Cesta: OMA » Slovensko » Bratislavský kraj » turistika » miesto

Miesto, Bratislavský kraj

Miesto v Bratislavský kraj

V Bratislavský kraj sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Bratislavský kraj:, 1 z 17

Sekyl, Bratislavské predmostie, Monarská alej, Dornyk, Kompiar, Červený Kríž, Anjelské záhrady, Pri širokej celine, Draždiak, Pri Rochu, V záhradách, Jurigrad, Vlkovka a pod Ravnicou, Obora, Tavárikova osada, Leopoldov majer, Tanieriky, Pasienok, XVI., XIV., Prostredné lúky, XV., Tarjanne Dúbravka, Krátke, Humenice, Veľké Štepnice, Veľké klčovisko, Kolísky, Syráreň, Pažitný hon, Dolný majer, Cigánska dolina, XXIII., Čistinky, Malé Šenkvice, Dubravčice, Suché miesto, Dlhé diely, Stupavská, Veľký Varan, Plantovisko - Langarice, Domové role, Jamy, Krásna hôrka, Kapustnice, Veľké Šenkvice, Sektor XII., Kamenáre, Želiarske, Sektor XV., Horáreň Pekná cesta, Pri tehelni, Horné diely, Millerové parcele, Pri struhe, Sektor III., Sektor IV., Sektor II., Farná, Panský dom

Miesto, Bratislavský kraj:, 2 z 17

Zochova chata, Sektor V., Sektor VI., Sektor X., Sektor I., Sektor IX., Sektor XIII., Príka, Elýzium, Pieskový hon, Panské, Žilíp, Piesky, Malý Šúr, Pri studni, Staré záhrady, Horská, Sektor XIII., Sektor IV./U, Sektor XIV., Háj, XXIX., XXX., Pivničná štvrť, XII., XIII., XVIII., XVII., Lúky, Horné ohrady, Pod Handraškou, Na tehelni, Pod záhradami, Na nive, Lázky, Krúžky II, Nad rybníkom pri cintoríne, Malý Biel, Záhumenice, Roličky, Vodný amfiteáter, Veľké trnie, Na panskej roli, Sektor XIII., Na nivách, Chatová osada, Cerová dráha, Dlhý vrch, Gánok, Trávniky, Malý Dunaj, Biháre, Kopce, Bukovec, U Krištofka, Nad kostolom, Pláňavy, Habánsky dvor, Prédium, Za kaplnkou

Miesto, Bratislavský kraj:, 3 z 17

Fugelka, Kaplnská, Horná vrbina, Konopnice za mostom, Záhumenice, Pri vinohradoch, Konopnice, Pri šarfickom moste, Pod anglickou záhradou, Klčovisko za jarkom, Parlag, Dolná dolinka, Od dolinky za štrekou, Šomloš, Na jamách, Zálesné, Rybník, Peredzské, Dolná vrbina, Pitvory, Medzi hájmi, PRI LIPE, Polkoráby, Nová Lipnica, Hušek, Betlehem, Biely kríž, Panciere, Dolne zahumenice, Vlčie jamy, Juríky, Sojáky, Holbičky, Sviniarka, Ohradená, Kapustnica, Zonc, Drieňová tabuľa, Doma, Dolný diel, XXVIII., Pri račom potoku, Horné záhumence, XXXI., XXIV., XXVI., Horný diel, XIX., Južné Mesto - Zóna "B", Pri mlyne, Slanište, U Včelára, Nad teheľňou, Klčovanice, Prídavky, Píla, Tri studne, Pod mraznicami, Pustý rybník, Horné grefty

Miesto, Bratislavský kraj:, 4 z 17

Za kostolom, Novákov les, Priečne, Bartalské, Pri hámri, Šochorové, U Slivu, Za cestou, Banďova lúka, Horná pažiť, Pri ústave, Na Maruši, Prvý diel, Pri rybníčku, Prvé vŕšky, Vŕšky, Pasienok, Pod hajtnu, Volhovisko, Pánty, Františkov majer, Micherov majer, Urnová stena, Piesčiny, Stará mláka, Olšová hora, Mokráň, Záhradky, Za potokom, Gronáre, Novosady, Táborky, Zemný vrch, Kamenné tváre, Doroslov, Kramársky les, Nad Lichtkami, Sektor VII., Kopaničiarske, Ikea Industry GATEHOUSE, Dlhé oráčiny, Ovsisko, Háj, Továrenská, Troganových lúčky, Účko, Turie brehy, Hrubé lúky, Horné diely, Hlbočina, Ohradky, Veľký diel, Ohňavy, Sektor XI., Sektor VIII., Nad Bednárovým, Kaťušina lúka, Za pastierňou, Nad hradskou, Z hradn

