Cesta: OMA » Slovensko » Bratislavský kraj » duchovno

duchovno v Bratislavský kraj

duchovno

447x kríž, 320x kostol, 246x kaplnka, 159x cintorín, 4x katolícka škola, 2x evanjelická škola, 1x krížová cesta

duchovno

Duchovno v Bratislavský kraj

V Bratislavský kraj sa nachádza viac ako 1000 ks duchovno.

duchovno inde

Bratislava (372x), okres Malacky (342x), okres Pezinok (324x), okres Senec (221x), Staré Mesto (78x), okres Bratislava IV (77x), okres Bratislava I (74x), Nové Mesto (64x), vojenský obvod Záhorie (63x), Záhorská Bystrica (55x), okres Bratislava III (55x), okres Bratislava V (54x), Pezinok (54x), Častá (52x), Vinohrady (49x), Doľany (45x), okres Bratislava II (42x), Budmerice (42x), Senec (37x), Stupava (37x), Modra (37x), Petržalka (34x), Štefanová (32x), Podunajské Biskupice (31x), Svätý Jur (31x), Ružinov (31x), Dubová (29x), Slovenský Grob (28x), Marianka (27x), Závod (26x)

Duchovno, Bratislavský kraj:, 1 z 17

Kostol svätej Alžbety, Katedrála svätého Martina, Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie, Kostol svätého Štefana, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Kostol Svätej rodiny, Kostol Kráľovnej rodiny, Kostol svätého Františka z Assisi, Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa, Kostol Najsvätejšej Trojice, Gymnázium Matky Alexie, Kostol Sedembolestnej Panny Márie, Kostol Zvestovania Pána, Kalvínsky kostol, Cintorín pri Kozej bráne, Kostol sv. Anny, Evanjelické lýceum, Cintorín Vrakuňa, Synagóga, Kostol sv. Don Bosca, Cintorín Slávičie údolie, Nový evanjelický kostol, Panny Márie Snežnej, Veľký evanjelický kostol, Kostol sv. Petra a Pavla, Kostol svätého Jána z Mathy, ZŠ Matky Alexie, Kostol sv. Ladislava, Kostol svätého Mikuláša, Kostol Loretánskej Panny Márie, Martinský cintorín, Kostol svätej Margity, Kostol sv. Alžbety, Kaplnka svätej Rozálie, Kostol sv. Martina, Chrám Povýšenia vznešeného a životodarného Kríža, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Kostol Najsvätejšej Trojice, Kostol sv. Cyrila a Metoda, Kostol Navštívenia Panny Márie, Kostol Svätého Kríža, Súkromná základná škola Sv. Michala, Kostol Povýšenia Svätého kríža, Evanjelický a. v. kostol, katolícka škola, Kaplnka sv. Rozálie, Evanjelický a. v. kostol, Kostol Panny Márie Pomocnice kresťanov, Kostol Narodenia Panny Márie, Kostol sv. Márie Magdalény, Chrám svätého Rastislava, Krematórium a urnový háj, Kostol sv. Mikuláša, Kostol sv. Štefana Uhorského, Kostol Ducha Svätého, Kaplnka sv. Kataríny, Kostol svätého Mikuláša, Malý evanjelický kostol, Sála kráľovstva Jehovových svedkov, Katedrála svätého Šebastiána

Duchovno, Bratislavský kraj:, 2 z 17

Drevený pravoslávny kríž, Kostol sv. Mikuláša, Kaplnka Kristovho tela, Evanjelický a. v. kostol, Cintorín pre zvieratá Borievka, Kostol svätej Trojice, Evanjelická cirkev metodistická - modlitebňa, Cirkev československá husitská - zborový dom, Kostol Zvestovania Pána, Kostol sv. Vincenta de Paul, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Cirkev bratská, Kostol Svätého kríža, Evanjelický kostol, Cintorín Karlova Ves, Kostol sv. Štefana kráľa, Kostol Sedembolestnej Panny Márie, Kostol Všetkých svätých, Panny Márie Snežnej, Kaplnka Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, Evanjelický a. v. kostol, Evanjelické lýceum a základná škola Palisády, Cirkev Ježiša Krista svätých neskorších dní, Kaplnka sv. Jozefa, Kostol Panny Márie Pomocnice, kaplnka, Kostol sv. Františka Serafínskeho, Kostol svätého Arnolda Janssena, Evanjelický zborový dom, Kaplnka Panny Márie Ružencovej, Bratská jednota baptistov CZ Bernolákovo, Kostol svätého Michala, Kaplnka sv. Martina, Lurdská jaskyňa, Kaplnka sv. Jána Pavla II., XII., Kostol Ducha Svätého, Kostol svätého Michala, Kostol sv. Kozmu a Damiána, Kostol Mena Panny Márie, Kostol Narodenia Panny Márie, Cintorín Záhorská Bystrica, kostol, Cintorín Stará Vrakuňa, Kostol sv. Imricha, Kaplnka Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, Kostol Božského Srdca Ježišovho, Sála Kráľovstva Jehovových svedkov, Evanjelický a. v. kostol, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Kostol svätého Juraja, kaplnka, Kostol sv. Filipa a Jakuba, Kaplnka sv. Dominika Sávia, Kostol Povýšenia Svätého kríža, Kostol sv. Vojtecha, Kostol Povýšenia svätého Kríža, Božia muka Najsvätejšej Trojice, Rovinka - Horný cintorín, Kostol sv. Kríža

