Cesta: OMA » Slovensko » Bratislavský kraj » duchovno » kostol

Kostol, Bratislavský kraj

Kostol v Bratislavský kraj

V Bratislavský kraj sa nachádza 320 kusov kostol.

kostol inde

Bratislava (135x), okres Malacky (84x), okres Pezinok (64x), okres Senec (52x), Staré Mesto (43x), okres Bratislava I (41x), okres Bratislava IV (23x), okres Bratislava V (22x), okres Bratislava II (21x), Oblasť Obchodná (20x), Petržalka (20x), Ružinov (19x), Nové Mesto (16x), Pezinok (16x), okres Bratislava III (15x), Stupava (15x), Oblasť Partizánska (11x), Podunajské Biskupice (11x), Historické jadro (10x), Záhorská Bystrica (10x), Modra (9x), vojenský obvod Záhorie (9x), Svätý Jur (9x), Častá (9x), Bernolákovo (8x), Dúbravka (8x), Vinohrady (7x), Rača (7x), Veľké Leváre (7x), Malacky (7x)

Kostol, Bratislavský kraj:, 1 z 6

Kostol svätej Alžbety, Katedrála svätého Martina, Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie, Kostol svätého Štefana, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Kostol Svätej rodiny, Kostol Kráľovnej rodiny, Kostol svätého Františka z Assisi, Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa, Kostol Najsvätejšej Trojice, Kostol Sedembolestnej Panny Márie, Kostol Zvestovania Pána, Kalvínsky kostol, Kostol sv. Anny, Synagóga, Kostol sv. Don Bosca, Nový evanjelický kostol, Panny Márie Snežnej, Veľký evanjelický kostol, Kostol sv. Petra a Pavla, Kostol svätého Jána z Mathy, Kostol sv. Ladislava, Kostol svätého Mikuláša, Kostol Loretánskej Panny Márie, Kostol svätej Margity, Kostol sv. Alžbety, Kaplnka svätej Rozálie, Kostol sv. Martina, Chrám Povýšenia vznešeného a životodarného Kríža, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Kostol Najsvätejšej Trojice, Kostol sv. Cyrila a Metoda, Kostol Navštívenia Panny Márie, Kostol Svätého Kríža, Kostol Povýšenia Svätého kríža, Evanjelický a. v. kostol, Kaplnka sv. Rozálie, Evanjelický a. v. kostol, Kostol Narodenia Panny Márie, Kostol Panny Márie Pomocnice kresťanov, Kostol sv. Márie Magdalény, Chrám svätého Rastislava, Kostol sv. Mikuláša, Kostol sv. Štefana Uhorského, Kostol Ducha Svätého, Kostol svätého Mikuláša, Kaplnka sv. Kataríny, Malý evanjelický kostol, Sála kráľovstva Jehovových svedkov, Katedrála svätého Šebastiána, Drevený pravoslávny kríž, Kostol sv. Mikuláša, Kaplnka Kristovho tela, Evanjelický a. v. kostol, Kostol svätej Trojice, Evanjelická cirkev metodistická - modlitebňa, Cirkev československá husitská - zborový dom, Kostol Zvestovania Pána, Kostol sv. Vincenta de Paul, Kostol Nanebovzatia Panny Márie

