdelanie

327x základná škola, 292x skôlka, 39x univerzita, 28x autoškola, 6x stredná škola

vzdelanie

Vzdelanie v Bratislavský kraj

V Bratislavský kraj sa nachádza 692 kusov vzdelanie.

vzdelanie inde

Bratislava (516x), Ružinov (155x), okres Bratislava II (140x), Staré Mesto (124x), Petržalka (123x), Nové Mesto (116x), okres Bratislava V (113x), okres Bratislava I (94x), okres Bratislava IV (90x), okres Bratislava III (81x), okres Senec (68x), okres Pezinok (60x), okres Malacky (57x), Lúky (48x), Vinohrady (48x), Háje (46x), Dvory (42x), Dúbravka (38x), Karlova Ves (36x), Podunajské Biskupice (36x), Oblasť Obchodná (29x), Trnávka (28x), Nivy (27x), Oblasť Dunajská (24x), Vrakuňa (24x), Rača (23x), Oblasť Žilinská (22x), Modra (21x), Trávniky (19x), Senec (19x)

Vzdelanie, Bratislavský kraj:, 1 z 12

Fakulta informatiky a informačných technológií STU, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Právnická fakulta UK, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU, Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Prírodovedecká fakulta UK, Fakulta architektúry a dizajnu STU, Lekárska fakulta UK, Filozofická fakulta UK, Elokované pracovisko ZUŠ Jozefa Kresánka, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Karola Adlera, Stavebná fakulta STU, Pedagogická fakulta UK, Strojnícka fakulta STU, Fakulta elektrotechniky a informatiky STU, The Little Gym, Základná umelecká škola, Gymnázium Matky Alexie, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK, Bystrá škôlka, Ekonomická univerzita v Bratislave, Vysoká škola výtvarných umení, Detská škôlka Harmoška, Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle, Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Obchodná akadémia, Hviezdičky, Spojená škola Mokrohájska 3, Škôlka Vilka, Základná škola I. Bukovčana 3, Handprints International, British International School Bratislava, Univerzitný vedecký park Univerzity Komenského, Spojená škola sv. Františka Assiského, Bystrá škôlka, Bystrá škôlka, Detské centrum Snehulienka, Cirkevná stredná odborná škola elektrotechnická P. G. Frassatiho, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií, Gymnázium Ladislava Sáru, ZŠ Matky Alexie, Akadémia Policajného zboru v Bratislave, ZŠ Sokolíkova ul.2, Bilingválne gymnázium C.S.Lewisa, ZŠ Beňovského 1, Základná škola Pri kríži, Materská škola - Teplická, multi, Gymnázium Bilíkova, Základná škola, Záhorácka, Detské centrum Fairyland, Základná škola s materskou školou sv. Jána Pavla II., Gymnázium Antona Bernoláka, Gymnázium Ladislava Novomeského, Cirkevné konzervatórium, Nemecká škola v Bratislave, Stredná odborná škola polygrafická, Bystrá škôlka