Duchovno, Bratislavský kraj:, 3 z 17

kostol, Kaplnka sv. Anny, Kapucínsky kostol Najsvätejšej Trojice, Evanjelický kostol a. v., Kaplnka sv. Márie Magdalény, Synagóga, Kaplnka svätého Vavrinca, Kostol Premenenia Pána, Ondrejský cintorín, Kostol sv. Kataríny, Kostol Mena Panny Márie, Kostol sv. Jána Krstiteľa, Evanjelický kostol, Únik, Kresťanský zbor Bratislava, Kostol Navštívenia Panny Márie, Kostol sv. Šebastiána, Kostol sv. Štefana Uhorského, Centrum buddhizmu diamantovej cesty Bratislava, Kostol Krista Kráľa, Kaplnka Panny Márie Škapuliarskej, Cirkevný zbor Bratskej jednoty baptistov, Evanjelický a. v. kostol, Kostol sv. Jána Krstiteľa, kostol, Kostol Ružencovej Panny Márie, Kostol Povýšenia Svätého kríža, Kostol Najsvätejšej Trojice, Petržalský cintorín, Kostol Božieho milosrdenstva, Evanjelický a. v. kostol, Kostol Najsvätejšej Trojice, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Sála kráľovstva Jehovových svedkov, Kostol sv. Filipa a Jakuba, Hroby sovietskych vojakov, Kostol sv. Martina z Tours, Kostol Sv. Filipa a Jakuba, Kaplnka sv. Ladislava, Kostol sv. Štefana kráľa, Kostol sv. Margity Antiochijskej, kríž, Wallfahrtskapelle Zeiselhof, Kaplnka svätého Jána Evanjelistu, Kaplnka svätej Rozálie, Kaplnka svätého Jána Almužníka, Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia, kostol, kostol, Kostol svätého Jozefa, Nemocničná kaplnka sv. Cyrila a Metoda, Kaplnka svätej Anny, Mikulášsky cintorín, Cholerový kríž, kríž, Kaplnka Čiernej Madony, kostol, kríž, Loretánska kaplnka, kaplnka

Duchovno, Bratislavský kraj:, 4 z 17

kostol, kríž, kaplnka, Modlitebňa baptistov, kaplnka, kaplnka, Kaplnka sv. Vendelína, Lurdská jaskyňa, Šibeničná kaplnka (Panny Márie), kaplnka, kríž, Kaplnka Panny Márie, Kostol sv. Imricha, Kostol sv. Jána Pavla II., kríž, kaplnka, kaplnka, Židovský cintorín neologický, kaplnka, Kaplnka pokoja, kaplnka, kríž, kaplnka, kaplnka, Lurdská jaskyňa, V., IV., VIII., IX., kríž, VII., VI., Missijný kríž, kaplnka, kríž, kaplnka, I., II., Kaplnka svätej Rozálie, III., Panna Mária, IX., kríž, X., kostol, VIII., I., II., kríž, Biely kríž, kaplnka, Kostol Navštívenia Panny Márie, Kríž lodníkov, kríž, kríž, XI., XIII., Kaplnka, XIV., XV., Kaplnka Nanebovzatia Panny Márie