Kostol, Bratislavský kraj:, 2 z 6

Cirkev bratská, Kostol Svätého kríža, Evanjelický kostol, Kostol Sedembolestnej Panny Márie, Kostol sv. Štefana kráľa, Kostol Všetkých svätých, Panny Márie Snežnej, Kaplnka Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, Evanjelický a. v. kostol, Cirkev Ježiša Krista svätých neskorších dní, Kaplnka sv. Jozefa, Kostol Panny Márie Pomocnice, Kostol sv. Františka Serafínskeho, Evanjelický zborový dom, Bratská jednota baptistov CZ Bernolákovo, Kaplnka Panny Márie Ružencovej, Kostol svätého Arnolda Janssena, Kostol svätého Michala, Kaplnka sv. Martina, Kaplnka sv. Jána Pavla II., Lurdská jaskyňa, Kostol Ducha Svätého, Kostol svätého Michala, Kostol sv. Kozmu a Damiána, Kostol Mena Panny Márie, Kostol Narodenia Panny Márie, kostol, Kostol sv. Imricha, Kaplnka Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, Kostol Božského Srdca Ježišovho, Sála Kráľovstva Jehovových svedkov, Evanjelický a. v. kostol, Kostol svätého Juraja, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Kostol sv. Filipa a Jakuba, Kaplnka sv. Dominika Sávia, Kostol Povýšenia Svätého kríža, Kostol sv. Vojtecha, Kostol Povýšenia svätého Kríža, Kostol sv. Kríža, kostol, Kaplnka sv. Anny, Kapucínsky kostol Najsvätejšej Trojice, Kaplnka sv. Márie Magdalény, Evanjelický kostol a. v., Synagóga, Kaplnka svätého Vavrinca, Kostol Premenenia Pána, Kostol sv. Kataríny, Kostol Mena Panny Márie, Únik, Evanjelický kostol, Kostol sv. Jána Krstiteľa, Kresťanský zbor Bratislava, Kostol Navštívenia Panny Márie, Kostol sv. Šebastiána, Kostol sv. Štefana Uhorského, Centrum buddhizmu diamantovej cesty Bratislava, Kostol Krista Kráľa, Kaplnka Panny Márie Škapuliarskej

Kostol, Bratislavský kraj:, 3 z 6

Cirkevný zbor Bratskej jednoty baptistov, Evanjelický a. v. kostol, Kostol sv. Jána Krstiteľa, Kostol Ružencovej Panny Márie, kostol, Kostol Povýšenia Svätého kríža, Kostol Najsvätejšej Trojice, Kostol Božieho milosrdenstva, Evanjelický a. v. kostol, Kostol Najsvätejšej Trojice, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Sála kráľovstva Jehovových svedkov, Kostol sv. Filipa a Jakuba, Kostol Sv. Filipa a Jakuba, Kostol sv. Martina z Tours, Kaplnka sv. Ladislava, Kostol sv. Štefana kráľa, Kostol sv. Margity Antiochijskej, Wallfahrtskapelle Zeiselhof, Kaplnka svätého Jána Evanjelistu, Kaplnka svätej Rozálie, Kaplnka svätého Jána Almužníka, Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia, kostol, kostol, Kostol svätého Jozefa, Kaplnka svätej Anny, Nemocničná kaplnka sv. Cyrila a Metoda, kostol, Loretánska kaplnka, kostol, Modlitebňa baptistov, Šibeničná kaplnka (Panny Márie), Lurdská jaskyňa, Kaplnka sv. Vendelína, Kostol sv. Imricha, Kostol sv. Jána Pavla II., Kaplnka pokoja, Lurdská jaskyňa, Kaplnka svätej Rozálie, kostol, Kostol Navštívenia Panny Márie, Kaplnka Nanebovzatia Panny Márie, Lurdská jaskyňa, Sála kráľovstva Jehovových svedkov, Misijný kríž, Kostol Premenenia Pána, Kaplnka Panny Márie Lurdskej, Kaplnka sv. Vendelína, Lurdská jaskyňa, Sála kráľovstva Jehovových svedkov, Kaplnka sv. Kozmu a Damiána, Kresťanský zbor, Krista Kráľa, kostol, Kalvária, Kostol sv. Juraja, Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie, kostol, Kaplnka sv. Jána Krstiteľa

Kostol, Bratislavský kraj:, 4 z 6

Misijný kríž, Lurdská jaskyňa, Sväté misie, Misijný kríž, Kaplnka sv. Anny, Kaplnka svätého Kríža, kostol, Misijný kríž, Kalvária, Kaplnka Panny Márie Sedembolestnej, Kaplnka Ducha Svätého, Sväté misie, kostol, kostol, kostol, Kostol sv. Ondreja apoštola, kostol, Lurdská jaskyňa, svätej Rozálie, kostol, kaplnka Sedembolestnej Panny Márie, kostol, Kostol Najsvätejšieho srdca Ježišovho, kostol sv. Jána Krstiteľa, kostol, Kaplnka svätého Petra a Pavla, Lurdská jaskyňa, Lurdská jaskyňa, Kostol sv. Žigmunda, Kaplnka Matky ustavičnej pomoci, INRI, Cirkev Adventistov siedmeho dňa, kostol, Kaplnka sv. Kríža, kostol, Misijný kríž, kostol, Lurdská jaskyňa, Univerzitné pastoračné centrum svätého Jozefa Freinademetza, Kostol sv. Margity Antiochijskej, Kostol svätého Mikuláša, Kostol sv. Barbory, Kaplnka sv. Anny, kostol, kostol, Kostol Ružencovej Panny Márie, kostol, Evanjelický kostol, kostol, Micherova kaplnka, Reformovaný kostol, Sväté misie, kostol, kostol, Kaplnka sv. Floriána, Synagóga, Kostol sv. Michala archanjela, Kostol sv. Mikuláša, Lurdská jaskyňa, Kaplnka sv. Vendelína

