Cesta: OMA » Slovensko » Bratislavský kraj » vzdelanie » základná škola

Základná škola, Bratislavský kraj

Základná škola v Bratislavský kraj

V Bratislavský kraj sa nachádza 322 kusov základná škola.

Základná škola, Bratislavský kraj:, 1 z 6

Spojená škola Mokrohájska 3, Bulharská základná škola a gymnázium Christo Boteva, multi, Bilingválne gymnázium C.S.Lewisa, Evanjelické lýceum, ZŠ Matky Alexie, Gymnázium Ladislava Novomeského, Spojená škola Svätej Rodiny - ZŠ svätej rodiny, Gymnázium svätej rodiny, Rehabilitačné stredisko ROSA, Nemecká škola v Bratislave, Súkromná základná škola Felix, Základná škola Kalinčiakova, ZŠ Bieloruská 1, Konzervatórium, Základná škola, Záhorácka, Základná umelecká škola Daliborovo námestie - Elokované pracovisko Gessayova 8, ZŠ Jána de La Salle, Evanjelické lýceum a základná škola Palisády, Obchodná akadémia, Račianska 107, Bratislava, Stredná odborná škola technická, ZŠ Milana Hodžu, Cirkevná materská škola Kráľovnej anjelov, Súkromná stredná priemyselná škola animovanej tvorby, Spojená škola sv. Františka z Assisi, Stredná odborná škola pedagogická, Stredná škola poľnohodpodárská Juraja Gagarina, ZŠ Milana Hodžu, Základná škola Malokarpatské námestie 1, Základná umelecká škola Františka Oswalda, GAMČA - Gymnázium Grösslingová 18, základná škola, Základná škola Medzilaborecká, Stredná priemyselná škola strojnícka, Základná umelecká škola Jána Albrechta, ZŠ Pankúchova, Súkromná stredná odborná škola automobilová Duálna akadémia, Základná škola s materskou školou Riazanská, Základná škola Tupolevova 20, Slovenský inštitút vzdelávania, základná škola, Súkromná základná škola pre žiakov s intelektovým nadaním, Základná škola s materskou školou J.A. Komenského, ZŠ Štúrova, Súkromná základná škola waldorfská, Základná umelecká škola, Súkromné gymnázium Mercury, Základná škola Šenkvice, Autoškola Alma - H, s. r. o., Základná škola, Základná škola Nejedlého 8, Základná umelecká škola Eugena Suchoňa, Súkromná základná škola Wonderschool, ZŠ Budatínska 61, ZŠ Beňovského 1, ZŠ Gessayova 2, ZŠ Prokofievova 5, Základná škola Tbiliská, Spojená škola s organizačnými zložkami Odborné učilište a Praktická škola, Základná umelecká škola Jozefa Kresánka, Súkromná stredná odborná škola ochrany osôb a majetku

Základná škola, Bratislavský kraj:, 2 z 6

Gymnázium Matky Alexie, Základná škola Rajčianska, Základná škola Jelenia 16, Základná škola Pavla Marcelyho, Súkromná hotelová akadémia, Súkromné gymnázium Kremnická, Stredná zdravotnícka škola, Základná škola s materskou školou, Česká 10, Gymnázium Alberta Einsteina, Základná škola Pri kríži, Súkromné gymnázium Česká 10, Špeciálna základná škola s materskou školou, Jazyková škola English4You, Základná umelecká škola Jozefa Kresánka, Základná škola Vrútocká 58, Cirkevná základná škola Narnia, ZŠ Mudroňova, Gymnázium Pankúchova, Základná škola Lachova 1, Základná škola internátna pre žiakov so zrakovým postihnutím, Výcviková škola pre vodiacich psov, Chefparade, Základná škola s materskou školou Sibírska, Súkromná základná škola Harmónia, Základná škola s materskou školou, Obchodná akadémia Imricha Karvaša, 1. súkromné gymnázium, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Súkromná základná škola pre intelektovo nadaných žiakov, Gymnazium, Jazyková škola, Gymnázium Jura Hronca, ZŠ Košická, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Súkromné gymnázium Cogitatio, Základná Škola Rohožník, Obchodná akadémia Dudova, Základná škola Dudova 2, Súkromné konzervatórium Alkana, ZŠsMŠ Častá - Materská škola, Gymnázium Antona Bernoláka, ZŠ Miloslavov, ZŠ s MŠ Častá, Základná škola Sološnica, Reedukačné centrum Sološnica, Gymnázium, Elokované pracovisko ZUŠ Jozefa Kresánka Karloveská 3, Blok H, OXICO,Jazyková škola Palisády, základná škola, Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským, Francúzska škola a Súkromná športová stredná odborná škola, Špeciálna základná škola, ZŠ Dubová, základná škola, základná škola, Základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, základná škola, základná umelecká škola Eugena suchoňa, základná škola

