Cesta: OMA » Slovensko » Bratislavský kraj » turistika » miesto

Miesto, Bratislavský kraj

Miesto v Bratislavský kraj

V Bratislavský kraj sa nachádza viac ako 1000 ks miesto.

miesto inde

okres Malacky (1003x), Bratislava (512x), okres Pezinok (398x), okres Senec (256x), vojenský obvod Záhorie (195x), okres Bratislava IV (147x), okres Bratislava III (121x), Sološnica (88x), Častá (86x), Gajary (82x), Svätý Jur (79x), okres Bratislava II (79x), Modra (79x), Pezinok (77x), Záhorská Bystrica (77x), Zohor (75x), Láb (73x), Plavecký Mikuláš (72x), Rača (71x), Kuchyňa (71x), Závod (70x), Veľké Leváre (69x), okres Bratislava V (67x), Doľany (67x), Nové Mesto (66x), Rohožník (65x), Malé Leváre (65x), Pernek (65x), Plavecký Štvrtok (61x), Vinohrady (61x)

Miesto, Bratislavský kraj:, 1 z 17

Vlčiaky, Kramerov lom, Hlboká dráha, Nový dvor, Za potokmi, Horné lúky, Pri kadúbku, Nad Petenskou, Tri kopce, Za Fajtákovým vŕškom, Pri vinohradoch, Traja jazdci, Habánske diely, Predné kruhy, Kamenisté, Dolné pole, Husta sec, Gronáre, Veľké Štepnice, U Hurbánky, Dlhé štvrte, Strasnerova dráha, Polianka, Dúbrava u kameňa, Štrkovisko, Vodný amfiteáter, Krivé Kolísky, Malý Chelbár, Pri hornej hradskej, Horné záhumence, Sedliská, Dolné dubníky, Pusta Alžbeta, Nad zbrodku, Nová Lipnica, Za silnicou, Jarky, Tepluše, Malý Gútor, Nové sady, Záhumnie, Dombále, Baranové, Humenice, Skaly, Konopniská, Karlovoveské rameno, Pri struhe, Diviaky, Levársky les, Pod líščími jamami, Grošovské, Godova skala, Dunajské ostrovy, Pri Breze pri Chelbáre, Dlhé doliny, Valchovne, Maňásková, Dlhé pri Morave, Komárovské prielohy

Miesto, Bratislavský kraj:, 2 z 17

Mäsiarky, Zbojnícke, Sviniarka, Od radošavy, Zajačia seč, Lieština, Pri potoku, Pekná lúčka, Nemecká dolina, Ožratá, Pri Čistom jazere, Dlhé diely, K Furtovi, Lesná lúka, Uhliská, Kamenné vráta, Suchá dolina, Veľká Baňa, Pasienky, Strmý bok, Hoferské, Hrubé diely, Klčované lúky, Suchý rybník, Panské pole, Hofnáre, Pri tehelni, Studienkové, Podzelená, Himligárka, Pri grábe, Mitelberg, Draždiak, Kaplnky, Suchá hora, Za mlynom, Okolo Baranieho vŕška, Horáreň Pekná cesta, Za výmoľom, Panské, Sihoťská roľa, Pyšné, Štrkoviská, Malý Kadlúbok, Bartáková studňa a Jedľové, Olšina, Holind, Čiernovodské, Včelinec, Za Havnavom, Chelbár, Veľký Štekov, Birtli, Hosenpole, Hájik, Pod hradskou, Nivy, Mačací ostrov, Stará lúka, Lesy

Miesto, Bratislavský kraj:, 3 z 17

nad hlbokou dolinou, Vyhorené, Za krúžkom II., Dolné Zamajerské, Pustáky, Za pastierňou, Pod lesom, Veľké Tŕnie, Na vŕškoch, Pod synáčkom, Bahulových vŕšok, Novosady, Konopnisko, Dolnolesný hon, Slobodné, U Dúbravy, Pri Zabitom, Horný hon, Na vŕšku, Drienová hora, Jazda, Pri levárskej ceste, Od hája kopanice, Sady, Pasienok, Pasienok nad mlákou, Polesina, Hrabník, Hrabiny, Švehlová, Vlčie jamy, Dolina, PRI LIPE, Vajarský les, Dúbrava, Kapustniská, Prídavky, Pod Korlátkou, Sihoť, Lábske breziny, Lúky, Konopniská, Pri kostolnej, Rybárových kučovanice, Abrod, Sásie, Kratiny, Špeňárové, U Rakovskom močiari, Pod záhradami, Matiašovské, Bolnáre, Podvinohradské lúky, Brezová mláka, Pasienok, Orlová, Matkahezy, Široké doliny, Pekná vyhliadka, Medzi Šmachmi