Vzdelanie, Bratislavský kraj:, 2 z 12

Evanjelické lýceum, katolícka škola, Bulharská základná škola a gymnázium Christo Boteva, Spojená škola Svätej Rodiny - ZŠ svätej rodiny, Gymnázium svätej rodiny, ZŠ Miloslavov, Špeciálna materská škola, Základná škola s materskou školou Za kasárňou, Základná škola Plavecký Štvrtok, Teologická fakulta Trnavskej univerzity, Paneurópska vysoká škola, City Baby Care, Detské centrum Hrošík, Základná škola, Montessori Horský park, Slovensko-Ruská základná škola v Bratislave, Základná umelecká škola, Základná škola Kalinkovo, Základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, MŠ Miloslavov, Neškola, Základná škola, ZŠ Štúrova, Bystrá škôlka, Detské jasle Čajkovského, Spojená škola sv. Františka z Assisi, Materská škola Tbiliská 2, Základná škola s materskou školou Riazanská, SOA Liberta, Vysoká škola výtvarných umení, Materská škola Pivonková 9, elokované triedy Šalviová 5, Súkromná základná škola Felix, Základná škola s materskou školou, Rehabilitačné stredisko ROSA, Akadémia írskeho tanca Avalon, Cirkevná materská škôlka bl. Imeldy, Materská škola, Evanjelická materská škola Dr. Filipa Melanchtona, Autoškola 2, základná škola, Stredná škola poľnohodpodárská Juraja Gagarina, Materská škola Hviezdoslavova, Materská škola v Šenkviciach, cililin, Centrum HAPPY, MS Sološnica, Materská škola, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským A. Molnára Szencziho, ZŠ Bieloruská 1, Materská škola Záhorácka, Materská škola Kollára, Stredná odborná škola Policajného zboru Bratislava, Materská škola Báhoň, Základná umelecká škola Františka Oswalda Daliborovo námestie 2 - Elokované pracovisko Gessayova 8, Konzervatórium, Brmbolec, Materská škola Bernolákova, Gymnázium školských bratov, Detské centrum Preliezka, skôlka, Materská škola Rakárenská

Vzdelanie, Bratislavský kraj:, 3 z 12

Základná škola Kalinčiakova, Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK, skôlka, Autoškola Alma - H, s. r. o., Fakulta managementu UK, Jazyková škola Class, Materská škola Štúrova, ZŠ Jána de La Salle, Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky, Obchodná akadémia, Račianska 107, Bratislava, ASA, Jasličky pre naše detičky, Stredná odborná škola technická, Bilingválne gymnázium, Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru, Detské Centrum Dostojevského, Dúhová škôlka, ZŠ Milana Hodžu, Súkromná škôlka ROZPRÁVKOVO, Súkromná stredná priemyselná škola animovanej tvorby, Rektorát Slovenskej technickej univerzity, Stredná odborná škola pedagogická, Brilliant Stars, Základná škola, Javorová Alej, Súkromná obchodná akadémia, Súkromná hotelová akadémia, ZŠ Milana Hodžu, Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Detské centrum Mini Raj, Gašparko, Spojená škola Dolinského 1, MŠ Trnková 4, Bratislava - Jarovce, Evanjelické lýceum a základná škola Palisády, little Big, Рaneurópska vysoká škola, fakulta práva a fakulta psychológie, Materská škola Beskydská, Súkromné gymnázium, Paneurópska súkromná základná škola, Základná umelecká škola Istrijská, MŠ Gorazdova, Farmaceutická fakulta UK, Základná umelecká škola Františka Oswalda, Detské opatrovateľské centrum Hviezdička, Základná škola Malokarpatské námestie 1, Materská škola Motýlik, MŠ Milana Hodžu, Kňazský seminár sv. Cyrila a Metoda, Súkromná ZŠ s MŠ Marie Montessori, Základná škola Dr. J. Dérera, Cirkevná materská škola Kráľovnej anjelov, Stredná odborná škola podnikania, Kings School International, Základná Škola Rohožník, MS Slnečné jazerá, Gymnázium Grösslingová 18, Stredná priemyselná škola strojnícka, SZUŠ Art Pegas, Základná škola kpt.Nálepku, Základná škola Pavla Horova, Fortuna