Základná škola, Bratislavský kraj:, 3 z 6

Základná škola 1. - 4. ročník, Základná škola Pavla Horova, Základná škola, Základná umelecká škola, základná škola, základná škola, Základná škola Nobelovo námestie 6, ZŠ Alexandra Dubčeka, Základná škola internátna pre sluchovo postihnutých, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola Jána Pavla II, základná škola, základná škola, Základná škola M.R.Štefánika, základná škola, základná škola, Základná umelecká škola Ivanka pri Dunaji, Gymnázium Ivana Horvátha, základná škola, Základná škola, základná škola, ZŠ Černyševského 8, základná škola, základná škola, základná škola, Súkromná základná škola Ružová dolina 29, Základná škola Ružová dolina 29, Súkromná pedagogická a sociálna akadémia, základná škola, základná škola, Základná umelecká škola, Súkromné gymnázium ESPRIT, Základná umelecká škola sv. Cecílie, Základná Škola, základná škola, Stredná zdravotnícka škola, Stredná odborná škola, základná škola, English in the City - jazyková škola, SZUŠ Art Pegas, Základná škola Ostredková 14, základná škola, Základná škola Železničná, Základná škola Turnianska 10, Spojená škola Tilgnerova, Gymnázium sv. Uršule, základná škola, Športové gymnázium Ostredkova 10, Základná umelecká škola Miloša Ruppeldta, Elokované pracovisko súkromná základná umelecká škola, Základná škola Borodáčova 2, základná škola, Materská škola, základná škola, Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, základná škola, Základná škola sv. Uršule, Základná škola

Základná škola, Bratislavský kraj:, 4 z 6

základná škola, ZUŠ Ľudovíta Rajtera, Stredné odborné učilište strojárske, základná škola, Stredná priemyselná škola dopravná, Združená stredná škola potravinárska, Základná škola, Základná umelecká škola Júliusa Kowalského, základná škola, základná škola, Základná škola Holíčska 50, ZŠ Pekníkova, Základná umelecká škola, ZUŠ Ľudovíta Rajtera, Spojená škola Tokajícka 24, Tanečná akadémia Muguela Mendeza, základná škola, Goethe Inštitút, ZŠ Nevädzová, ZŠ Cádrova - 1. stupeň, Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium, Autoškola 1, základná škola, Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským, Obchodná akadémia Nevädzová 3, Špeciálna základná škola, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Stredná priemyselná škola dopravná, Stredná odborná škola polygrafická, Stredná priemyselná škola dopravná, základná škola, ZŠ Cádrova - 2. stupeň, základná škola, základná škola, Základná škola Žitavská, Základná škola, ZŠ Kulíškova, základná škola, základná škola, Jazyková škola STORM, British Council, základná škola, základná škola, Akadémia Policajného Zboru, SOA Liberta, Súkromná ZŠ s MŠ Marie Montessori, základná škola, Základná škola Vazovova 4, základná škola, základná škola, Základná umelecká škola Eugeňa Suchoňa, základná škola, základná škola, základná škola, Spojená škola sv. Vincenta de Paul, základná škola, Jazyková škola Class, základná škola, Materská škola, základná škola

Základná škola, Bratislavský kraj:, 5 z 6

základná škola, Spojená škola, základná škola, Gymnázium Karola Štúra, Základná škola s materskou školou Plickova (zavretá), základná škola, základná škola, Základná škola, základná škola, ZŠ 1.-9. ročník, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Základná umelecká škola, Základná škola M.R.Štefánika, Základná škola, Základná škola, Ekonomická Univerzita, Materská škola na Vŕškoch, Ekonomická Univerzita, základná škola, základná škola, ZŠ Gajary, ZŠ Gajary, Základná škola kpt.Nálepku, základná škola, základná škola, Materská škola Báhoň, Základná škola, ZŠ Malinovo, základná škola, základná škola, ZŠ Vajanského, Modra, Stredná vinársko-ovocinárska škola, Základná škola Ľudovíta Štúra, základná škola, Základná škola, Základná škola, Stredná združená škola, Gymnázium A.M. Szencziho, základná škola, základná škola, ZŠ Holubyho, Základná škola, Materská škola, ZŠ Mlynská, Základná škola, Pedagogická a kultúrna akadémia, Základná škola s materskou školou, základná škola, Základná umelecká škola, Základná škola, základná škola, základná škola, ZŠ Kuchyňa, , Základná škola, základná škola, Základná škola

Základná škola, Bratislavský kraj:, 6 z 6

základná škola, Cirkevná základná škola, základná škola, Materská Škola, základná škola, Základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Stredná odborná škola Policajného zboru, základná škola, základná škola, základná škola, Obchodná akadémia, základná škola, Základná škola s MŠ Orešie, Základná škola, Základná škola s materskou školou Lakšárska Nová Ves, základná škola, základná škola, základná škola

základná škola inde

Bratislava (211x), okres Bratislava II (77x), okres Bratislava V (60x), Ružinov (54x), okres Bratislava IV (51x), okres Bratislava III (50x), Petržalka (49x), okres Bratislava I (45x), Staré Mesto (45x), okres Senec (43x), Nové Mesto (36x), okres Malacky (33x), okres Pezinok (30x), Dúbravka (23x), Háje (22x), Dvory (19x), Karlova Ves (17x), Lúky, Bratislava (15x), Vinohrady (15x), Senec (15x), Nivy (15x), Podunajské Biskupice (14x), Vrakuňa (12x), Pezinok (11x), Oblasť Partizánska (10x), Oblasť Obchodná (9x), Modra (9x), Pošeň (9x), Oblasť Žilinská (9x), Devínska Nová Ves (8x)
základná škola v Bratislava
základná škola v okres Bratislava II
základná škola v okres Bratislava V

Podobné, Bratislavský kraj:

635x vzdelavanie, 322x základná škola, 229x skôlka, 40x univerzita, 24x stredná škola, 20x autoškola
Hľadáme zakladna-skola, OSM tagy: amenity = 'school'.
ilustračný obrázok k Základná škola, Bratislavský kraj

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://bratislavsky-kraj.oma.sk/vzdelavanie/zakladna-skola

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.