Cesta: OMA » Slovensko » Bratislavský kraj » turistika » miesto

Miesto, Bratislavský kraj

Miesto v Bratislavský kraj

V Bratislavský kraj sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Bratislavský kraj:, 1 z 17

Márovie lúky, Pavlových vrch, Medzi cestami, Nad vinohrádkami, Masárka, Hlávkova, Hrubý Chelbár, Dolina, Rúbanice, Brezy od Lozornskej cesty, Nigle, Hrušťovo, Omlade, Záhumenice, Záhumenice, Nad mraznicou, V lese, Pápežov výmoľ, Dolné pasienky, Stoličiare, Kolená, Dolná Bukovina, Rybník, U Hurbánky, Dubník, Gortňava, Pod Kráľovým vŕškom, Topole, Krajčíre, Bratislavské záhumenice, Priečne, V lesoch, Doliny, Humenice, Dlhé kusy, Dielce k východu, Kremenica, Panské, V lieštine, Za Hlbokou mlákou, Abrod, Dubník, Priečne diely, Pri Suchej doline, Knapkovské lúky, Cez malú remízu, Cintorínske, Svätojurské vŕšky, Pri malej hlbokej mláke, Hurkové diely, Pri jamách, Zadné lúky, Pri kostolnej, Zátoka Marína, Volské nivy, Mlynský kút, Dunajské pole, Obecná hora, Hrubé pole, Kruhy

Miesto, Bratislavský kraj:, 2 z 17

Sebraky, Záhumnie, Mestské záhumenice, Lipiny, Veselá hora, Búrky, Ingle, Obrperky, Horné lúky, Malý háj, Senokosy u Sorkova, Žliabok, Popelárová, Zabité, Diviaky, V krúžkoch, Vajar, Padelky, Na dráhach, Prostredné achtele, Husta sec, Pod horami, Kozáčky, Smrekovec, Prídavky k humeniciam, Za Dúbravou, Sološnická dolina, Na jamách, Účko, Horné pustáky, Nad starou horou, Horné lúky, Dlhé štvrte, Dolné lúky, Biele hliny, Z hradn, Rakáreň, Dlhý diel, Škridláky, Studené, Komárka, Panská hora, Panský dom, Fugelka, Predhorie, Slaniská, Pri mlyne, Sedľiacky pasienok, Domkársky pasienok, Pod lipou, Tehelňa, Klčované lúky, Pred Posádkou, Horný potok, Hoštácke, Medzi hájmi, Fančal, Junčovina, Husárske diely, Spodky

Miesto, Bratislavský kraj:, 3 z 17

Horné trávniky, Noviny, Kukly, Pod hájom, Dolinky, Nad kostolom, Koruny, Pod cintorínom, Vítkov vŕšok, Kratiny, Pasienkové diely, Pod homolkami, Kamenisté, Smoliarov háj, Bukovina, Stredná hora, Príka, Stará hora, Závlahy, Muškát I., Grefty, Žabky, Pri obrazku, Peterklin, Vajčatý, Rýhová, Vidlárové, Malé prostredné, Lintner, Kramárka, Pustáky, Horné prosniská, Za potokom, Židové, Jágrová, Šibuková, Panské lúky, Grošovské, Niva, Ámonova dolina, Kamenište, Kadličkova húšť, Hrubý pasienok, Kramáre, Kučisdorfská dolina, Stará hora, Dolné pole, Šajby, Rebrá, Český, Prostredné pole, Škrlite, Medzi cestami, Strmochy, Od Podvorných, Vŕšky a prostredný vrch, Hrabník, Korenec, Komárno, Panský les

Miesto, Bratislavský kraj:, 4 z 17

Ohrada za kostolom, Kremenice, Lingrab, Za grábom, Chmeľová mláka, Pri tehelni, Pri grábe, Za krúžkom II., Pri Grabe, Dlhé od Zohoru, Balgovňa, Malé Klčovanice, U Frikáva, Sološnický les, Pri mlyne, Vyšná Bukovina, Pri kaplnke pri panských lúkach, Za majerom, Pod perneckou cestou, Nová hora, Prídavky, Hrubé diely, Hanzlova rola, Malý lekverd, Stará Morava, Krátke noviny, Bystrá, Kňažské lúky, Od radošavy, Malé dolinky, Za rybníkom, Rakové, Dolná ohrada, Fafrák, Fafruk, Kaplnky, Malé bahná, Dvorská lúka, Pri Fafruku, V novine, Dúbrava, Pri kúte koniec, Hliníky, Paseky, Prostredné hony, Letohrádky, Pažite, Pri kšazovej lúke, Dolné trávniky, Uherské, Malá Kobyla, Pažitie, Polovičky, Pri hrobe, Pod mraznicami, Za kostolom, Na kamennom jarku, Hrabovec, Cierna skala, Veľké Nivy