Vzdelanie, Bratislavský kraj:, 4 z 12

Materská škola, Javorová alej 1, Chorvátsky Grob, Materská škola Dudvážska, Little Kitten, ZŠ Pankúchova, Funiversity Cambridge Kindergarten, Viktor, Súkromná základná umelecká škola, Základná škola Karloveská, English International School of Bratislava, Základná umelecká škola Jána Albrechta, Základná škola Medzilaborecká, Základná škola M.R.Štefánika, ZŠ Košická, MŠ Slnečnica, Spojená škola internátna, Hrdličkova 17, ZŠ Alexandra Dubčeka, Materská škola pri ZŠ a MŠ Chorvátsky Grob, Základná škola, Hlboká cesta 4, Súkromná stredná odborná škola veterinárna, Spojená škola Dúbravská cesta 1, Základná škola, Komenského 3, Bernolákovo, Spojená škola Tilgnerova, Silver STAR, Stredná odborná škola, Ivanská cesta 21, ZŠ Budatínska 61, Základná škola s materskou školou J.A. Komenského, Základná škola s materskou školou, Základná škola Marianka, Námestie 4. apríla 16, Základná škola Jelenia 16, Súkromná základná škola pre žiakov s intelektovým nadaním, Dietky Kvietky, Základná škola Tupolevova 20, Súkromná základná škola FELIX, Stredná odborná škola obchodu a služieb Samuela Jurkoviča, Súkromné gymnázium Mercury, Brilliant Stars, Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium, Duálna akadémia, základná škola, Základná umelecká škola, Cambridge International School, Súkromná základná škola waldorfská, Základná škola Nejedlého 8, Združená stredná škola potravinárska, Základná umelecká škola Eugena Suchoňa, ZŠ Prokofievova 5, Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským, SOU pre sluchovo postihnutých, Súkromná základná škola Wonderschool, Základná škola Kataríny Brúderovej, Materská škola Bl. Zdenky Schelingovej, Základná škola sv. Uršule, Špeciálna základná škola s materskou školou, ZŠ Gessayova 2, Základná škola, ZŠ Mudroňova, Materská škola Stálicová 2, elokované triedy Haburská 6, Súkromná základná umelecká škola, Základná škola Šenkvice, Gymnázium Hubeného

Vzdelanie, Bratislavský kraj:, 5 z 12

Súkromné gymnázium ESPRIT, Súkromná základná škola pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním, Základná umelecká škola Jozefa Kresánka, Základná škola s materskou školou Odborárska 2, Stredná priemyselná škola dopravná, Základná škola Tbiliská, Gymnázium Alberta Einsteina, Základná umelecká škola sv. Cecílie, Spojená škola s organizačnými zložkami Odborné učilište a Praktická škola, Materská škola Pavla Horova 3, Materská škola Milana Marečka, Tesavi - Súkromná bilingválna materská škola, Základná škola Rajčianska, ZUŠ Ľudovíta Rajtera, Súkromná stredná odborná škola ochrany osôb a majetku, Základná škola Železničná, Stredná zdravotnícka škola, Brilliant Stars, Materská škola a detské jasle Slniečko, Základná škola s materskou školou, Slovenský Grob, Materská škola Rovniankova, Základná škola s materskou školou, Stredná zdravotnícka škola, Základná škola Lachova 1, Základná škola Ružová dolina 29, Súkromná základná škola, Základná škola s materskou školou Chorvátsky Grob, Základná umelecká škola Jozefa Kresánka, Súkromná materská škola Hrášok, Liečebno-výchovné sanatórium, Materska skola, ZŠ a MŠ Cádrova, Základná škola Pavla Marcelyho, Súkromná stredná odborná škola, Základná škola s materskou školou, Česká 10, Gymnázium Pankúchova, Stredná odborná škola technológií a remesiel, Základná škola internátna pre žiakov so zrakovým postihnutím, Cirkevná základná škola Narnia, Súkromné gymnázium Česká 10, Materská škola Hamuliakovo, Gymnázium sv. Uršule, Materská škola, Rešetkova 6, ZŠ Nevädzová, Základná škola, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Špeciálna základná škola s materskou školou, Cing, Gymnázium Metodova, Jazyková škola English4You, Základná škola Vrútocká 58, Materská škola Velehradská 24, Materská škola Pod Rovnicami, Obchodná akadémia Imricha Karvaša, Materská škola Grösslingová, Farská škôlka sv.Magdalénka Rusovce, Stredná odborná škola dopravná, Detské kráľovstvo, Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva, Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Vzdelanie, Bratislavský kraj:, 6 z 12