Miesto, Bratislavský kraj:, 4 z 17

Psia hlava, Podvorné, Úboč, Zelený bok, Košiare, Nad hájnym, Mlynský kút, Zajačí skok, Betlehem, Vlčí vrch, Jelšová hora, Kapitulské pole, Za Malou hrádzou, Veľký Kadlúbok, Pod bažantnicami, Tri buky, Mlynský klin, Dubník, Posádka, Čistinky, Kniežacká, Trniny pod cestou, Vápenička, Veľké strany, Predjurské diely, Bajdelská zátoka, Helena, Prostredné, Za Veľkým, Nad perneckou cestou, Hory, Pod malou silničkou, Malé klčovisko, Obora, Malé pole, Panský diel, Pri Morave, Obora pri topoli, Na Hrubej lúke, Kamenné tváre, Dolný Šranek, Noviny, Sološnická dolina, Pri hruske, Brištie, Nad Lichtkami, Za stávkami, Krčice, Medzi borníkami, Smoliarovo, Hoštácke pod bažantnicami, U bielej hliny, Celiny, Pod kameňolomom, Jágrová, Nad stávkami, Baňúvka, Kosiny, Fajdal, Pálffyovské

Miesto, Bratislavský kraj:, 5 z 17

Pri piatich olivách, Pečňa, Panská hora, Rajnauer, Zajačie, Pri vŕbe, Drieňová hora, Pri hrádzi, Alejové hony, Pri plavisku, Pri Hájnom, Mláka, Uhliská, Piesočná, Misársky ostrovec, Za farmou, Sedliacky dolný rybník, Ryhová, Malé lúky, V novine, Čertova dolina, Šúr, Horné lúky, Stránky k Stupave, Šaltov, Hušek, Hrnčiare, Zrkadliská, Dubník, Panské, Vlčie jamy, Klčovanice za tehelňou, Dolná hať, U kaplnky, Slaniská, Háje, Spodné hanské lúky, Šajtoš, Stará osada, Nad rybníkom pri cintoríne, Pod cestou pri struhe, Hunkové diely, Čistka pri Macejkových mlyne, Kúty, Za uhlom, Rusňakových mlyn, Slaniská, Homolky, Horská, Hrubé Lintavy, Ohrada za kostolom, Pod potokom, Lamenica, Dolná lúka, Pod kamenom, Za železnicou, Podomné, Noviny, Prostredný vŕšok, Padelky

Miesto, Bratislavský kraj:, 6 z 17

Nad Igramom, Švamperky, Chmeľová mláka, Močariny, Pod zámkom, Dlhá mláka, Šajba, Pri vŕbí, Peciansky hon, V lese, Pri kapličke, Rechtorské, Grefty, Nad vinohrádkami, Pri lipke, Malé strany, Na panskej roli, Horné Žliabky, Pri Hrubej a Malej studničke, Môstkove diely, Jánske hony, Roličky, Pri červenom kríži, Dolina, Vŕšky, Rebrá, Pod záhradami, Pri dubských ohradách, Pri záhradách, Lipiny, Majsterka, Veľké bahná, Na Osách, Grobské diely, Ivaničov borník, Humniská, Bodoházske, Oskoruša, Pod Kobylou, Vŕšky, Trávnaté a Slané, Hnevlivé, Červená cesta, Holec, Za humná, Pri Lazarovom bôriku, Pri chotári, Blízke baracky, Hrubé diely, Zajačia rúbaň, Prašivá, Dolné pole, Gálov hon, Pri Suchej doline, Langarice, Horný rybník, Podhájne, Pod panským, Za majerom, Obora

Miesto, Bratislavský kraj:, 7 z 17

V krúžkoch, Panciere, Pod kapustnicami, Šúr-Vŕškové lúky, Lúčky, Hrúšťová, Pri žltej seči, Hanglovič, Kamatoch, Kramáre, Obora u topola, Pasienky pred majerom, Hrubé lúky, Malý Slavín, Stupavská, Panholský háj, Nivky pod Hrabníkom, Na dieloch, U jazierka, Kučišdorfská dolina, U starej píly, Jurigrad, Pri jarku, Záhrady od Lábu, Nad výhonom, Ražnisko, Fasanerie, Zavežové, Kŕče, Za mostom, Ohradená, Valovské, Horné diely, Veľké Nivy, Dúbravka, Tanieriky, Junovie vŕšok, Knapkovské lúky, Stráne, Dolné záhumenice, Hrubé prostredné, Dolné Juráčky, V panohe, Veľké Paseky, Triangel, Miligrunt, Kršiačka, Horné záhumenice, Kĺzanské údolie, Pod Malou studničkou, Nad slaniskami, Kravský pozemok, Pri Dubníku, Kozia mláka, Pri židovskom cintoríne, Pruky, Nad kostolom, Hríboviny, Tábor, Peterklin