Duchovno, Bratislavský kraj:, 5 z 17

VII., V., IV., VIII., Božia muka Najsvätejšej Trojice, Lurdská jaskyňa, Sála kráľovstva Jehovových svedkov, XI., I., III., VI., X., XIV., XIII., IX., XII., kríž, kríž, kríž, Misijný kríž, kaplnka, kaplnka, kríž, Ústredný kríž, Kostol Premenenia Pána, kríž, Kaplnka Panny Márie Lurdskej, kaplnka, Lurdská jaskyňa, Kaplnka sv. Kozmu a Damiána, kaplnka, Sála kráľovstva Jehovových svedkov, I, II, III, Kaplnka sv. Vendelína, Kalvária, kostol, Kresťanský zbor, Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie, Krista Kráľa, kríž, Kostol sv. Juraja, kaplnka, kostol, Spomienka na Kaplnku sv. Jána Nepomuckého, Misijný kríž, Kaplnka sv. Jána Krstiteľa, IV, V, VI, kríž, Ústredný kríž, Sväté misie, Lurdská jaskyňa, kríž, kaplnka, Kaplnka svätého Kríža, Misijný kríž, Misijný kríž, kostol, kríž, kaplnka, Kaplnka sv. Anny

Duchovno, Bratislavský kraj:, 6 z 17

kaplnka, Kríž Pri Pastierni, VII., III., VIII., XIII., Kalvária, XIV., IV., V., X., kaplnka, Kaplnka Panny Márie Sedembolestnej, kríž, kríž, kríž, IX., XI., XII., VI., I., Sväté misie, II., Kaplnka Ducha Svätého, kostol, kaplnka, Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie, kostol, kostol, Horský huncokársky cintorín, kaplnka, kríž, kostol, kostol, Kostol sv. Ondreja apoštola, svätej Rozálie, Lurdská jaskyňa, kríž, kaplnka Sedembolestnej Panny Márie, kaplnka, kríž, kríž, kríž, cintorín, kaplnka, Komárovský cintorín, kaplnka, kríž, kostol, kaplnka, Cintorín Studené, kaplnka, kríž, Kríž na Jegeneši, Misijný kríž, Kostol Najsvätejšieho srdca Ježišovho, kostol sv. Jána Krstiteľa, kríž, kostol, Centrálny kríž

Duchovno, Bratislavský kraj:, 7 z 17

kaplnka, Lurdská jaskyňa, kríž, Kaplnka svätého Petra a Pavla, kríž, Lurdská jaskyňa, Kostol sv. Žigmunda, Cintorín Most pri Bratislave, kríž, kríž, kríž, kríž, INRI, kríž, Ochrana pred pandémiou koronavírusu., kríž, kríž, kaplnka, Kaplnka Matky ustavičnej pomoci, kríž, kríž, kaplnka, Červený kríž, kríž, Zátišie sestry Zdenky Schelingovej, Cirkev Adventistov siedmeho dňa, kríž, kríž, kostol, kríž, kríž, kríž, kríž, Kaplnka sv. Kríža, Misijný kríž, kríž, kríž, kostol, Lurdská jaskyňa, kríž, kríž, kríž, kaplnka, kríž, kríž, kostol, kríž, Univerzitné pastoračné centrum svätého Jozefa Freinademetza, cintorín, Ivanský cintorín, Kostol svätého Mikuláša, Kostol sv. Margity Antiochijskej, Židovský cintorín, kríž, kaplnka, kríž, kríž, kaplnka, Kostol sv. Barbory, XIV.

Duchovno, Bratislavský kraj:, 8 z 17

kríž, kríž, kríž, kaplnka, kostol, kaplnka, kríž, XIII., Kaplnka sv. Anny, kríž, kaplnka, kaplnka, Starý cintorín, Kaplnka sv. Barbory, kostol, Židovský cintorín, cintorín, Kostol Ružencovej Panny Márie, Pafársky cintorín, cintorín, kríž, kríž, kríž, kríž, kríž, kostol, kríž, kríž, kríž, Cintorín Devínska Nová Ves, kaplnka, kaplnka, Micherova kaplnka, kostol, kaplnka, kaplnka, kaplnka, Evanjelický kostol, kaplnka, Kaplnka sv. Evy, kríž, kríž, kaplnka, kríž, kaplnka, kríž, Dolný cintorín, kríž, Misijný kríž, Sväté misie, Reformovaný kostol, kríž, cintorín, kríž, kríž, Kaplnka sv. Floriána, Kaplnka sv. Vendelína, Misijný kríž, kríž, kríž

Duchovno, Bratislavský kraj:, 9 z 17

kríž, kríž, Lurdská jaskyňa, cintorín, kríž, Synagóga, kríž, kaplnka, kríž, Kostol sv. Michala archanjela, kostol, kríž, Kostol sv. Mikuláša, kostol, Kostol sv. Michala, II, kríž, kríž, Kalvária, XIII, X, XI, XIV, XII, cintorín, kríž, Cintorín Dúbravka, Cholerový cintorín, IX, kríž, IV, Sväté misie, VI, I, VIII, V, III, kríž, VII, Cintorín Podunajské Biskupice, kríž, kríž, cintorín, Kostol sv. Teobalda, kaplnka, svätej Trojice, kríž, kríž, Kaplnka Nepoškvrneného počatia Panny Márie, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, kaplnka, cintorín, kríž, kríž, kríž, Kostol svätej Trojice, Kostol Povýšenia sv.Kríža, cintorín, kostol, cintorín

