Cesta: OMA » Slovensko » Bratislavský kraj » vzdelanie » základná škola

Základná škola, Bratislavský kraj

Základná škola v Bratislavský kraj

V Bratislavský kraj sa nachádza 312 kusov základná škola.

Základná škola, Bratislavský kraj:, 1 z 6

Spojená škola Mokrohájska 3, multi, Bilingválne gymnázium C.S.Lewisa, ZŠ Matky Alexie, Evanjelické lýceum, Bulharská základná škola a gymnázium Christo Boteva, Gymnázium Ladislava Novomeského, Spojená škola Svätej Rodiny - ZŠ svätej rodiny, Gymnázium svätej rodiny, Rehabilitačné stredisko ROSA, Nemecká škola v Bratislave, Súkromná základná škola Felix, ZŠ Bieloruská 1, Konzervatórium, Základná umelecká škola Daliborovo námestie - Elokované pracovisko Gessayova 8, ZŠ Jána de La Salle, Základná škola, Záhorácka, Základná škola Kalinčiakova, Obchodná akadémia, Račianska 107, Bratislava, Evanjelické lýceum a základná škola Palisády, Stredná odborná škola technická, Cirkevná materská škola Kráľovnej anjelov, ZŠ Milana Hodžu, Spojená škola sv. Františka z Assisi, Súkromná stredná priemyselná škola animovanej tvorby, ZŠ Milana Hodžu, Stredná škola poľnohodpodárská Juraja Gagarina, Základná umelecká škola Františka Oswalda, Základná škola, Základná škola Medzilaborecká, základná škola, Stredná priemyselná škola strojnícka, GAMČA - Gymnázium Grösslingová 18, ZŠ Pankúchova, Základná umelecká škola Jána Albrechta, Základná škola Tupolevova 20, Základná škola s materskou školou Riazanská, Slovenský inštitút vzdelávania, Súkromná základná škola pre žiakov s intelektovým nadaním, Základná škola s materskou školou J.A. Komenského, Súkromná stredná odborná škola automobilová Duálna akadémia, Súkromné gymnázium Mercury, Základná umelecká škola, Základná škola Nejedlého 8, ZŠ Štúrova, Autoškola Alma - H, s. r. o., Základná umelecká škola Eugena Suchoňa, Základná škola, Súkromná základná škola Wonderschool, ZŠ Budatínska 61, ZŠ Gessayova 2, ZŠ Beňovského 1, ZŠ Prokofievova 5, Základná umelecká škola Jozefa Kresánka, Základná škola Tbiliská, ZŠ Mudroňova, Základná škola Šenkvice, Základná škola Rajčianska, Stredná zdravotnícka škola, Gymnázium Alberta Einsteina, Súkromná stredná odborná škola ochrany osôb a majetku

Základná škola, Bratislavský kraj:, 2 z 6

Spojená škola s organizačnými zložkami Odborné učilište a Praktická škola, Základná škola Jelenia 16, Základná škola Pavla Marcelyho, Súkromné gymnázium Kremnická, Súkromná hotelová akadémia, Základná škola Pri kríži, Základná umelecká škola Jozefa Kresánka, Základná škola Lachova 1, Základná škola s materskou školou, Česká 10, Gymnázium Matky Alexie, Gymnázium Pankúchova, Jazyková škola English4You, Základná škola internátna pre žiakov so zrakovým postihnutím, Cirkevná základná škola Narnia, Špeciálna základná škola s materskou školou, základná škola, Súkromné gymnázium Česká 10, Výcviková škola pre vodiacich psov, Základná škola Vrútocká 58, Súkromná základná škola Harmónia, Základná škola s materskou školou Sibírska, Chefparade, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Obchodná akadémia Imricha Karvaša, Gymnazium, 1. súkromné gymnázium, Súkromná základná škola pre intelektovo nadaných žiakov, Jazyková škola, Základná škola s materskou školou, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Gymnázium Jura Hronca, Súkromné gymnázium Cogitatio, ZŠ Košická, Základná škola Dudova 2, Obchodná akadémia Dudova, Súkromné konzervatórium Alkana, Základná Škola Rohožník, Gymnázium Antona Bernoláka, ZŠsMŠ Častá - Materská škola, ZŠ Miloslavov, ZŠ s MŠ Častá, Základná škola Sološnica, Reedukačné centrum Sološnica, Gymnázium, Elokované pracovisko ZUŠ Jozefa Kresánka Karloveská 3, Blok H, OXICO,Jazyková škola Palisády, základná škola, Francúzska škola a Súkromná športová stredná odborná škola, Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským, Základná škola, ZŠ Dubová, základná umelecká škola Eugena suchoňa, Špeciálna základná škola, Základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, základná škola, Základná škola 1. - 4. ročník, základná škola, Základná umelecká škola, základná škola