Miesto, Bratislavský kraj:, 8 z 17

Pilatky, Veľký Varan, Kráčiny, Staré lúky, Záhumenice k západu, Mestské grefty, Dolná mláka, Štyri búdy, Senokosy u Sorkova, Červená búda, Pri Grabe, Pri kúte koniec, Pri obrázku, Ohradky, Trniny, Palkova lúka, Blechov jarok, Kapustniská, Záhrady a polia, Vinohrádky, Pilárička, Kráľov vŕšok, Štvrtý diel, Prostredné achtele, Trogarka, Kazáre, Zlatý roh, Dubravčice, Za Topoľami, Horné prosniská, Horné Greftenské, Pastiersky roh, Olivy, Kozáčky, Henrichove záhony, Klepáč, Kozie rebrá, Dolný hon, Prostredný, Teplice, Stará vdova, Kutica, Šenkérových lúky, Rybník, Popelárová, Nad rozárkou, Nová hora, Škridláky, Prostredné pole, Červenica, Pod Abrodom, Obora, Moligrunty pod hradskou, Pri peci, Pri ďalekom rybníku, Pláňavy, Pod Vampilom, Halba, Prosniská, Dlhé

Miesto, Bratislavský kraj:, 9 z 17

Bahence, Balgovňa, Tri studne, Čmelok, Poderajzy, Paseky, Spálená, Pri pomníku, Hrubý Chelbár, Spodné Šajby, Nová hora, Kopanica, Za čertovým jarkom, Hrubé diely, Od seneckého hája dlhé, Chatová oblasť Suchý Vrch, Probostové, Chatová osada, Lieskové, Záhrady, Horné lúky, Mokrý les, Strmochy, Podjurské diely, U víra, Horné ohrady, Pri blate, U jazera, Zadné diely, Za Hlbokou mlákou, U Plankov, Lúky, Malý Peterklín, Dlhé diely, Pod hájom, Dlhé role a Kulháň, Bukovina, Šipoltové I, Námestie, Biele hliny, Janíkovské pole, Baranie rohy, Pod hradom, Na Rusnáčke, Brestové, Sedlo, Hrubé rúbaničky, Rasochy, Závršky, Baumholc, Domkárske, Kromprzie, Pustáky, Horniacky včelín, Na dráhach, Líščie jamy, Pri hruške, Pustý Ligisland, Dolné diely, Prvá Ostrovná

Miesto, Bratislavský kraj:, 10 z 17

Gánsky kút, Svätojánska cesta, Pri obecnej tehelni, Záhumenice, Židovo, Lipové, Prostredné, Kúty, Za horou, Horné rúbanice, Hlbokou dolinou, Za kostolom, Pri račom potoku, Laurovské polia, Les, Nad Flekom, Húšť, Ľanoviská, Jankovičovo, Pri Karolinom majeri, Korenec, Pri kríži v Zbrode, Želiarske, Galetky, Zálesné, Vlkovka a pod Ravnicou, Bukové, Pod hradskou, Pod Vajarskou, Wolfsinsel, Čakonské, Húščavina, Medvedia skala, Nad mraznicou, Tri duby, Staré diely, Zadné kruhy II, Špice, Lintner, Horná pažiť, Zonc, Tehelňa, Žiarové Jarky, Borník, Jazvečí vrch, Sihoť, Klčovisko za jarkom, Nad Prepadlým, Pod hôrkami, Záhradky, Pri Bukovine, Starý Salaš, Kukly, Rakáreň, Pieskový hon, Kukly, Nivky, Škrlite od hája, Pri Ortovom mlyne, Nábrežný vrch

