Cesta: OMA » Slovensko » Bratislavský kraj » prevádzkovateľ » DPB

DPB, Bratislavský kraj

DPB v Bratislavský kraj

V Bratislavský kraj sa nachádza 627 kusov DPB.

DPB, Bratislavský kraj:, 1 z 11

Hlavná stanica, Hlavná stanica, predaj lístkov, Nad lúčkami, Nad lúčkami, Husova, Husova, Technopol, OD Saratov, Račianske mýto, Panorama City, číslo 490, číslo 556, Nám. Ľ. Štúra, číslo 436, číslo 459, Kráľovské údolie, Námestie SNP, Námestie SNP, automat na lístky, Púchovská, automat na lístky, Lafranconi, Chatam Sófer, Lafranconi, Chatam Sófer, Námestie Franza Liszta, Námestie Franza Liszta, Nám. Ľ. Štúra, Horné Krčace, Švantnerova, automat na lístky, automat na lístky, STU, Americké nám., Alexyho, Trávna, DREVONA, Pri kaplnke, Švantnerova, Mladá garda, Nám. hraničiarov, ŽST Vinohrady, Nám. hraničiarov, Most SNP, Púchovská, Cintorín Vrakuňa, automat na lístky, Račianske mýto, Púchovská, Kráľovské údolie, Alexyho, STU, Pekná cesta, Švantnerova, Švantnerova, ŽST Vinohrady, Herlianska, Herlianska, autobusová zastávka, Poštová, Martinus

DPB, Bratislavský kraj:, 2 z 11

Most SNP, ŽST Lamač, Einsteinova, ŽST Lamač, Úrad vlády SR, Úrad vlády SR, Poštová, Martinus, Opletalova, VW5, Pri Sandbergu, Pri Sandbergu, Záhumenice, DREVONA, Jána Jonáša, VW1, Nám. Biely kríž, Nám. Biely kríž, Opletalova, VW5, SND, číslo 647, Šafárikovo nám., ŽST Devínska Nová Ves, ŽST Devínska Nová Ves, automat na lístky, Záhumenice, DREVONA, Kamenné nám., číslo 564, číslo 477, Kamenné nám., Hroboňova, automat na lístky, Údernícka, kúpalisko, Zlaté piesky, Zlaté piesky, Jurigovo námestie, Jurigovo námestie, MiÚ Karlova Ves, Nemocnica Ružinov, automat na lístky, Americké nám., Krížna, Komisárky, Hroboňova, Nemocnica Ružinov, Komisárky, Sihoť, BVS, automat na lístky, SND, automat na lístky, Jurajov dvor, Cintorín Rača, Sihoť, BVS, Strmé vŕšky, Americké nám., Krížna, Cintorín Rača, číslo 635, ŽST Lamač, automat na lístky, Vysoká, Tchibo Outlet, Most SNP, Šafárikovo nám., číslo 711

DPB, Bratislavský kraj:, 3 z 11

číslo 444, Sokolská, Volkswagen, VW2, DPB, Pri kaplnke, číslo 414, číslo 627, číslo 522, číslo 415, číslo 628, Sokolská, Nám. Ľ. Štúra, číslo 427, číslo 617, Kapucínska, číslo 497, Most SNP, číslo 508, Vysoká, Tchibo Outlet, automat na lístky, číslo 566, automat na lístky, Závodná, Závodná, automat na lístky, automat na lístky, automat na lístky, číslo 777, automat na lístky, číslo 781, číslo 540, automat na lístky, Jurajov dvor, automat na lístky, automat na lístky, Blumentál, automat na lístky, Paulinské, číslo 501, automat na lístky, Paulinské, DPB, číslo 611, číslo 521, Nám. Ľ. Štúra, číslo 639, Vozovňa Krasňany, automat na lístky, číslo 524, Karpatská, Blumentál, automat na lístky, Jungmannova, Botanická záhrada, Botanická záhrada, automat na lístky, Hodžovo námestie, číslo 431, Slovanet, Borská

DPB, Bratislavský kraj:, 4 z 11

Námestie slobody, Námestie slobody, automat na lístky, číslo 686, Vozovňa Jurajov dvor, číslo 417, ŽST Nové Mesto, číslo 403, ŽST Nové Mesto, Mladá garda, Mladá garda, číslo 425, automat na lístky, Molecova, Jungmannova, Vozovňa Jurajov dvor, Karpatská, číslo 641, automat na lístky, Alexyho, číslo 669, Jána Jonáša, číslo 755, číslo 789, ŽST Vinohrady, MiÚ Karlova Ves, automat na lístky, Riazanská, Drobného, číslo 724, automat na lístky, Drobného, Zátišie, Bárdošova, Koliba, Slovanet, číslo 769, číslo 547, Molecova, Zátišie, automat na lístky, Kapucínska, automat na lístky, číslo 520, Mariánska, Komárovská, Kremnická, Polus City Center, Polus City Center, Bystrická, Panské, Bystrická, Mariánska, Astronomická, Panské, Astronomická, ŽST Devínska Nová Ves, Chlumeckého, automat na lístky, Ursínyho