Miesto, Bratislavský kraj:, 5 z 17

Za rybníkom, Rasochy, Teplica, Za Habánskym dvorom, Panské, Dúbrava, Hájne, Klčovanice za tehelňou, Za mlynom, Pod horným lesom, Nad lúčkami, U bielej hliny, Čertova hrádza, Pláňavy, Zbytky, Spálená, Telenčiarka, Hanglovič, Pri jazere, Valovské, Búrkova, Salaš, Malý lázok, Ohrady, Ožratá, Hríb, Košiar, Panské, Konopnisk, Strany, Jelenkovie lúky, Dubník, Heštún, Šurmička, Úhory, Pri Lazarovom bôriku, Fedorky v oreší, Drienová hora, Pri kríži v Zbrode, Brezy, Pod hájom, Zbojnícke, Kostolná, Pri sasine, Pod synáčkom, Trstinka, Holbičky, Bravenčí kruh, Pod holou horou, Trstinka do potoka, Vcelniská, Fajdal, Nové, Dolné pustáky, Horné fertále, Zadný šúr, Pustáky, Lúčky, Konopnice, Prostredné pole

Miesto, Bratislavský kraj:, 6 z 17

Radové role, Hoštácke, Nad kostolom, Chatová oblasť Suchý Vrch, Záhumenice, Malé Šenkvice, Mlynské pole, Horné záhumence, Pasoviská, Za smolnou pecou, Levárske, Blízke baracky, Hrabník, Pilatky, Horná mláka, Na vŕškoch, Dlhé lazy, Na dráhach, Dolná Hačková, Podmaliniská, Brezie, Panské, Močidlo, Dlhé role, Uhlisko, Rajt, Krštenice, Vargvold, Drieňová hora, Za výmoľom, Horné ohrady, Pod Malce, Pri Jaseni, Lúky pod Rudavou, U novoveskej cesty, Dolne zahumenice, Na Osách, Horné rúbanice, Hladké bore, Za Fajtákovým vŕškom, Bahno, Na Vinkovskej, Podvorné pod vinohrady, Jarky, Pri pažiti, Líščie stráne, Gloc, Veľké Šenkvice, Ledine, Panholský háj, Panské, Santober, Kopánky, Krčice, Nové diely, Zlatá noha, Bolnáre, Grafle, Hanzlova roľa, Kosiny

Miesto, Bratislavský kraj:, 7 z 17

Krivé Kolísky, Malý Varan, Malý Varan, Prostredné, Slobodné, Soliny, Veľký Varan, Šinkovské, Dlhé diely, Kolárske, Pažite, Poľanka, Polkoráby, Silárd, Veľké Tŕnie, Výsady, Čierna zem, Druhy diel, Dunajské ostrovy, Tretí diel, Volský brod, Záhrady, V kruhu, Pri Valašskom jazere, Južné Mesto - Zóna "A", Južné Mesto - Zóna "C", Tehelné, Dolné Senokosy, Veľký diel, Kráľova hora, Strapatá lipa, Rajné, Celiny, Gajerské, Dlhé oráčiny, Cezpoľné oráčiny, Dolný hon, Laura majer, U Krištofka, Jurigrad, Prostredné lúky, Kamenáče, Dubravčice, Zakázaný les, Vekňa, Biskupická pieščina, (Novoveské) Krče, Stará mláka, Lipové, Zelnice, Skalare, Lúky, Tri duby, Lósiky, Stupavská, Farské, Pri obrázku, Nové pole, Zadné lúky, Pasienok