Detské opatrovateľské centrum a jasle Simba, Detské centrum Kolibrík, Kvetinkovo, Materská škola Röntgenova 16, Súkromná základná škola pre intelektovo nadaných žiakov, Materská škola, PIPPI, 1. súkromné gymnázium, Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb, Materská škola Linzbothova 18, Gymnázium Jura Hronca, Základná škola s materskou školou, Stredná odborná škola IT, Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Materská škola Gessayova, Materská škola Vazovova 16, Materská škola Strečnianska 2, Materská škola Prešovská, Súkromné gymnázium Cogitatio, Materská škola, Materská škola, Osadná 5, Základná škola Hamuliakovo, skôlka, ZŠ Kulíškova, Materská škola Majerníkova, Veselá lienka, Detské centrum Kvietok, Detské opatrovateľské centrum Plné radosti, MŠ Bulíkova, Základná škola Dudova 2, Detské centrum Štvorlístok, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Materská škola Ľ. Fullu 12, Kids Paradise, Detské centrum Farbička, Materská škola Švantnerova, Materská škola Damborského, Kids paradise, Fenix Glass design, Súkromné konzervatórium Alkana, Materská škola Sekurisova, Detské centrum, Cirkevná materská škola Márie Mazzarellovej, Jasle Drobček, Škôlka Suchohradská, Materská škola Bradáčova, Materská škola "Štvorlístok", Materská škola Ševčenkova 35, Bilinguálna škôlka Happy, Gymnázium Jána Papánka, Konzervatórium, Anglická bilingválna škôlka, Materská škola Stálicová 2, Materská škola Prešovská 28, Súkromná materská škola Pramienok, Základná škola s materskou školou, Materská škola, Materská škola Koniarkova, Materská škola Iljušinova 1, Spojená škola sv. Vincenta de Paul

Vzdelanie, Bratislavský kraj:, 7 z 12

DC Ihrisko, Dietky Kvietky, INškôlka, Detské centrum Vrakuňáčik, Materská škola sv. Filipa Neriho, MŠ Latorická, Materská škola Wonderland, Materská škola Macharova 1, Materská škola Mamy Margity, Materská škola Tupolevova 20, Detské opatrovateľské centrum Tulipánik, Happy Drive, s. r. o., skôlka, Materská škola Piesočná 2, škôlka tučniačik, Materská škola sv. Jána Pavla II., Unity House, Materská škola Lietavská 1, Materská škola Šustekova, Materská škola Galbavého, Súkromná materská škola Christo Boteva, Detské centrum Srdiečko, Súkromná škôlka "Ako u mamičky", Autoškola Valušek, Bosák, Slniečko, Súkromné slovanské gymnázium, Materská škola sv. Vincenta de Paul, Spojená škola, Twinkle, Materská škola, Materská škola Funiversity, Materská škola Ušiakova, Vysoká škola múzických umení, Materská škola Adámiho 11, Mini raj, Cirkevná materská škola Gianny Berettovej Mollovej, Materská škola Miletičova 37, Materská škola Pri kríži, skôlka, Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, Súkromná materská škôlka Maternelle, HAPPY TIME, Cirkevné konzervatórium v Bratislave, elokované pracovisko, Mini raj pre deti, Materská škola Bernolákovo, Súkromná škôlka Gašparko, Felix MŠ, Gymnazium, Materská škola Cabanova, Materská škola Pivonková 9, ZŠsMŠ Častá - Materská škola, Materská škola Gelnická 34, MŠ Plickova, Materské centrum Hojdana - Ružinov, Gymnázium, Materská škola Piesočná 2, elok. triedy Rádiová 52, Vrabček, Reedukačné centrum Sološnica, Materská škola, Opatrovateľský dvor Kľúčik