Miesto, Bratislavský kraj:, 5 z 17

Cintorínske, Markova Bukva, Kráľová, Za stávkami, Malá Bukva, Nad Drmolezom, Pri kaplnke, Horné fertále, Venčeky, Kňazove dreviská, Große Schüttinsel, Große Schüttinsel, Pečňa, Studené mosty, hladky bor, Henrichove záhony, U Heribanov, teliarova, Teplica, Ražnisko, Rakáreň, Pohorelisko, Nad mraznicou, Vlčie jamy, Bahno, Mešterova lúka, Husta sec, Filipková, Čertova hrádza, Dlhé lúky, Krížnica, Bôrová, Levárske lúky, Henrichov les, Rokytie, Za Lakšárom, Pri hrubej mláke, Jákovište, Tvrdzina, Pod Telarovou, Ciglát, hor. Dúbrava, Na Posvätnej, Hrúzove lúčky, Hruzovské lúčky, Barina, U svätej vody, Na staništi, U bariny, Harasek, Lysický kút, Pri jazere, Pri Jelšine, Dúbrava, Kraj boru, Pri Studienke, Junáška, Za rybníkom, Pod Mikláňom, Rechtorské obecné

Miesto, Bratislavský kraj:, 6 z 17

Spálená, Brezička, Padelky, Pri Chudých stodolách, Nové trávniky, Na ohradách, Celé prdelky, Gálov hon, Linkové, Dolná Bažantnica, Pri Šeserovej mláke, Šušulákovci, Dolné, Záhrady a polia, Pádelky, Drahy, Úzky hon, Grgás, Bodoházske, Poddomné, Prostredné, Kapustniská, Piesky, Krátke, Bôričie, Pašienky, Pod Vŕškami, Senná lúka, Gálov hon úzky les, Pri kostolnej, Husárovec, Šošovička, Augustínka, Zavežové, Horná Bažantnica, Romanec, Pod záhradami, Jasenácke, Pri Jelskom, Pobudka, Na vŕšku, Hrabovec, Hofferské, Pri lúčnej mláke, Široké doliny, Hoferské, Jánošházske, Lúky, Rechtorské panské, Matiaškov vŕšok, Pod hradskou, Krmeš, Peciansky hon, Úzke pole, Zapajtové, Maholánsky hon, Kapustnice, Pri úzkych trávnikoch, Horné dubníky, Podhájne

Miesto, Bratislavský kraj:, 7 z 17

Pod rúbanicami, Kamenište, Šenkérových lúky, Matkahezy, Slaniská, Junovie vŕšok, Chrasťová hora, Hradské pole, Kubášova, Smrekovec, Lúky, Dva rady, Drieňová hora, Medzi krúžkami, Kúdeľove nivy, U bielej hliny, Pri brezinách, Pod jeleňou horou, Horná mláka, Deravá skala, Medzi barackami, Dolná mláka, Háje, Malá kamenná dolina, Jelenia hora, Sihote, Pri dube, Blízke baracky, Holá hora, Za humná, Vcelniská, Pid dubinou, Medzi cestami, Cierna skala, Kamenné vráta, Nad Vťelniskami, Langarice, Hrabovec, Do Holej hory, Za výmoľom, Javorinka, Za barackami, Pod Korlátkou, Vzdialenejšie záhumenice, Krštenice, Bravenčí kruh, Pod hájom, Lúky, Za obecnou lúkou, Ďaleké baracky, Pri studienkach, Nový dvor, Stredný hon, Za dúbravkou, Za Hoštákom, Za uhlom, Pod holou horou, Nad Petenskou, Vítkov kút, Malé Vagrvoldy