Miesto, Bratislavský kraj:, 8 z 17

Šúr-Predné kusy, Strieborné misky, Pod Uhliskami, Pod Vampilom, Vŕšky I, Banarka, Pri Dlhej mláke, Včelinec, Ružové, Podvorné za rybníkom, Holint, Obecná lúka, Nová hora, Trniny, Biele, Piesčiny, Za krížami, Zajačia rúbaň, Horné dubníky, Grefty, Merice, Lúčky, Ganglovská, Na Rusnáčke, Nad bórom, Medzi barackami, Nivky nad Jelenkových lúkami, Nivky vyše dediny, Nivky pod Hrabníkom, Nivky, Pod dubské stránky, Pri blate, Sanitra a sady, Vzdialenejšie záhumenice, Zelenice, Záhumnie, Prostredné pole, Na Poperovej, Dolné, Na roliach, Pod Panským, Staré diely, Trávnaté a Slané, Zonc, Zátone, Za železnicou, Lúky, Nový svet, Krátke, Horný diel, Od blatného, Roličky, Kapitulské pole, Pri Kopáči, Biela studnička, Laurincova dráha, Nábrežný vrch, Gronáre, Líščia stráň, Poderajzy

Miesto, Bratislavský kraj:, 9 z 17

Vojenský dvor, Micherova zátoka, Kapitulské pole, Pri červenom kríži, Kamenáre, Strmý bok, Ferencova dráha, Pekná vyhliadka, Nové sady, Cvičná lúka, Švamperky, Sekyl, Špitálsky les, Háj, Kramársky les, Prvé vŕšky, Vinohrady, Micherov les, Šnavdy, Pavlečkovica, Vlčí klin, Pod anglickou záhradou, Pri Vysáku, Čakanské, Rechtorské, Komárovské prielohy, Za Bažantnicou, Kláštorské, Drieňová tabuľa, Prédium, Južné Mesto - Zóna "B", Horné pole, Šajba, Gajc (Bôrové), Kompiar, Dlhý nános, Záhradky, Probostové, Suché lúky, Trávniky, Pastiersky roh, Panský diel, Pod humnami, Želiarske, Patov, Pri miloslavskej stanici, Pri Dunaji, Pri jelčianskom, Pri jelčianskej ceste, Obecný sad, Malé lúky, Psia hlava, Za bratislavskou cestou, Briežky, Pod kameňolomom, Žilíp, Dolné Viničné, Sporná vrbina, Okrúhla vrbina, Drieňový hon

Miesto, Bratislavský kraj:, 10 z 17

Helena, Nová Lipnica, Prvá Ostrovná, Dombále, Krátke, Sihotské, Jegenešské pole, Frikáv, Špice, V hrabinách, Draková, Pavlovka, Gereda, Malé oráčiny, Poľovnícka lúka, Horská, Panské, Mikina dráha, Poderajzy, Laurovské polia, Za blatom, Štrkoviská, Krpáš, Belasý vrch, Veľká Bukva, Plánky, Zlatá hora, Kozie rebrá, Rázsochy, nad hlbokou dolinou, Obecná plytčina, Les pri moste, Dolné fertále, Dolná hať, Horné diely, Dolné Tesariská, Pri hradskej, Druhý diel, Humenice pod bažantnicami, Jelení háj, Pri hrádzi, Gánsky kút, Stredné Viničné, Dolné kostolné polia, Pri hornej hradskej, Bajdel, Pasienky, Bajdelská zátoka, Komorský most, Alejové hony, Prípor, Jelšové, Trávniky, Horná vrbina, Kaťušina lúka, Pod Malou studničkou, Pri žltej seči, Pod kameňom, Bočná cesta, Medzi krúžkami

Miesto, Bratislavský kraj:, 11 z 17

Noviny, Padelky, Nové trávniky, Dolný diel, Klepáč, Bukovec, Zálistok, Tri studne, Krepčík, Bukovina, Nad Fajdlbergom, Solcáre, Bachraňa, Matkahezy, Suchá hora, Šišulákov mlyn, Dúbravy, Stredná Pekná cesta, Vlkovka a pod Ravnicou, Červená búda, Pri Červenej ceste, Hlavica, Novákov les, Podomné, Červené, Horné diely, Skalky, Záhrady pri Klanaku, Horné lúky, Vajarský les, Tepličný kút, Pilárky, Za záhradami, Jurečková lúka, Brezinky, Huppgraben, Rakytiny, Ľanoviská, Repárka, Podhory, Betlehem, Elýzium, Nové prístavište, Čakonské, Pod Suchým vrchom, Horný diel, Biskupická zátoka, Rúbaniská, Prútnické, Horné kostolné polia, Dlhé polia, Mojša, Gajcká pieščina, Grefty, Podvinohradské lúky, Čenkovské, Kompárka, Pri studni, Rybárových kučovanice, Nad hradskou