Kostol, Bratislavský kraj:, 5 z 6

Sväté misie, Kostol sv. Michala, Kostol svätej Trojice, Kostol Povýšenia sv.Kríža, svätej Trojice, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Kostol sv. Teobalda, kostol, Lurdská jaskyňa, Kaplnka Jozefa Chrappu, Svätá studňa, Lurdská jaskyňa, kostol, kostol, Kostol Najsvätejšej Trojice, kostol, Zborový dom Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania, kostol, kostol, Lurdská jaskyňa, kostol, kostol, Kaplnka sv. Apolónie, kostol, Kostol sv. Filipa a Jakuba, Kaplnka Najsvätejšej Trojice, kostol, kostol, Kaplnka sv. Jána Nepomuckého, Kaplnka svätej Rozálie, kostol, Kalvária, Kostol sv. Štefana Uhorského, Kostol sv. Štefana Uhorského, Kostol Narodenia sv. Jána Krstiteľa, Kaplnka Umučenia, Lurdská jaskyňa, kostol, Kaplnka sv. Michala archanjela, Kostol Najsvätejšej Trojice, kostol, Kostol Panny Márie Snežnej, Kostol Božského Srdca Ježišovho, Nemecký evanjelický kostol, Slovenský evanjelický kostol, Lurdská jaskyňa, Kostol sv. Márie Magdalény, Lurdská jaskyňa, Kostol sv. Mikuláša, Kostol sv. Kataríny, kostol, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Kostol Svätého Ducha, Kalvária, Lurdská jaskyňa, kostol, kostol, svätého Františka, kostol, Kaplnka sv. Vendelína

Kostol, Bratislavský kraj:, 6 z 6

Kostol Všetkých svätých, Kostol sv. Alžbety, Kostol sv. Michala, Kostol Premenenia Pána, Kaplnka sv. Jozefa, Kaplnka Panny Márie, Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie, Kaplnka sv. Izidora, kostol, Kaplnka sv. Rozálie, Kaplnka sv. Vendelína, kostol, Kaplnka svätého Lukáša, kostol, kostol, Lurdská jaskyňa, Pezinská kalvária, kostol, Pohrebná kaplnka Pálfiovcov, Kalvária

kostol inde

Bratislava (135x), okres Malacky (84x), okres Pezinok (64x), okres Senec (52x), Staré Mesto (43x), okres Bratislava I (41x), okres Bratislava IV (23x), okres Bratislava V (22x), okres Bratislava II (21x), Oblasť Obchodná (20x), Petržalka (20x), Ružinov (19x), Nové Mesto (16x), Pezinok (16x), okres Bratislava III (15x), Stupava (15x), Oblasť Partizánska (11x), Podunajské Biskupice (11x), Historické jadro (10x), Záhorská Bystrica (10x), Modra (9x), vojenský obvod Záhorie (9x), Svätý Jur (9x), Častá (9x), Bernolákovo (8x), Dúbravka (8x), Vinohrady (7x), Rača (7x), Veľké Leváre (7x), Malacky (7x)
kostol v Bratislava
kostol v okres Malacky
kostol v okres Pezinok

Podobné, Bratislavský kraj:

447x kríž, 320x kostol, 246x kaplnka, 159x cintorín, 4x katolícka škola, 2x evanjelická škola, 1x krížová cesta
Hľadáme kostol, OSM tagy: amenity = 'place_of_worship'.
Kostol, Bratislavský kraj

Viac o nás

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku bratislavsky-kraj.oma.sk duchovno kostol

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.