Miesto, Bratislavský kraj:, 8 z 17

Na ľadnici, Tŕnie, Trstinka do potoka, Pri hruske, Nad jamou, Oskoruša, Františkova, Stará pec, Pod potokom, Pasečka, V lazoch, Dolné dubníky, Trstinka, Pod hôrkami, Pri Jaseni, Pri Husárových rybníkoch, Staré trávniky, Pri jarku, Vargvold, Malcovské lúky, Čierna skala, Pri sasine, Pri peciach, Lošonská, Na kamennom jarku, Hnevlivé, Dubový vršok, Za nivou, Janovská, Šipoltové II, Kapustnice, Gašparových lúky, Podielky, Za Húškami, Mláky, Veľký Fiďaš, Murínka, Včelinec, Za závodím, Hate, Dubník, Pod hradskou, V studenej vode, U blata, V kruhu, Želiarske, Horná vinica, Veľký diel, Horný diel, Pri Dunaji, Hurbanka, V panohe, Pri Ištokových jazere, Bahulových vŕšok, Hanglovič, Janíková, Pri blate, Pri Šimkových lúkach I, Na dráhach, Za Topoľami

Miesto, Bratislavský kraj:, 9 z 17

Vínny kopček, Olšov mlyn, Jánošházske role, Dolná vinica, Pasienok, Hačková, Pri tehelni, Cez, Prucké, Biele studienky, Horné kamenisté, Otcovská, Jarčeky, Olivy, Dolné kamenisté, Banarka, Obora, Pod jamou, Farské, Veľký hon, Horné Balvany, Dodatky, V Cajtniach, Nad lúčkami, Malý Fiďaš, Ľadovňa, Čenkovské, Pri zabitom húští, Stádnisko, Pri včelínoch, Nad lavičkami, Vŕšky I, Za lavičkami, Zvyšky, Na chmelnici, Alžbetínske, Pri Hladíkovi, Pod Vampilom, Kolovrátok, Na slanisku, Lúčne, Pri Valoch, Valovské, Pri Šimkových lúkach II, Nad Oborou, Nové pole, Baďurka, Bachraňa, Sásie, Bukovina, Medzi mlákami, Cigánske pole, Za dubovými hrudami, Nad studenou vodou, Jazerské, Dubové hrudy, Za mlynom, Nový kraj, Valy, Kút

Miesto, Bratislavský kraj:, 10 z 17

Pod mlynom, Nad hradskou, Barnak, Topole, Na hrudke, Šipoltové I, Hlaviny, Dekanské, Tančibok, Za rybníkom, Pod panským, Čakonské, Šajdička, Na konci, Pod cintorínom, Pasienok, Michalkových jazierko, Pri Sokolovie olší, Čulanka, Štvrtocký balvan, Pri Trajlinkoch, Dolná Hačková, Pri dubských ohradách, Les, Chmeľová mláka, Spodky, Mlynský klin, Malé lúky, Stará vdova, Dolné Čakonské, Zobokov kút, Na piesku, Nad hájičkom, Za Hladíkom, Na Galkách, Pod humnami, Rechtorské, Húšky, Dubník, Sihoťská, Štefkovská, Kukly, Kozánek, Vajdových úhory, Od chotára, Na vŕškoch, Hoštácke, Za potokom, Vypálenisko a Bahno, Dombále, Ľadovňa, Pri panskej studni a pri jazere, Vítkov vŕšok, Nad dolinou, Pri kompe, Grefty, Prepoštský klin, Od jarku, Vrbina, Koruny

Miesto, Bratislavský kraj:, 11 z 17

Dolné Čakonské, Od chotára, U Rusa, Maňovské, Štefanove hrudy, Vŕšky, Pastierske, Pri kravej hore, Smoliarov háj, Malé klčovisko, Druhá Ostrovná, Pri kšazovej lúke, Pod Malce, Dlhá lúka, V kúte, Balvan, Predhorie, Sihoťská roľa, Pri lipke, Valchovne, Lipovec, Prvá Ostrovná, Kút, Hrušovské, Noviny, Za hoštákmi, Za svoradskou cestou, Pri Laboši a Sokolde, Želiarske, Laz, Pasienok, Spodná Klčovanica, Pri miloslavskej stanici, Dolina, U Plankov, Zvonice, Hrušovské lesy, Vampil, Šajtoš, Kotkových niva, Smrdáčka a Múčkových olšie, Od vištuckého, Sihotské, Pod Magdalénkou, Gočálovec, Stredný hon, Topolište, Pod hájom, Kamenná seč, Druhá Ostrovná, Čakanské, Za horou, Javorník, Panský les, Za Habánskym dvorom, Hrudy, Nové Košariská, Ponky, Piesky, Paseky