Duchovno, Bratislavský kraj:, 10 z 17

kríž, kríž, Vojenský cintorín na Kopčanoch padlých vojakov v I. svetovej vojne, kríž, Kristov kríž, kríž, Kaplnka sv. Jána Nepomuckého, Kaplnka sv. Floriána, kríž, kríž, cintorín, Lurdská jaskyňa, kríž, kríž, kríž, cintorín, Kaplnka Jozefa Chrappu, Mestský cintorín, kríž, kríž, Cintorín Devín, Cerovský cintorín, cintorín, Lurdská jaskyňa, kríž, VI., kríž, kostol, V., Lamačský cintorín, IV., Kaplnka Lurdskej Panny Márie, Kaplnka Panny Márie, Kostol Najsvätejšej Trojice, kríž, VII., kríž, Cintorín Rusovce, kostol, cintorín, Svätá studňa, kaplnka, Horný cintorín, cintorín, Židovský cintorín, kríž, kaplnka, kríž, Kaplnka Panny Márie, kostol, cintorín, kaplnka, kríž, kríž, Zborový dom Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania, kríž, kostol, kríž, Biely kríž, kríž

Duchovno, Bratislavský kraj:, 11 z 17

kaplnka, kostol, kríž, Kaplnka sv. Vendelína, kostol, kostol, Lurdská jaskyňa, MISSIO, cintorín, kríž, cintorín, Cintorín Rača, Kaplnka sv. Apolónie, kríž, kríž, kríž, Cholerový cintorín, kríž, kríž, Kostol sv. Filipa a Jakuba, kríž, kríž, kaplnka, kríž, kostol, Kríž pri hradbách, kríž, kríž, kríž, Cintorín Prievoz, kríž, kríž, kríž, kríž, Kríž na Kracinách, kríž, kríž, kríž, cintorín, cintorín, cintorín, X., cintorín, kríž, Cintorín Vajnory, kríž, VIII., Kaplnka svätej Rozálie, kríž, kríž, kostol, Kaplnka Najsvätejšej Trojice, XI., kaplnka, kríž, kríž, kostol, Kaplnka sv. Jána Nepomuckého, kríž, Lurdská jaskyňa

Duchovno, Bratislavský kraj:, 12 z 17

IX., kostol, kríž, kríž, cintorín, cintorín, Cintorín Kalinkovo, cintorín, cintorín, Obecný cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, kaplnka, kríž, Kostol Narodenia sv. Jána Krstiteľa, Kostol sv. Štefana Uhorského, Cintorín Jarovce, Kalvária, I., Kaplnka Umučenia, Lurdská jaskyňa, II., Kostol sv. Štefana Uhorského, kostol, III., cintorín, cintorín, Obecný cintorín, cintorín, kríž, cintorín, kríž, kostol, kríž, Kostol Najsvätejšej Trojice, Misijný kríž, kaplnka, Lurdská jaskyňa, sv.Ambróz, Svätá rodina, Kaplnka sv. Michala archanjela, kaplnka, kríž, cintorín, Kostol Panny Márie Snežnej, cintorín, kríž, cintorín, Cintorín Marianka, cintorín, kaplnka, Nemecký evanjelický kostol, Cholerový cintorín, Lurdská jaskyňa, kríž, Židovský cintorín, Lurdská jaskyňa, kríž, Kostol sv. Márie Magdalény

Duchovno, Bratislavský kraj:, 13 z 17

kaplnka, Kaplnka Panny Márie Celenskej, kríž, kaplnka, kríž, kríž, Misijný kríž, cintorín, cintorín, kríž, Kaplnka sv. Urbana, Kostol sv. Mikuláša, kríž, kríž, Slovenský evanjelický kostol, Kostol Božského Srdca Ježišovho, Cintorín Čunovo, cintorín, cintorín, cintorín, Cintorín Miloslavov, Rovinka - Dolný cintorín, Židovský cintorín, kríž, cintorín, kríž, svätého Františka, Lurdská jaskyňa, Kalvária, Kaplnka sv. Vendelína, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, X., kostol, kostol, kríž, kríž, kríž, Kostol sv. Kataríny, kríž, kostol, kríž, kríž, Kostol Svätého Ducha, kostol, Kaplnka Matky dobrej rady, cintorín, cintorín, cintorín, Starý cintorín, kríž, kaplnka, kríž, kríž, kríž, Kostol sv. Michala, Kostol Všetkých svätých, kríž, Kaplnka sv. Vendelína, Kostol sv. Alžbety, kríž