Miesto, Bratislavský kraj:, 12 z 17

Šibenice, Farná, Pri chotári, Strapáky, Pod lesom, Medárske diely, Psie skaly, Veľké klčovisko, Štrkové, Rybník, Anna majer, Sady u Pivernuka, Pod záhradami, Pieskový hon, Stredný hon, Pri ústave, Horný hon, Dolné pole, Micherov majer, Turie brehy, Za pastierňou, Pri seneckom potoku, Vodný amfiteáter, Chatová osada, Pádelky, Hlbočina, Pri struhe, Za cintorínom, Zajačie, Grefty, Kolárske, Celé prdelky, Pasienky a Slané, Dolná Bažantnica, Dlhá lúka, Horná Bažantnica, Sihoťská, Silničné, Medzi krúžkom a hlbokou dolinou, Maňásková, Hlbokou dolinou, Pod lúčkami, Dubník, Stránky k Stupave, Pod dolnianskou cestou, Nižné gazove, Široké diely, Pod hradskou pri Brezinách, Od jablonovského pri brezinách, Za obecnou lúkou, Ďaleké baracky, Hrubé Lintavy, Za barackami, Volchovisko a štyri bučky, Dlhé role a Kulháň, V záhradách, Kúty, Krmeš, Jánošházske, Dražice

Miesto, Bratislavský kraj:, 13 z 17

Sihoť, Brestové, Bodoházske, Biela hora, Ovsištské lúky, Kolárske jarky, Horná Pekná cesta, Nad Šúrom, Posekaný háj, Tmavé jarky, Hradná cesta, Utekáč, Kinisberg, Mýtnáre, Fongy, Krivé, Malá Baňa, Nad Lichtkami, Klokoč, Družstevný diel, Výsady, Nad hradskou, Pri kompe, Vyje, Zmenené pole, Drotáre, Veľký diel, Dlhé, Húščavina, Doma, Prucké, Rozglabie, U blata, Svätojánska cesta, Pri Hájnom, Franvíz, Pri obecnej tehelni, U Hačkovej mláky, Na dráhach, Nad slaniskami, Na Galkách, Kobiláky, Pod panským, Valchovne, Námestie, Nízkeho mlýn, Nivky, Brištie, Rusnákovie včelín, Huncpalky, Staré Záhrady, Malá seč, Štrnásta, Zadné, Strasnerova dráha, Pod hajtnu, Na kocúrce, Diely, Pod Abrodom, Sičovina

Miesto, Bratislavský kraj:, 14 z 17

Jahodnište, Moligrunty pod hradskou, Malý Šúr, Malá Borša, Poddubské, Chválenský mlyn, Millerové parcele, Topole, Poddomné, Pri Rochu, Knižnica, Nové diely, Šúr-Pasienky za kanálom, Mokrý jarok, Pri kre, U verbajky, Hlboká dráha, Sporná pieščina, Dolný rybník, Zobokov kút, Dolina, Husaríz, Halba, Pod hradskou, Malý diel, Panské pole, Lúčna zem, Priečne diely, Za Brezovou mlákou, Za uhlom, Pod jeleňou horou, Na vŕšku, U jazera, Od hája kopanice, Štvrté, Veľký Laz, Farské, Krovie, Úzke diely, Štefanove hrudy, Lúčky, Veľké lúky, Predné kruhy, Pri bielej hline, Nad Zlámanými pecami, Stupy, Podielky, Majsterka, Pod struhou, Nad perneckou cestou, Nad mlákou, Mestské grefty, Za Malinou, Nad ružovým, Sihoť, Prosniská, Vinohrady, V jedličkách, Sedlíčka, Pasienky