Miesto, Bratislavský kraj:, 12 z 17

Maruša, Štátny les, Šajby, Hanšpíle, Tótne, Za vŕškom, Hoštácke pri Morave, Dolné mlyny, Háj, Pod prandle, Podháje, Zadný háj, Mláky a Pecisko, Podisky, Jágarská, Veľký železník, Kozy, Panský les, Kliny, Šajcle, Klčovisko za tehelňou, Dielčice, Trázniky, Môstky, Pri jazere, Katarinin dvor, Za luhom, Prostredné, Za rybníkom, Lajtny, Dolina, Orešanské, Šišoritné, Bohatá, Na širokom, Zánivčie, Húšte, Levársky lesík, Diely, Grefty, Sova, Sparištia, Vápenice, Podháje a húšte, Kukla, Hrubý a malý železník, Sádky, Biele stoky, Štátny les, Podolky za kríčkom, Krátke, Sparištia, Pramenisko Rudavy, Dubie, Mladé hory, Za Pláňavou, Stará Morava, Lúky pod Rudavou, Pri peci, Pri Jurajovom majeri, Pri Kosáku, Hliníky

Miesto, Bratislavský kraj:, 13 z 17

Dlhé pri Morave, Veľký Kadlúbok, Ramáre, Kút, Levársky les, Purbeky, Špindrále, Ohrada, Porec, Štít, Patrónske, Nivky, Rákoš, Jurajov dvor, Pojty, Zajačia seč, Za smolnou pecou, Za zábavou, Na Abrode, Tárnoky, Rúbanice, Zajačia rúbaň, Abrod, Žobrák, Pri Jurajovom dvore, Dolné lúky, Pri železnici, Štábonty, Mláka, Pod Abrodom, Staré slanisko, Klčovanice za tehelňou, Dlhé, Pri Sarvaši, Za mlynom, Pri Karolinom majeri, Niže kanála, Konopiská, Hájne, Kadúbek, Pri cintoríne, Nepriazne, Na Ose, Orlová, Borník, Svätojánska cesta, Dolný rybník, Horný rybník, Pri hradskej, Za bratislavskou cestou, Zadné hony, Habánske diely, Pri ceste, Kňažské lúky, Kardinálka, Pri Morave, Rybárových kučovanice, Dolné diely, Dlhé noviny, Pasoviská

Miesto, Bratislavský kraj:, 14 z 17

Obora u topola, Psia hlava, Pod synáčkom, Klčované lúky, Levárske, Fafrák, Hanzlova roľa, Lúčny Dvor, Malý Kadlúbok, Noviny v kúte, Výhon dúbrava, Sedliacky dolný rybník, Solírové, Veľká Pláňava, Panské, Recké, Hanzlova rola, Horné diely, Fafruk, V kaliskách, Roztratené lúky I, Výhon dúbrava, Panský majetok, Malé lúky, Sady u Pivernuka, Pri hruške, Veľký diel, Čurgó, Dúbrava, Druhé diely niže výhona, Prvé diely od čatajského, Rasochy, Gátsky vŕšok, Borinka, Za farmou, Konopniská, Urbárske stavanie, Na Malošúrskom, Sisek, Zichyho kanál, Šachory, Výhon, Tretie diely, Štvrté diely od domoviny, Za rybníkom, Meričné, Druhé diely od čatajského, Tretie diely od domoviny, Horné Greftenské, Dolnolesný hon, Panský les, Husaríz, Pri Dunaji, Hornomajerské, Zadné diely, Bažantnica, Stredné diely, Bystrá, Korytiny, Lieskové