Vzdelanie, Bratislavský kraj:, 8 z 12

Slovenská zdravotnícka univerzita, Základná škola Rovinka, MŠ Barónka, Obchodná akadémia, Materská škola, KRTKO, Základná škola Sološnica, ZŠ s MŠ Častá, Materská škola Píla, Súkromná bilingválna MŠ Forest Kids, Autoškola Star, Základná škola Jozefa Gregora Tajovského, Materská škola, Academic kindergarten, Materská škola, Materská škola Rovinka, Autoškola Prima, Základná škola Ostredková 14, Materská škola, MŠ - Mišíkova 19, Autoškola Fajn, Autoškola WASO, Autoškola NUCLEUS, Spojená škola sv. Františka z Assisi, Materská škola, Autoškola Sheriff, DC Preliezka - jasle a škôlka, skôlka, Autoškola ToPa, ZŠ Dubová, MŠ Gessayova 2, Francúzska škola a Súkromná športová stredná odborná škola, Základná umelecká škola Eugena Suchoňa, MŠ Miletičova 37 - Elokované triedy Gemerská 4, Základná škola Nobelovo námestie 6, Základná škola 1. - 4. ročník, Základná škola internátna pre sluchovo postihnutých, základná škola, Základná umelecká škola, základná škola, Materská škola Šancová 65, Spojená škola, základná škola, základná škola, základná škola, Gymnázium Ivana Horvátha, skôlka, ZŠ Černyševského 8, základná škola, Základná umelecká škola Ivanka pri Dunaji, základná škola, základná škola, Bisla, skôlka, Ekonomická Univerzita, Ekonomická Univerzita, Stredná odborná škola Policajného zboru Pezinok, Tutu - škola baletu, Základná škola Turnianska 10, skôlka

Vzdelanie, Bratislavský kraj:, 9 z 12

základná škola, základná škola, Základná umelecká škola Vrbenského, Elokované pracovisko súkromná základná umelecká škola, Základná umelecká škola Miloša Ruppeldta, Športové gymnázium Ostredková 10, základná škola, Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, ZŠ Cádrova - 1. stupeň, Základná škola Sibírska, základná škola, Skolsky Klub Deti, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Základná škola Borodáčova 2, Gymnázium Tokajícka 24, ZUŠ Ľudovíta Rajtera, Sheriff, základná škola, Stredná odborná škola umeleckopriemyselná Tokajícka 24, Spojená škola Tokajícka 24, Základná škola Holíčska 50, Stredné odborné učilište strojárske, základná škola, ZŠ Cádrova - 2. stupeň, Špeciálna základná škola, Materská škola, Základná umelecká škola Júliusa Kowalského, základná škola, Základná umelecká škola, Stredná odborná škola, MŠ Komárovská, Základná škola Vazovova 4, British Council, Základná škola, Jazyková škola STORM, Stredná odborná škola elektrotechnická, základná škola, Obchodná akadémia Nevädzová 3, Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským, Základná umelecká škola, MaxiMax, Materská škola Hviezdoslavova, základná škola, skôlka, základná škola, Základná škola Žitavská, základná škola, základná škola, skôlka, základná škola, Lentilka, základná škola, , skôlka, Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií, Materská škola, základná škola, Materská škola, Gymnázium Karola Štúra, základná škola

