Cesta: OMA » Slovensko » Bratislavský kraj » vzdelanie » základná škola

Základná škola, Bratislavský kraj

Základná škola v Bratislavský kraj

V Bratislavský kraj sa nachádza 321 kusov základná škola.

Základná škola, Bratislavský kraj:, 1 z 6

Spojená škola Mokrohájska 3, Bulharská základná škola a gymnázium Christo Boteva, multi, Bilingválne gymnázium C.S.Lewisa, Evanjelické lýceum, ZŠ Matky Alexie, Gymnázium Ladislava Novomeského, Spojená škola Svätej Rodiny - ZŠ svätej rodiny, Gymnázium svätej rodiny, Rehabilitačné stredisko ROSA, Nemecká škola v Bratislave, Súkromná základná škola Felix, Základná škola Kalinčiakova, ZŠ Bieloruská 1, Konzervatórium, Základná škola, Záhorácka, Základná umelecká škola Daliborovo námestie - Elokované pracovisko Gessayova 8, ZŠ Jána de La Salle, Evanjelické lýceum a základná škola Palisády, Obchodná akadémia, Račianska 107, Bratislava, Stredná odborná škola technická, ZŠ Milana Hodžu, Cirkevná materská škola Kráľovnej anjelov, Súkromná stredná priemyselná škola animovanej tvorby, Spojená škola sv. Františka z Assisi, Stredná odborná škola pedagogická, Stredná škola poľnohodpodárská Juraja Gagarina, ZŠ Milana Hodžu, základná škola, Základná škola, Základná umelecká škola Františka Oswalda, GAMČA - Gymnázium Grösslingová 18, základná škola, Základná škola Medzilaborecká, Stredná priemyselná škola strojnícka, Základná umelecká škola Jána Albrechta, ZŠ Pankúchova, Súkromná stredná odborná škola automobilová Duálna akadémia, základná škola, Základná škola Tupolevova 20, Základná škola s materskou školou Riazanská, Slovenský inštitút vzdelávania, Súkromná základná škola pre žiakov s intelektovým nadaním, ZŠ Štúrova, Základná škola s materskou školou J.A. Komenského, Základná škola Šenkvice, Súkromné gymnázium Mercury, Základná umelecká škola, Autoškola Alma - H, s. r. o., Základná škola, Základná škola Nejedlého 8, Základná umelecká škola Eugena Suchoňa, Základná škola Rajčianska, Súkromná základná škola Wonderschool, ZŠ Budatínska 61, ZŠ Beňovského 1, ZŠ Gessayova 2, Spojená škola s organizačnými zložkami Odborné učilište a Praktická škola, Základná umelecká škola Jozefa Kresánka, ZŠ Prokofievova 5, Základná škola Tbiliská

Základná škola, Bratislavský kraj:, 2 z 6

Základná škola Pavla Marcelyho, Súkromná stredná odborná škola ochrany osôb a majetku, Stredná zdravotnícka škola, Súkromné gymnázium Kremnická, Súkromná hotelová akadémia, Základná škola Pri kríži, Gymnázium Alberta Einsteina, Základná škola s materskou školou, Česká 10, Základná škola Jelenia 16, Súkromné gymnázium Česká 10, Základná škola Vrútocká 58, Jazyková škola English4You, Základná umelecká škola Jozefa Kresánka, Gymnázium Pankúchova, Základná škola Lachova 1, ZŠ Mudroňova, Cirkevná základná škola Narnia, Gymnázium Matky Alexie, Výcviková škola pre vodiacich psov, Špeciálna základná škola s materskou školou, Základná škola internátna pre žiakov so zrakovým postihnutím, Základná škola s materskou školou Sibírska, Chefparade, Súkromná základná škola Harmónia, Obchodná akadémia Imricha Karvaša, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, 1. súkromné gymnázium, Základná škola s materskou školou, ZŠ Košická, Gymnazium, Gymnázium Jura Hronca, Jazyková škola, Súkromná základná škola pre intelektovo nadaných žiakov, Základná Škola Rohožník, Súkromné gymnázium Cogitatio, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Súkromné konzervatórium Alkana, Obchodná akadémia Dudova, Základná škola Dudova 2, ZŠsMŠ Častá - Materská škola, Gymnázium Antona Bernoláka, ZŠ Miloslavov, ZŠ s MŠ Častá, Reedukačné centrum Sološnica, Základná škola Sološnica, Gymnázium, Elokované pracovisko ZUŠ Jozefa Kresánka Karloveská 3, Blok H, OXICO,Jazyková škola Palisády, základná škola, Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským, Základná škola, Francúzska škola a Súkromná športová stredná odborná škola, Špeciálna základná škola, ZŠ Dubová, základná škola, základná škola, základná umelecká škola Eugena suchoňa, základná škola, základná škola