Miesto, Bratislavský kraj:, 11 z 17

Brezy od Lozornskej cesty, Obecná hora, Medzi Uhy, Dolné kostolné polia, Hubalová, Za držbochom, Dlhé, Búrky, Prostredné, Pri kaplnke pri panských lúkach, Pri jazere, Obecné lúky, Za bratislavskou cestou, Pod Panským, Uherské, Pri Šimkových lúkach I, Panská hora, Stará hora, Dráhy, Na krížnej, Nad starou horou, Lodenica, Mačacie nivy, Lazarňa, Otocká dolina, Pri malej hlbokej mláke, Rybník, Grefty, Malý Štekov, Pod vinohradmi, Fullova lúka, Pri Ortových mlyne, Dlhé dolce, Za hoštákmi, Najbach, Háj, Stará hora, Bachraňa, Panské, Leopoldov majer, Kompárka, teliarova, Škrlite, Za Habánskym dvorom, Malý Biel, Na Abrode, Hoštácke, Podmaliniská, Krátky Bikalin, Dlhé diely, Pod močidlami, Pri cintoríne, Komorský most, Motyčky, Kremenice, Sklený vrch, Šúrske kúsky, Hoffierske lúky, Južné Mesto - Zóna "B", Panské

Miesto, Bratislavský kraj:, 12 z 17

Pri Kukle, Vinohrady, Márovie lúky, Dúbrava, Soľný vrch, Tri hony, Chrastavá hora, Maholánsky hon, Deväť dubov, Zinská dolina, Nové diely, Hliníky, Kúdeľove nivy, Kamenná seč, Háj, Zlatá hora, U Sopkovej, Pri Frikáve, Švajnsbach, Pratná, Hora, Diely pri kopci, Pri vŕšku, Záhumenice, Rúbanisko, Holý vrch, Olšový jarok, Okopanec, Nad lúčkami, Pri breze, V brezí pri Chelbáre, Šinkovské, Nízkeho mlýn, Ingle, Na kocúrce, Šintarov vŕšok, Hofierske diely, Polkoráby, Trstinka, Úzke diely, Trávniky, Veľká lúka, Rybníčky, Veselé, Baraní vršok, Mesačná, Od jarku, Skalky, Krajčíre, Vinohradské diely, Stredné diely, Za výmoľom, Piesky, Malé lúky, Pri tehelni, Vyklčované lúky, Dražice, Dlhé, Šmachy, Závlahy

Miesto, Bratislavský kraj:, 13 z 17

Za Pláňavou, Obecné, Na konci, Kúty, Výhon, Pažitný hon, Prostredný vrch, Čertova hrádza, Banarka, Koniarka, Šurmička, Potočné, Pažiť, Vojenský dvor, Krížnica, Klokoč, U Krištofka, Ružové, Dolná sihoť, Grefty, U pustého kríža, Rúbaniská, Baba, Panský les, Jazero, Klčovanice, Medzi mlákami, Nepriazne, Zbytky, Križovatky, Hofferské, Veľký diel, Za kaštielom, Belasý vrch, Horné zadné, Strapáky, Pavlových lúky, Čistelek, Prístodolok, Senokosy, Zobokov kút, Hodková, Jankovec, Záhumenice, Sološnický les, Jahodnište, Junčovina, Želiarske, Dolná ohrada, Horné košariská, Za jarkom, Poľanka, Na siedmych Táľoch, Horný diel, Pri hruške novinky, Tretí diel, Medzi cestami, Masárka, Malý Dunaj, Horné lúky

Miesto, Bratislavský kraj:, 14 z 17

Žaluďový les, Malá kamenná dolina, Pod Dubinou, Stará mláka, Mäsiarsky Ostrovec, Pod hájom, Pastierske, Stráne a Slaniská, Slnečné Údolie, Radošava, Ámonova dolina, Bukovina, U Heribanov, Rajné, Dolné, Banďova lúka, Dolné Grefty, Ceroviny, Malá jama, Krče, Dolné lúky, Kruhy, Vypálenisko, Janíková, Čierna barina, Smradľavka, Dolné pasienky, Juríkova jama, Dlhé od Igramu, Biela studnička, Andovské, Dielce k východu, Pod horným lesom, Laurincova dráha, Nad vápenkou, Tehelný hon, Pred Posádkou, Do Holej hory, Na Ose, V kruhu, Šimkových húšť, Congerská, Močidlo, Druhá Ostrovná, Lingrab, Šibuková, Zadné rakové, Pod Vinohrady, Gašparových lúky, Druhý diel, Cezpoľné oráčiny, Nad jamou, Panský majetok, Nové pole, Komárka, Hanzlova roľa, Hlbočina, Lesný diel, Od Podvorných, Hríb