Základná škola, Bratislavský kraj:, 3 z 6

Základná škola Nobelovo námestie 6, Základná škola internátna pre sluchovo postihnutých, Základná škola Ivana Bukovčana, základná škola, Základná škola Jána Pavla II, Základná škola Pavla Horova, základná škola, základná škola, Základná umelecká škola Ivanka pri Dunaji, základná škola, Gymnázium Ivana Horvátha, základná škola, Základná škola M.R.Štefánika, základná škola, základná škola, základná škola, ZŠ Černyševského 8, základná škola, základná škola, Súkromná pedagogická a sociálna akadémia, základná škola, Súkromné gymnázium ESPRIT, ZŠ Alexandra Dubčeka, Súkromná základná škola Ružová dolina 29, Základná škola Ružová dolina 29, Základná škola, Základná umelecká škola, základná škola, základná škola, Základná škola Turnianska 10, Základná umelecká škola sv. Cecílie, Spojená škola Tilgnerova, Stredná zdravotnícka škola, základná škola, Stredná odborná škola, Základná Škola, Gymnázium sv. Uršule, základná škola, Elokované pracovisko súkromná základná umelecká škola, Materská škola, Základná škola Ostredková 14, Stredná priemyselná škola dopravná, základná škola, English in the City - jazyková škola, Základná škola, ZUŠ Ľudovíta Rajtera, Základná umelecká škola Miloša Ruppeldta, Tanečná akadémia Muguela Mendeza, základná škola, Základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola Železničná, ZŠ Pekníkova, základná škola, Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Základná škola sv. Uršule, Goethe Inštitút, Základná škola Borodáčova 2, Spojená škola Tokajícka 24

Základná škola, Bratislavský kraj:, 4 z 6

Základná umelecká škola, Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, ZUŠ Ľudovíta Rajtera, Stredné odborné učilište strojárske, ZŠ Cádrova - 1. stupeň, základná škola, Základná umelecká škola Júliusa Kowalského, SOA Liberta, základná škola, Základná škola Holíčska 50, základná škola, základná škola, ZŠ Nevädzová, Autoškola 1, Stredná priemyselná škola dopravná, základná škola, Stredná odborná škola polygrafická, Stredná priemyselná škola dopravná, Špeciálna základná škola, ZŠ Cádrova - 2. stupeň, Obchodná akadémia Nevädzová 3, základná škola, Základná škola Vazovova 4, Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským, základná škola, Základná škola, základná škola, British Council, Akadémia Policajného Zboru, Základná škola Žitavská, ZŠ Kulíškova, základná škola, Spojená škola sv. Vincenta de Paul, Jazyková škola STORM, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Základná umelecká škola Eugeňa Suchoňa, základná škola, základná škola, Jazyková škola Class, základná škola, základná škola, Spojená škola, Základná škola s materskou školou Plickova (zavretá), Materská škola, základná škola, Gymnázium Karola Štúra, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola M.R.Štefánika, Základná škola, Základná škola, základná škola, základná škola, ZŠ 1.-9. ročník

Základná škola, Bratislavský kraj:, 5 z 6

základná škola, Ekonomická Univerzita, základná škola, základná škola, Ekonomická Univerzita, ZŠ Gajary, ZŠ Gajary, základná škola, základná škola, základná škola, Základná umelecká škola, Základná škola, základná škola, Základná škola kpt.Nálepku, základná škola, ZŠ Malinovo, Základná škola, základná škola, Základná škola, základná škola, Gymnázium A.M. Szencziho, Stredná združená škola, základná škola, základná škola, ZŠ Holubyho, Základná škola, Základná umelecká škola, Základná škola, ZŠ Mlynská, základná škola, Materská škola, Základná škola, základná škola, Stredná vinársko-ovocinárska škola, základná škola, Základná škola s materskou školou, Materská škola Báhoň, základná škola, Základná škola, ZŠ Kuchyňa, Základná škola, Základná škola, základná škola, , základná škola, Cirkevná základná škola, základná škola, Materská Škola, základná škola, Základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Stredná odborná škola Policajného zboru, základná škola, základná škola, Obchodná akadémia, Materská škola na Vŕškoch, základná škola, základná škola

Základná škola, Bratislavský kraj:, 6 z 6

ZŠ Vajanského, Modra, základná škola, Pedagogická a kultúrna akadémia, Základná škola s MŠ Orešie, Základná škola, Základná škola s materskou školou Lakšárska Nová Ves, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola Ľudovíta Štúra

základná škola inde

Bratislava (199x), okres Bratislava II (75x), okres Bratislava V (59x), Ružinov (52x), okres Bratislava III (49x), Petržalka (48x), okres Senec (45x), okres Bratislava I (45x), Staré Mesto (45x), okres Bratislava IV (42x), Nové Mesto (35x), okres Malacky (33x), okres Pezinok (30x), Háje (22x), Dvory (19x), Karlova Ves (17x), Dúbravka (17x), Senec (16x), Vinohrady (15x), Nivy (15x), Lúky, Bratislava (14x), Podunajské Biskupice (14x), Vrakuňa (12x), Pezinok (11x), Oblasť Partizánska (10x), Oblasť Žilinská (9x), Modra (9x), Pošeň (9x), Oblasť Obchodná (9x), Oblasť Dunajská (7x)

Podobné, Bratislavský kraj:

615x vzdelavanie, 312x základná škola, 216x skôlka, 40x univerzita, 26x stredná škola, 21x autoškola
Hľadáme zakladna-skola, OSM tagy: amenity = 'school'.

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://bratislavsky-kraj.oma.sk/vzdelavanie/zakladna-skola

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.