Základná škola, Bratislavský kraj:, 3 z 6

základná škola, Základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, Základná škola 1. - 4. ročník, Základná škola Pavla Horova, základná škola, Základná umelecká škola, základná škola, Základná škola Nobelovo námestie 6, Základná škola internátna pre sluchovo postihnutých, základná škola, základná škola, Základná škola Jána Pavla II, základná škola, základná škola, Základná umelecká škola Ivanka pri Dunaji, základná škola, základná škola, Gymnázium Ivana Horvátha, základná škola, Základná škola M.R.Štefánika, základná škola, ZŠ Černyševského 8, základná škola, Základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, English in the City - jazyková škola, Súkromná základná škola Ružová dolina 29, Súkromná pedagogická a sociálna akadémia, Základná škola Ružová dolina 29, základná škola, základná škola, Základná umelecká škola, Súkromné gymnázium ESPRIT, ZŠ Alexandra Dubčeka, základná škola, Stredná zdravotnícka škola, Základná Škola, Základná umelecká škola sv. Cecílie, základná škola, Stredná odborná škola, základná škola, Spojená škola Tilgnerova, Základná škola Turnianska 10, SZUŠ Art Pegas, základná škola, Gymnázium sv. Uršule, Základná škola Ostredková 14, Základná škola Železničná, Základná škola Borodáčova 2, Elokované pracovisko súkromná základná umelecká škola, Materská škola, Základná umelecká škola Miloša Ruppeldta, základná škola, základná škola, základná škola, Stredné odborné učilište strojárske, základná škola, Združená stredná škola potravinárska

Základná škola, Bratislavský kraj:, 4 z 6

ZUŠ Ľudovíta Rajtera, Stredná priemyselná škola dopravná, základná škola, Základná škola, Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Základná škola, Základná škola sv. Uršule, základná škola, Tanečná akadémia Muguela Mendeza, Spojená škola Tokajícka 24, Goethe Inštitút, základná škola, ZŠ Nevädzová, základná škola, Základná škola Holíčska 50, Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium, ZŠ Pekníkova, ZUŠ Ľudovíta Rajtera, Základná umelecká škola Júliusa Kowalského, Základná umelecká škola, ZŠ Cádrova - 1. stupeň, Stredná priemyselná škola dopravná, Stredná priemyselná škola dopravná, Špeciálna základná škola, SOA Liberta, základná škola, základná škola, Autoškola 1, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským, Obchodná akadémia Nevädzová 3, Stredná odborná škola polygrafická, základná škola, Jazyková škola STORM, základná škola, základná škola, Základná škola, základná škola, ZŠ Kulíškova, základná škola, Základná škola Žitavská, ZŠ Cádrova - 2. stupeň, základná škola, Akadémia Policajného Zboru, Základná umelecká škola Eugeňa Suchoňa, základná škola, British Council, Základná škola Vazovova 4, základná škola, základná škola, Spojená škola sv. Vincenta de Paul, základná škola, základná škola, základná škola, Jazyková škola Class, základná škola, základná škola, základná škola, Materská škola, Spojená škola

Základná škola, Bratislavský kraj:, 5 z 6

základná škola, Gymnázium Karola Štúra, Základná škola s materskou školou Plickova (zavretá), základná škola, ZŠ 1.-9. ročník, základná škola, Základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola M.R.Štefánika, základná škola, Základná umelecká škola, Základná škola, Základná škola, základná škola, základná škola, Ekonomická Univerzita, základná škola, Ekonomická Univerzita, základná škola, ZŠ Gajary, ZŠ Gajary, Základná škola kpt.Nálepku, základná škola, Materská škola Báhoň, ZŠ Malinovo, základná škola, základná škola, Základná škola, Základná škola, Základná škola, základná škola, základná škola, Gymnázium A.M. Szencziho, Stredná združená škola, ZŠ Holubyho, Základná umelecká škola, základná škola, Základná škola, ZŠ Mlynská, Materská škola, Základná škola, Stredná vinársko-ovocinárska škola, Základná škola s materskou školou, základná škola, Základná škola, základná škola, základná škola, ZŠ Kuchyňa, , Základná škola, základná škola, Základná škola, Cirkevná základná škola, základná škola, základná škola, Materská Škola, základná škola, Základná škola

Základná škola, Bratislavský kraj:, 6 z 6

základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Stredná odborná škola Policajného zboru, základná škola, základná škola, základná škola, Materská škola na Vŕškoch, Obchodná akadémia, základná škola, základná škola, Pedagogická a kultúrna akadémia, ZŠ Vajanského, Modra, Základná škola s MŠ Orešie, Základná škola, Základná škola s materskou školou Lakšárska Nová Ves, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola Ľudovíta Štúra

základná škola inde

Bratislava (210x), okres Bratislava II (75x), okres Bratislava V (60x), Ružinov (52x), okres Bratislava IV (52x), Petržalka (49x), okres Bratislava III (49x), okres Bratislava I (45x), Staré Mesto (45x), okres Senec (43x), Nové Mesto (35x), okres Malacky (33x), okres Pezinok (30x), Dúbravka (23x), Háje (22x), Dvory (19x), Karlova Ves (17x), Vinohrady (15x), Lúky, Bratislava (15x), Senec (15x), Nivy (15x), Podunajské Biskupice (14x), Vrakuňa (12x), Pezinok (11x), Oblasť Partizánska (10x), Oblasť Žilinská (9x), Oblasť Obchodná (9x), Modra (9x), Pošeň (9x), Lamač (8x)
základná škola v Bratislava
základná škola v okres Bratislava II
základná škola v okres Bratislava V

Podobné, Bratislavský kraj:

626x vzdelavanie, 321x základná škola, 221x skôlka, 40x univerzita, 24x stredná škola, 20x autoškola
Hľadáme zakladna-skola, OSM tagy: amenity = 'school'.
ilustračný obrázok k Základná škola, Bratislavský kraj

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://bratislavsky-kraj.oma.sk/vzdelavanie/zakladna-skola

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.