Vzdelanie, Bratislavský kraj:, 10 z 12

základná škola, Materská škola Medzilaborecká 4, skôlka, Základná škola, Materská škola Naša škôlka - Slniečkovo, Pionierska 12/A, základná škola, základná škola, Základná škola M.R.Štefánika, základná škola, Škôlka Bory, Materská škola Velehradská 24, Elokované triedy Budovateľská 10, Materská škola Vyšehradská 17, Základná škola, Materská škola Legerského 18, Základná umelecká škola Eugeňa Suchoňa, skôlka, Lienka, skôlka, Materská škola Špitálska 49, Základná škola, skôlka, základná škola, Materská škola Šuňavcova 13, Spojená škola, MŠ Pri Šajbách, základná škola, základná škola, Materská škola na Vŕškoch, Materská škola Tabaková 10, Fantastické detské centrum, MŠ Myjavská, Materská škola Turnianska, skôlka, Materská škola Piesočná 2, elokované triedy Vietnamská 13, Súkromná materská škola Nobelovo námestie 6, Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity v Bratislave, skôlka, skôlka, Materská škola sv. Uršule, Škôlka - Cádrova, Základná škola, ZŠ Malinovo, Materská škola Slnečná, ZŠ Gajary, ZŠ Gajary, Materská škola, Súkromné detské jasle Drobček - Rodinné centrum Obláčik, Materská škola Banšelova 4, Materská škola Pifflova 10, Súkromná materská škola Anjelik, Materská škola Lienka, elokované triedy Nevädzová 12, Stredná vinársko-ovocinárska škola, Materská škola, Materská škola Holíčska 50, skôlka, ZŠ Vajanského, Modra, základná škola, Základná škola, Základná škola Ľudovíta Štúra, Základná škola

Vzdelanie, Bratislavský kraj:, 11 z 12

MŠ Cyprichova, základná škola, Gymnázium A.M. Szencziho, Materská škola v Šenkviciach - elokovaná trieda, skôlka, Detské jasle, Materská škola Lachova 31, Materská škola Kremeľská 36, Paneurópska vysoká škola, Fakulta masmédií, Materská škola Bohrova 1, skôlka, skôlka, skôlka, Materská škola Šťastná 26, Materská škola Hnilecká, skôlka, Súkromné detské centrum Škeráčik, základná škola, Materská škola Západná 2, základná škola, skôlka, Základná škola, ZŠ Mlynská, Základná umelecká škola, Stredná združená škola, Materská škola Janka Kráľa, skôlka, skôlka, Materská škola, Materská škola Slnečná 17, elokované triedy SNP 1, Materská škola, Materská škola Kačačnice, Základná škola, skôlka, skôlka, Materská škola Miloslavov, skôlka, Základná škola, skôlka, Základná škola s vyučovacím jazykom slovenským, ZŠ Kuchyňa, skôlka, Materská Škola Kalinčiakova, skôlka, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským a vyučovacím jazykom slovenským, Základná škola, Cirkevná základná škola, Materská škola, základná škola, skôlka, skôlka, Materská škola, Materská škola, základná škola, skôlka, autoškola, skôlka, Materská škola, skôlka, autoškola

Vzdelanie, Bratislavský kraj:, 12 z 12

Schulo, skôlka, skôlka, skôlka, skôlka, skôlka, skôlka, Dolanský, Materská škola - Kysucká, Autoškola M&S, základná škola, PRIM CAR, Materská škola Malinka, Ikara, skôlka, Blok H, MŠ Kuchyňa, Junior, skôlka, autoškola, Autoškola 1, autoškola, Materská škola, Autoškola Harmi, Autoškola IMPULZ, Alex, Základná škola s MŠ Orešie, Základná škola, , skôlka, Materská škola, základná škola

vzdelanie inde

Bratislava (516x), Ružinov (155x), okres Bratislava II (140x), Staré Mesto (124x), Petržalka (123x), Nové Mesto (116x), okres Bratislava V (113x), okres Bratislava I (94x), okres Bratislava IV (90x), okres Bratislava III (81x), okres Senec (68x), okres Pezinok (60x), okres Malacky (57x), Lúky (48x), Vinohrady (48x), Háje (46x), Dvory (42x), Dúbravka (38x), Karlova Ves (36x), Podunajské Biskupice (36x), Oblasť Obchodná (29x), Trnávka (28x), Nivy (27x), Oblasť Dunajská (24x), Vrakuňa (24x), Rača (23x), Oblasť Žilinská (22x), Modra (21x), Trávniky (19x), Senec (19x)
vzdelanie v Bratislava
vzdelanie v Ružinov
vzdelanie v okres Bratislava II
vzdelanie v Bratislavský kraj

Viac o nás

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku bratislavsky-kraj.oma.sk vzdelavanie

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.