DPB, Bratislavský kraj:, 5 z 11

Štepná, Ursínyho, Odbojárov, Chlumeckého, Most SNP, Most SNP, Nová doba, číslo 766, automat na lístky, číslo 560, Vazovova, Tomášikova, Segnerova, číslo 603, Tomášikova, Vazovova, Karlova Ves, Segnerova, Karlova Ves, automat na lístky, Nová doba, Pekná cesta, Saleziáni, automat na lístky, číslo 487, automat na lístky, Záporožská, Horský park, Uhrovecká, Americké nám., číslo 666, Saleziáni, automat na lístky, Novoveská, OD Saratov, Pri Vápenickom potoku, číslo 700, automat na lístky, Kamzík, Uhrovecká, Novoveská, Račianske mýto, Šafárikovo nám., Dolné Krčace, Malé Krasňany, Komárovská, PPA Controll, Pekná cesta, Zamajerské, Odborárska, automat na lístky, Vozovňa Krasňany, Horné Krčace, Malé Krasňany, Černockého, automat na lístky, automat na lístky, automat na lístky, Dolné Krčace, automat na lístky

DPB, Bratislavský kraj:, 6 z 11

automat na lístky, PPA Controll, automat na lístky, Kremnická, Zlaté schody, ŽST Devínska Nová Ves, Pri kríži, číslo 448, číslo 407, Televízia, Búdková, Pri kríži, automat na lístky, Kulíškova, Kulíškova, číslo 679, automat na lístky, automat na lístky, Riazanská, Zamajerské, automat na lístky, Šafárikovo nám., Odborárska, Zlaté schody, automat na lístky, číslo 754, Damborského, Jungmannova, Černockého, automat na lístky, DPB, číslo 476, číslo 491, automat na lístky, Jungmannova, automat na lístky, Odborárska, Súmračná, DPB, automat na lístky, Borská, číslo 408, Bratislava Most SNP, automat na lístky, číslo 484, Mlynská, číslo 404, automat na lístky, číslo 546, Pionierska, automat na lístky, Vlčie hrdlo, automat na lístky, automat na lístky, Slovanet, automat na lístky, Matúškova, automat na lístky, Blumentál, automat na lístky

DPB, Bratislavský kraj:, 7 z 11

automat na lístky, automat na lístky, automat na lístky, číslo 706, MiÚ Karlova Ves, automat na lístky, Súmračná, Hečkova, automat na lístky, automat na lístky, automat na lístky, automat na lístky, Blumentál, automat na lístky, automat na lístky, automat na lístky, Hečkova, automat na lístky, Cesta na Kamzík, Slovanet, Nad lúčkami, Veľkolúcky potok, Pionierska, Račianske mýto, číslo 608, automat na lístky, ŽST Nové Mesto, ŽST Nové Mesto, automat na lístky, Búdková, Tranovského, automat na lístky, Tranovského II, Cesta na Kamzík, Hybešova, ŽST Petržalka, automat na lístky, automat na lístky, automat na lístky, automat na lístky, Trnavské mýto, automat na lístky, automat na lístky, automat na lístky, MiÚ Karlova Ves, automat na lístky, automat na lístky, Mlynské nivy, automat na lístky, Trnavské mýto, automat na lístky, automat na lístky, Kuklovská, Mliekárenská, automat na lístky, automat na lístky, automat na lístky, Alexyho, Trnavské mýto, Mlynská

DPB, Bratislavský kraj:, 8 z 11

Tupého, automat na lístky, automat na lístky, Kopčianska, Schengenská, Homolova, automat na lístky, Trnavská, Červený kríž, Štepná, automat na lístky, automat na lístky, Farského, Drobného, Pri kríži, Odbojárov, Dubová, Budatínska, automat na lístky, Kopčany, Hybešova, Štepná, automat na lístky, Hálkova, automat na lístky, Zámocká, automat na lístky, Dubová, Kopčianska, Drobného, Schengenská, Štepná, Pekníkova, Homolova, automat na lístky, Arménska, Agátová, Koliba, Pekníkova, automat na lístky, Agátová, OD Saratov, Pri kríži, automat na lístky, Nad lúčkami, Červený kríž, Tupého, Šafárikovo nám., automat na lístky, Molecova, automat na lístky, DPB, OD Saratov, automat na lístky, Hálkova, automat na lístky, automat na lístky, automat na lístky, automat na lístky, automat na lístky