Miesto, Bratislavský kraj:, 15 z 17

U starej píly, Pažitný hon, Nad vápenkou, Javorinka, Katarinin dvor, Horné košariská, U jazierka, Hajné, Kráľov vŕšok, Prostredné, Syslí bôrik, Veľké záhrady, Zajačie, Veľký piesok, Zinská dolina, Trogarka, Na Abrode, Pri cintoríne, Šúrske, Hradské pole, Dlhé od Báhoňa, Výhon, Za kamenným mostom, Moderská hora, Kostolišťský vŕšok, U hrušky, Pod hájom, Pri peciach, Tri vakle, Švajnsbach, Veľká Lénia, Nový ostrov, Gajcký les, Pod zbrodkou, Dolné záhumenice, Hory, U Kruha, Kapustniská, Michalov vrch, Družstevné diely, Pažiť, Sady, Polianka, Kamenné, Markova Bukva, Mitelberg, Skalka, Za svoradskou cestou, Opálené, Dolné lúky, Kubkova, Tepluše, Nad krúžkom, Panský majetok, Na Brestovke, Dlhé od Igramu, Dolné prosniská, Holec, Gálov hon, Horné diely

Miesto, Bratislavský kraj:, 16 z 17

Staré Zeme, Úzke pole, Panský les, Komandle, Veľká kobyla, Baraní vršok, Za farmou, Dolné diely, Pod Kobylou, Za jarkom, Na piesku, Staré lúky, Cidle, Hájik, Senecký diel, Žiary, Bahence, Rotková niva, Štvrtocký majer, Veľké lúky, Predné pasoviská, Nad Vťelniskami, Nad rozárkou, Hložina - Bukovina, Levársky les, Jahodnisko, Za starým kostolom, Suchý rybník, V Zbrodkách, Dolná vrbina, Podbrezové diely, Záhumenice k západu, Medzi borníkami, Bahno, Kamatoch, Malý Gútor, Dolná hora, Suchý les, U pustého kríža, V kališkách, Horné zadné, Ražnisko, Kopáč, Záhumenice, Stráne a Slaniská, Tančibok, Hrubé prostredné, Stredné oráčiny, Pod hradskou, Bačnegovice, Záhrady od Lábu, Humniská, Na Malošúrskom, Pasienok, Hornomajerské, Medvedia skala, Malinské, Panholec, Doroslov, Porec

Miesto, Bratislavský kraj:, 17 z 17

Na konci, Za kaplnkou, Pod Čajkami, Sásie, Sauloch, Vyhorené, Za zbrodné stránky, Jamy, Vyšné záhradky v mlákach, Zajačia seč, Medzi jarkami, Murínka, V tojtni pod cestou, Dlhé oráčiny, Urbárske Sedlíčka, Hrabník, Kúty, Šenkvický háj, Baranové, Kozarova, Obecná hora, Rubanica, Pasienok nad mlákou, Kráčiny, Prostredné, Rehákova, Pod Vajarskou, Krížne, Iligova, Lieskové, Kopec, Klčovisko za jarkom, Kozia mláka, Hačková mláka, Hrubé lazy, Hrubé diely, Domkárske, Mahulanka, Pri račom potoku, Diely pri kopci

miesto inde

okres Malacky (978x), Bratislava (525x), okres Pezinok (389x), okres Senec (262x), vojenský obvod Záhorie (203x), okres Bratislava IV (143x), okres Bratislava III (141x), Rača (85x), Svätý Jur (83x), Pezinok (83x), Gajary (82x), Sološnica (79x), okres Bratislava II (78x), Častá (75x), Zohor (75x), Láb (73x), Plavecký Mikuláš (71x), Veľké Leváre (71x), Závod (71x), Nové Mesto (70x), Záhorská Bystrica (70x), Modra (69x), okres Bratislava V (66x), Vinohrady (66x), Malé Leváre (65x), Pernek (64x), Plavecký Štvrtok (62x), Rohožník (62x), Doľany (61x), Lozorno (59x)
miesto v okres Malacky
miesto v Bratislava
miesto v okres Pezinok

Podobné, Bratislavský kraj:

2045x miesto, 631x orientačný bod, 455x turistické informácie, 374x poľovnícky posed, 242x prístrešok, altánok, 192x ohnisko, 106x orientačná mapa, 99x miesto na piknik, 62x atrakcia, 57x komín, 35x chranený strom, 27x studňa, 24x vodárenská veža, 23x štôlňa, 6x ZOO, 1x väznica, 1x horáreň
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Bratislavský kraj

Viac o násPodpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku bratislavsky-kraj.oma.sk turistika miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.