Miesto, Bratislavský kraj:, 15 z 17

Panská tabuľa, Kamenice, Utekáč, Čeľské pasienky, Humenice, U Malého, Hradná cesta, Fabiánov mlyn, Veľká kobyla, Raková, Pod zámkom, Šimúnka, Fančal, Studienka, Nad poľankou, Kolisko, Spodná Klčovanica, Košiar, Pasienkové diely, Pri dube, Dolné trávniky, Na Brestovke, Mraznice, Prostredné pole, Búrkova, Tábory, Za mlynom, Zakázaný les, Pri mlyne, Rázsochy, Na roliach, V lesoch, Tordajky, Vajčatý, Malé Barany, U rybníka, Veľké lúky, Technické sklo, Prvý diel, Pri ústave, Družstevné diely, Podielky, Výsady, Podvorné pod vinohrady, Tepličný kút, U hrušky, Ravnica, Lúčne diely, U Kruha, Malé kolárske, Chlebnice, Dolné lúky, Pri masárcovi, Zálistok, Kolárske jarky, Pri troch duboch, V Zbrodkách, Nad Bednárovým, Pri Macejkových mlyne, Gurdalské

Miesto, Bratislavský kraj:, 16 z 17

Malé prostredné, Studienka, Medzi jarkami, Krajný diel, Haverlová, Eliaška, Wienerova alej, Malé Klčovanice, Vinohrady, Pod lipou, Prostredné, Cierna skala, Nivy, Pri čiernych lúkach, Senokosy pri Sorkove, Zadné, Poddomné, Panský les, Pri peciach, Šúr-Pasienky za kanálom, Malá seč, Dlhé od Báhoňa, Pri Fafruku, Pisáre, Za mlynom, Na nive, Pri rybníčku, Bystrické, Cez, Bažatnická šírina, Za rybníkom, Za hoštákmi, Horné podlesné, Pri majeri, Kostolná, Za mlákou, Za smolnou pecou, Pri Rochu, Slanište, Vŕbske, Ohek a močiarna, Lázky, Pod cintorínom, Laz, Klokočovina, Nové pole, Kozarova, Malé lúky, Konopnisk, Panský les, Celé prdelky, Jazerské, Malé oráčiny, Pod humnami, Kamenné, Nové, Fafruk, Marošové skaly, Útočnice, Výsada

Miesto, Bratislavský kraj:, 17 z 17

Horné trávniky, Krátke, Cisársky borník, Sihotské, Pod mraznicami, Grefty, Pod homolkami, Konopisko, Skalka, Kadúbek, Kopanice, Dolné pustáky, Nivky vyše dediny, Štátne lesy, Pri jelčianskej ceste, V struhách, Podholce, U Hačkovej, Veselá hora, Nigle, Veľké lúky, Žilíp, Nad lavičkami, Nivky, Moligrunty nad hradskou, Padelky, Draková, Červené blato, Dunajské pole, Dielčice, Dolné Čakonské, Panský les, Krížne role, Novákov les, Pašky, Frikáv, Pri kaplnke, Nad teheľňou, Hačková mláka, Prípor

miesto inde

okres Malacky (1003x), Bratislava (512x), okres Pezinok (398x), okres Senec (256x), vojenský obvod Záhorie (195x), okres Bratislava IV (147x), okres Bratislava III (121x), Sološnica (88x), Častá (86x), Gajary (82x), Svätý Jur (79x), okres Bratislava II (79x), Modra (79x), Pezinok (77x), Záhorská Bystrica (77x), Zohor (75x), Láb (73x), Plavecký Mikuláš (72x), Rača (71x), Kuchyňa (71x), Závod (70x), Veľké Leváre (69x), okres Bratislava V (67x), Doľany (67x), Nové Mesto (66x), Rohožník (65x), Malé Leváre (65x), Pernek (65x), Plavecký Štvrtok (61x), Vinohrady (61x)
miesto v okres Malacky
miesto v Bratislava
miesto v okres Pezinok

Podobné, Bratislavský kraj:

2057x miesto, 730x orientačný bod, 726x turistické informácie, 470x poľovnícky posed, 407x prístrešok, altánok, 280x ohnisko, 155x orientačná mapa, 117x miesto na piknik, 76x atrakcia, 73x komín, 43x studňa, 35x chranený strom, 27x štôlňa, 27x vodárenská veža, 6x ZOO, 1x väznica, 1x pamätník, bojisko
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
Miesto, Bratislavský kraj

Viac o nás

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku bratislavsky-kraj.oma.sk turistika miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.