DPB, Bratislavský kraj:, 9 z 11

Marianka, námestie, Hrad, Tomášikova, Partizánska, automat na lístky, automat na lístky, Budatínska, automat na lístky, Hrad, automat na lístky, automat na lístky, automat na lístky, Segnerova, automat na lístky, Televízia, automat na lístky, automat na lístky, automat na lístky, automat na lístky, automat na lístky, automat na lístky, Kozia, automat na lístky, automat na lístky, Pri kríži, Jaskový rad, Cabanova, Sad J. Kráľa, Divadlo Aréna, automat na lístky, Húščavova, Klenová, Mliekárenská, Pekná cesta, Cabanova, Horský park, Technopol, Húščavova, Sad J. Kráľa, Divadlo Aréna, Žatevná, Mlynské nivy, Pri kríži, Partizánska, Búdková, Cabanova II, Zámocká, automat na lístky, Segnerova, automat na lístky, Automat MHD, Damborského, Technické sklo, Vozovňa Hroboňova, automat na lístky, Pri kríži, Jeséniova, Mlynarovičova, Chorvátsky Grob, námestie, automat na lístky, Damborského, Arménska

DPB, Bratislavský kraj:, 10 z 11

automat na lístky, automat na lístky, Damborského, Trnavské mýto, Čremchová, Lokomotívne depo II, Trnavské mýto, Vozovňa Jurajov dvor, Jeséniova, automat na lístky, automat na lístky, Jurajov dvor, Lokomotívne depo II, Vozovňa Jurajov dvor, Čremchová, automat na lístky, Trnavské mýto, automat na lístky, Záporožská, Žatevná, Gagarinova, automat na lístky, Sad J. Kráľa, Divadlo Aréna, Vlčie hrdlo, Sad J. Kráľa, Divadlo Aréna, Vlčie hrdlo, Vlčie hrdlo, automat na lístky, Einsteinova, automat na lístky, Pri Vápenickom potoku, číslo 537, číslo 723, Tesco Lamač, číslo 553, číslo 554, Farského, automat na lístky, Farského, DPB, DPB, automat na lístky, automat na lístky, Jurigrad, Marianka, Cesta do Stupavy, Jurigrad, Marianka, Cesta do Stupavy, číslo 483, Marianka, Nad Bednárovým, Marianka, Nad Bednárovým, automat na lístky, automat na lístky, automat na lístky, automat na lístky, Patrónka, Kaufland, Jána Jonáša, Refinery Gallery, Parkovisko DPB, Refinery Gallery, Einsteinova

DPB, Bratislavský kraj:, 11 z 11

Mláka, automat na lístky, Vápenka, Vápenka, Kamenáče, Kamenáče, Vozovňa Hroboňova, Zlaté piesky, Shopping Palace, Shopping Palace, Tesco Lamač, Magnetová, Magnetová, Bory, rázcestie, Bory, rázcestie, automat na lístky, automat na lístky, automat na lístky, Volkswagen, VW2, ČOV Dev. Nová Ves, Bory Mall, Veľkolúcky potok, Krpáš, Bory Mall, ČOV Dev. Nová Ves, Krpáš, parkovisko

DPB inde

Bratislava (625x), Staré Mesto (209x), Nové Mesto (180x), okres Bratislava I (169x), Ružinov (168x), okres Bratislava IV (160x), okres Bratislava III (143x), Petržalka (118x), okres Bratislava II (116x), okres Bratislava V (82x), Vinohrady (71x), Dúbravka (65x), Oblasť Obchodná (58x), Karlova Ves (54x), Devínska Nová Ves (48x), Háje (44x), Rača (38x), Oblasť Žilinská (35x), Oblasť Dunajská (33x), Oblasť Partizánska (28x), Nivy (27x), Dvory (25x), Záhorská Bystrica (23x), Centrálna Rača (22x), Trnávka, BA (22x), Historické jadro (22x), Oblasť Patrónka (19x), Pasienky (18x), Oblasť Bôrik (18x), Lúky, Bratislava (18x)
DPB v Bratislava
DPB v Staré Mesto
DPB v Nové Mesto

Podobné, Bratislavský kraj:

2279x prevadzkuje, 627x DPB, 222x KST, 145x Slovenská sporiteľňa, 137x Tatra banka, 137x VÚB, 114x Slovnaft, 87x SCK, 83x Slovenská pošta, 77x ČSOB, 64x Tesco, 54x UniCredit Bank, 51x ÖMV, 47x COOP Jednota, 46x Terno, 46x Billa, 43x Poštová banka, 27x DM drogerie markt, 25x Lidl, 25x Dr. Max, 24x Moja samoška, 23x Shell, 20x Fresh, 20x Delia, 20x CBA, 20x Teta drogerie, 19x Kaufland, 15x Jurki, 14x Malina, 13x 101 Drogerie, 12x Sberbank, 6x Plus lekáreň, 6x Orange, 4x Schneider, 2x SOS lekáreň, 2x Agip, 1x Sun Pharma, 1x Milk-agro
Hľadáme dpb, OSM tagy: operator ilike 'DPB' or name ilike 'DPB' or operator ilike 'dpb' or brand ilike 'DPB' or brand ilike 'dpb' or name ilike 'dopravný podnik Bratislavy'.
ilustračný obrázok k DPB, Bratislavský kraj

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://bratislavsky-kraj.oma.sk/prevadzkuje/dpb

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.