Miesto, Bratislavský kraj:, 15 z 17

Dlhé, U kaplnky, Sihoť, Hornokamenný hon, Lúčky, Malý lekverd, Lúky pod hájom, Pri seneckom potoku, Diely pri kopci, Pri jelčianskom, Za Maholánkou, Kaplnky, Zmenené pole, Perešské, Veľké lúky, Húščavina, Padelky, Druhé diely od domoviny, Druhé diely, Krátke noviny, Veľké lúky, Malé zbytky, Kút, Horný pasienok, Prvé diely niže výhona, Urbársky pasienok, Dlhé lúky, Dlhé, V jedličkách, Suchý kanál, Medzi cesty, V kališkách, Na pieskovisku, Vyhliadka, Šašrovalo, Bodoházske, Pálffyovské, Jelenie, Šúrske kúsky, Krížne, Krajčíre, Tepluše, Grefty, Brestové, Siladské, Chlebnice, Zápotoky, Ožratá, Hornolesný hon, Prostredné hony, Pri jelčianskej ceste, Dobiaška, Podzelená, Kruh, Háj, Krížne, Štvrté diely niže výhona, Pri kre, Német, Koláre

Miesto, Bratislavský kraj:, 16 z 17

Tretie diely niže výhona, Pisáre, Veľký kút, Za zichyho potokom, Podháj hoštácky, Veľký Laz, Pod záhradami, Červený majer, Hrnčiare, Pri seneckom háji, Stoličiare, Čiernovodské, Obora pri topoli, Kukly, Pri kríži, Prvé diely, Pri šibeničke, Osemnásta, Horné lúky, Mechy, Pri kameni, Kopec, Kazáre, Za lesným, Pasienky pod hájom, Pažiť, Dunajské pole, Horný kišov, Čádik, U jazera, Teplice, Bahence, Rybník, Maholanka, Dlhé, Štrbavé, Šoók pustatina, Hríb, Štrkové, Mäsiarky, Štrnásta, Podháj, Za lesom, Zuby, Prostredné, Štvrté diely, Strieborné misky, Pažitie, Šibenice, Kolená, Horný hon, Krátke lúky, Lúčky, Vinohrady, Dolný kišov, Topole, Mníšske, Nové hory, Prostredné, Jurečková lúka

Miesto, Bratislavský kraj:, 17 z 17

Kačínske, Polovičky, Zadné, Kremenica, Šinkovské, Padelky, Hrúšťová, Rehákova, Sedliská, K Furtovi, Pápežov výmoľ, Veľká Šimkovská, Hrubé diely, Prešovňa, Pod Vajarskou, Vlčiaky, Malá jama, Kozáčky, Obora, Okopanec, Skalare, Cvikle, Kamenný les, Pri Červenej ceste, Prídavky k humeniciam, Šprinclov majer, Malý lázok, Veterník, Na širokej celine, Rudávka, Omlade, Zlatý roh, Horný les, Lipové, Dlhé diely, U jazierka, Kurty, Staré Záhrady, Sološnická dolina, Hliníky

miesto inde

okres Malacky (1226x), Bratislava (523x), okres Senec (460x), okres Pezinok (348x), vojenský obvod Záhorie (208x), okres Bratislava IV (200x), okres Bratislava III (198x), okres Bratislava II (101x), okres Bratislava V (90x), Pezinok (88x), Rača (85x), Svätý Jur (84x), Nové Mesto (80x), Sološnica (78x), Gajary (78x), Zohor (76x), Častá (75x), Plavecký Mikuláš (73x), Láb (73x), Závod (72x), Veľké Leváre (71x), Modra (69x), Záhorská Bystrica (68x), Pernek (68x), Vinohrady (65x), Malé Leváre (63x), Rohožník (63x), Ružinov (62x), Plavecký Štvrtok (62x), Doľany (61x)
miesto v okres Malacky
miesto v Bratislava
miesto v okres Senec

Podobné, Bratislavský kraj:

5933x turistika, 2544x miesto, 1820x strom, 455x orientačný bod, 259x turistické informácie, 239x poľovnícky posed, 177x prístrešok, altánok, 109x ohnisko, 77x miesto na piknik, 53x komín, 52x orientačná mapa, 43x atrakcia, 37x chranený strom, 27x studňa, 19x vodárenská veža, 16x štôlňa, 3x ZOO, 1x pamätník, bojisko, 1x horáreň, 1x väznica
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Bratislavský kraj

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://bratislavsky-kraj.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.