Duchovno, Bratislavský kraj:, 14 z 17

kríž, kríž, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, kríž, kríž, kríž, kríž, kríž, kríž, kríž, kríž, kaplnka, Kostol Premenenia Pána, kríž, XII., kríž, Misijný kríž, cintorín, cintorín, Židovský cintorín, kríž, cintorín, cintorín, kríž, kríž, kríž, kríž, kríž, Misijný kríž, kríž, kríž, kríž, kríž, Starý cintorín, cintorín, cintorín, kríž, kríž, Misie, kríž, kríž, kríž, kríž, kríž, kríž, Kalvária, Missijný kríž, kríž, Kaplnka sv. Jozefa, kríž, kríž, kríž, kríž, kríž, kríž, kríž

Duchovno, Bratislavský kraj:, 15 z 17

kríž, kríž, kríž, Nový cintorín, cintorín, cintorín, kríž, kríž, kríž, Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie, kríž, kríž, Kaplnka Panny Márie, Misijný kríž, kríž, kríž, Misijný kríž, kríž, kríž, kríž, kríž, kríž, kríž, Obecný cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, Kríž na Druhom diele, III., kríž, VI., VII., IV., Biely (prámsky) kríž, V., cintorín, cintorín, cintorín, Božia muka Svätého Klementa, cintorín, kríž, cintorín, kríž, Začiatok krížovej cesty, kríž, cintorín, Kaplnka sv. Izidora, Ortodoxný židovský cintorín, Cintorín reformovanej cirkvi, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, kríž, cintorín, Židovský cintorín, cintorín, cintorín

Duchovno, Bratislavský kraj:, 16 z 17

cintorín, cintorín, kríž, Kaplnka sv. Vendelína a sv. Urbana, Cintorín Reformovanej cirkvi, cintorín, cintorín, kríž, cintorín, kríž, Michael Hofner Bildstock, kríž, Horný Červený kríž, kríž, kríž, kríž, cintorín, cintorín, Kaplnka sv. Jozefa, kríž, kríž, XII, kríž, kaplnka, kríž, kríž, kaplnka, kríž, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kostol, kríž, kaplnka, kaplnka, kríž, kríž, kaplnka, kríž, kríž, kríž, kaplnka, Kaplnka sv. Anny, kaplnka, kaplnka, XIII, XIV, VII, VIII, IX, X, XI, XII, Kubinov kríž, Božie muky pod Pohanskou, Božie muky Pri Obrázku, kríž, kríž, kaplnka, Kaplnka Panny Márie, Horný červený kríž, kríž, Jaskynka P. Márie, Študentský kríž

Duchovno, Bratislavský kraj:, 17 z 17

Božie muky, Božie muky, Božie muky, kríž, Vísmekov kríž, kríž, kríž, kaplnka, Kaplnka sv. Jána Nepomuckého, kaplnka, kríž, kríž, Jurčov kríž 2, kaplnka, kríž, Božie muky Pod Sekylom, Jurčov kríž 1, kríž, kaplnka, Kaplnka sv. Michala archanjela, kríž, kríž, kaplnka, Červený kríž, Škápikov kríž, kríž, Biely kríž, Kaplnka sv. Urbana, kríž, Kaplnka sv. Urbana, Kaplnka sv. Urbana, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, Kaplnka sv. Urbana, kaplnka, kaplnka

duchovno inde

Bratislava (372x), okres Malacky (342x), okres Pezinok (324x), okres Senec (221x), Staré Mesto (78x), okres Bratislava IV (77x), okres Bratislava I (74x), Nové Mesto (64x), vojenský obvod Záhorie (63x), Záhorská Bystrica (55x), okres Bratislava III (55x), okres Bratislava V (54x), Pezinok (54x), Častá (52x), Vinohrady (49x), Doľany (45x), okres Bratislava II (42x), Budmerice (42x), Senec (37x), Stupava (37x), Modra (37x), Petržalka (34x), Štefanová (32x), Podunajské Biskupice (31x), Svätý Jur (31x), Ružinov (31x), Dubová (29x), Slovenský Grob (28x), Marianka (27x), Závod (26x)
duchovno v Bratislava
duchovno v okres Malacky
duchovno v okres Pezinok
duchovno v Bratislavský kraj

Viac o nás

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku bratislavsky-kraj.oma.sk duchovno

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.